Inwoners van de staat Californië vinden hier ons CCPA-privacybeleid

Gegevensbeschermingsverklaring

Naam en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke en de functionaris voor gegevensbescherming

Voor de gegevens die op deze website worden verwerkt, zijn samen verantwoordelijk:

 • Chrono24 GmbH
  Haid-und-Neu-Str. 18, 76131 Karlsruhe, Duitsland.

en

 • MPN Marketplace Networks GmbH
  Haid-und-Neu-Str. 18, 76131 Karlsruhe, Duitsland.

De bedrijven (hierna 'Chrono24') kunnen worden bereikt via:

 • E-mail:
 • Tel.: +49 721 96693-0
 • Fax: +49 721 96693-990

De functionaris voor gegevensbescherming van Chrono24 is via bovenstaand adres o.v.v. Afdeling gegevensbescherming resp. via te bereiken.

Informatie over orderverwerkers en doorgifte aan derde landen

In het kader van verschillende processen kan Chrono24 gebruikmaken van dienstverleners die namens ons persoonsgegevens verwerken (zogenaamde orderverwerkers).
Chrono24 heeft met alle hieronder gedocumenteerde orderverwerkers overeenkomstige orderverwerkingscontracten in de zin van artikel 28 AVG afgesloten. Door middel van deze contracten verzekeren de orderverwerkers dat ze de gegevens namens ons verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de bescherming van de rechten van de betrokkene waarborgen.

Indien persoonsgegevens in het kader van een opgedragen verwerking naar een derde land (bijv. de VS) worden doorgegeven, neemt Chrono24 passende maatregelen om een in wezen gelijkwaardig niveau van gegevensbescherming te waarborgen.
Chrono24 heeft standaard gegevensbeschermingsclausules afgesloten met alle orderverwerkers die in een derde land gevestigd zijn. Deze zijn goedgekeurd door de Europese Commissie en vormen, in overeenstemming met artikel 46 lid 2 sub c AVG, een passende garantie om het vereiste niveau van gegevensbescherming te waarborgen. Daarnaast geven we alleen opdracht aan dienstverleners die in een derde land zijn gevestigd en die kunnen aantonen dat ze een in wezen gelijkwaardig beschermingsniveau voor de doorgegeven persoonsgegevens kunnen waarborgen door het nemen van passende aanvullende maatregelen.

Verzameling en opslag van persoonsgegevens en de aard en het beoogde doel daarvan

Tijdens het bezoek aan de website

Wanneer u onze website bezoekt, stuurt de browser die u op uw apparaat gebruikt automatisch informatie naar de server van onze website. Deze informatie wordt tijdelijk opgeslagen in een zogenaamd logbestand. De volgende informatie wordt daarbij verzameld zonder uw tussenkomst en na 20 weken weer automatisch verwijderd:

 • het IP-adres van de aanvragende computer,
 • de datum en tijd van toegang,
 • de naam en URL van het opgevraagde bestand,
 • de website van waaruit toegang is verkregen (referrer-URL),
 • de session-ID,
 • de useragent,
 • cookies/flashcookies en
 • de gebruikte browser, indien van toepassing het besturingssysteem van uw computer en de naam van uw toegangsprovider.

De vermelde gegevens worden voor de volgende doeleinden door ons verwerkt:

 • een probleemloze verbinding van de website,
 • een comfortabel gebruik van onze website en optimalisatie van ons platform,
 • het garanderen en evalueren van de veiligheid en stabiliteit van het systeem,
 • het detecteren en voorkomen van aanvallen op onze website, en
 • verdere interne statistische en administratieve doeleinden.

De verzamelde gegevens worden uitdrukkelijk niet gebruikt om conclusies over u als persoon te trekken. In het geval van een aanval op onze netwerkinfrastructuur wordt uw geregistreerde IP-adres echter geëvalueerd om eventuele juridische claims in te dienen of te verdedigen.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen in overeenstemming met artikel 6 lid 1 sub f AVG. Onze gerechtvaardigde belangen vloeien voort uit de eerder genoemde doeleinden voor gegevensverzameling.

Daarnaast maken we op onze website gebruik van cookies en analysediensten. Voor meer informatie verwijzen wij u naar punten 6. en 7. van deze gegevensbeschermingsverklaring.

Tijdens uw registratie als gebruiker van ons platform

Op ons platform kunnen zowel kopers en particuliere verkopers als professionele handelaren een Chrono24-account aanmaken. Voor het aanmaken van een account zijn de onder 3.2.1., 3.2.2., 3.2.3. en 3.2.4. genoemde gegevens zonder meer vereist. Deze gegevens worden verwerkt,

 • om u te kunnen identificeren als onze contractpartner,
 • voor de totstandkoming, inhoud, uitvoering en wijziging van contractuele relaties met betrekking tot het gebruik van ons platform en de daarop aangeboden diensten,
 • om de ingevoerde gegevens te controleren op plausibiliteit,
 • om, indien nodig, contact op te nemen bij vragen en
 • om eventuele vorderingen jegens u te doen gelden.

De onder 3.2.1., 3.2.2., 3.2.3. en 3.2.4. genoemde gegevens worden op uw verzoek verwerkt en zijn voor de hiervoor genoemde doeleinden noodzakelijk voor het gebruik van het platform en daarmee voor de uitvoering van de overeenkomst en precontractuele maatregelen conform artikel 6 lid 1 sub b AVG.

Daarnaast is het opgeven van uw burgerservicenummer verplicht als u ons platform gebruikt voor de verkoop van producten. Het registreren van uw burgerservicenummer is rechtmatig volgens artikel 6 lid 1 sub f AVG. Ons gerechtvaardige belang dat hier vereist is, vloeit voort uit de vervulling van de fiscale meldingsplichten van de Duitse PStTG en de daarmee samenhangende voorkoming van het plegen van overtredingen. Als u geen meldingsplichtige aanbieder bent in de zin van de PStTG, wordt uw burgerservicenummer na afloop van de meldingsperiode verwijderd – tenzij u toestemming heeft gegeven voor verdere opslag in overeenstemming met artikel 6 lid 1 sub a AVG. Voor meer informatie over de verwerking van uw burgerservicenummer, zie 4.1..

Afhankelijk van het accounttype heeft u gedeeltelijk de mogelijkheid op vrijwillige basis informatie te verstrekken. De verwerking van dergelijke vrijwillig verstrekte informatie is gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen in overeenstemming met artikel 6 lid 1 sub f AVG. Deze informatie dient om het contact met u te verbeteren en om eventuele vragen van uw zijde snel te kunnen beantwoorden.

Na verwijdering van uw account worden uw gegevens automatisch gewist voor verder gebruik, tenzij wij conform artikel 6 lid 1 sub c AVG op grond van fiscale en handelsrechtelijke bewaar- en documentatieverplichtingen (uit hoofde van HGB, StGB of AO) verplicht zijn uw gegevens langer te bewaren of tenzij u conform artikel 6 lid 1 sub a AVG heeft ingestemd met een langere bewaartermijn.

Chrono24-account

Om u als gebruiker (koper) te registreren en een account aan te maken, zijn de volgende gegevens vereist:

 • een geldig e-mailadres en
 • een vrij te kiezen wachtwoord.

Samen vormen zij de inloggegevens voor uw account.

Daarnaast kunt u een profielfoto uploaden en vrijwillig de volgende gegevens verstrekken:

 • Uw voor- en achternaam,
 • uw adres (straat, postcode, plaats, land),
 • uw telefoonnummer,
 • uw geboortedatum,
 • uw geslacht,
 • uw beroep en
 • de talen die u spreekt.
Registratie of login met Google/Apple (derde partij)

Wanneer u zich voor de eerste keer op Chrono24 registreert of opnieuw inlogt op uw Chrono24-account, kunt u dit via een derde partij doen. U kunt zich dus verifiëren met uw Apple- of Google-account en het gebruiken om u te registreren of in te loggen op Chrono24.

Als u besluit zich te registreren of in te loggen via een derde partij, wordt u doorgestuurd naar de desbetreffende website van Apple of Google en kunt u zich daar aanmelden met uw inloggegevens. Apple of Google laat u dan weten welke gegevens ter verificatie aan ons worden doorgegeven als onderdeel van het registratie- of aanmeldingsproces. Dit zijn:

 • uw voor- en achternaam,
 • een bestaande profielfoto, indien van toepassing, en
 • uw e-mailadres (tenzij u heeft gekozen voor de optie 'Verberg e-mailadres' in het geval van de Apple login).

Als we uw e-mailadres niet kennen, zullen we u vragen of u al een Chrono24-account heeft. Als u al een Chrono24-account heeft, kunt u dit koppelen aan uw login via een derde partij. Als u nog geen Chrono24-account heeft, kunt u een nieuwe aanmaken via het inloggen via een derde partij.

De gegevensverwerking wordt uitgevoerd conform artikel 6 lid 1 sub f AVG op basis van ons gerechtvaardigd belang om u in staat te stellen gebruik te maken van een extra comfortdienst.

Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Apple of Google, alsmede uw relevante rechten en mogelijke instellingen ter bescherming van uw privacy, vindt u in het privacybeleid van Apple en de privacyverklaring van Google.

Particuliere verkoper

Om als particuliere verkoper advertenties te plaatsen, heeft u een Chrono24-account nodig (zie 3.2.1.). Om een advertentie op het platform te plaatsen, zijn de volgende gegevens zonder meer vereist:

 • uw voor- en achternaam
 • uw adres (straat, postcode, plaats, land)
 • uw geboortedatum
 • uw nationaliteit en
 • uw burgerservicenummer.
Bij het registreren voor verkoop via de escrowservice

Om uw producten via de escrowservice te kunnen verkopen, moet u zich registreren als particuliere verkoper voor verkoop via de escrowservice.

Wanneer u zich registreert, dient u een aanvraag in voor het openen van een derdenrekening bij de betaaldienst Mangopay van Mangopay S.A. (2 Avenue Amélie, L-1125 Luxemburg; hierna 'Mangopay'). Deze rekening zal later worden gebruikt om de uitbetalingen te doen die aan u zijn toegewezen in het kader van de escrowservice.

Conform de wetten inzake de preventie van het witwassen van geld en de financiering van terroristische organisaties is Mangopay verplicht elke verkoper te identificeren op basis van gespecificeerde documenten en informatie.

Om deze reden zijn de volgende gegevens en documenten vereist in het kader van de registratie voor de escrowservice, die aan Mangopay worden doorgegeven:

 • achternaam, voornaam, e-mailadres, geboortedatum, nationaliteit en land van verblijf,
 • informatie over welke bankrekening moet worden gebruikt voor de uitbetalingen, en
 • een kopie van een geldig officieel identiteitsbewijs:
  • voor Duitsers de Duitse identiteitskaart (voor- en achterkant), voor buitenlanders die in Duitsland of in het buitenland wonen het paspoort;
  • binnen de EER: het paspoort, de nationale identiteitskaart of het rijbewijs, voor personen uit derde landen een verblijfsvergunning;
  • buiten de EER: het paspoort, voor personen uit Canada of de VS ook het rijbewijs als alternatief voor het paspoort.
Handelaren

Om u als professionele handelaar te kunnen registreren, dient u de volgende gegevens zonder meer in te vullen:

 • uw bedrijf,
 • een contactpersoon (voor- en achternaam),
 • uw adres (straat, postcode, plaats, land),
 • een telefoonnummer,
 • een geldig e-mailadres,
 • een vrij te kiezen gebruikersnaam,
 • een vrij te kiezen wachtwoord,
 • het burgerservicenummer,
 • uw handelsregisternummer.

Daarnaast heeft u de mogelijkheid om op vrijwillige basis extra informatie te verstrekken:

 • een faxnummer,
 • een mobieletelefoonnummer en
 • een internetadres.

Om een handelaarsaccount met een tweede factor te verifiëren, ontvangt u een sms nadat u een handelaarsaccount heeft aangemaakt. Het telefoonnummer dat u opgeeft, wordt naar Twilio, Inc. gestuurd (101 Spear Street, Ste 500, San Francisco, CA 94105, VS). Twilio, Inc. voert een 2-factor-authenticatie uit op basis van het doorgegeven telefoonnummer.

De verwerking van persoonsgegevens is rechtmatig op grond van artikel 6 lid 1 sub f AVG. Ons noodzakelijke gerechtvaardigde belang ligt in de algemene verhoging van de veiligheid van de marktplaats en daarmee in de optimalisatie van het afwikkelingsproces.

Na uw registratie als professionele handelaar op Chrono24 kunnen wij u ook reclamedrukwerk toesturen om u op de hoogte te houden van de laatste horlogetrends.
De volgende persoonsgegevens worden doorgegeven aan de respectievelijke dienstverleners om u het drukwerk toe te sturen:

 • uw voor- en achternaam en
 • uw adres.

De verwerking van persoonsgegevens is rechtmatig op grond van artikel 6 lid 1 sub f AVG. Ons gerechtvaardigde belang dat hierbij is vereist, ligt in het uitvoeren van direct marketing. Dit wordt beschouwd als een wettelijk erkend gerechtvaardigd belang volgens punt 47 van de AVG.

Registratie als professionele handelaar is ook mogelijk door contact met ons op te nemen via het contactformulier dat als advertentie op LinkedIn te zien is. Wij ontvangen ook adresgegevens van handelaren voor de werving van nieuwe klanten door de aankoop van gegevens en het bijbehorende onderzoek op internet. Wij gebruiken de ontvangen gegevens om contact met u op te nemen over de registratie als handelaar op Chrono24. In het kader van het gebruik van het contactformulier en de werving van nieuwe klanten worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • uw voor- en achternaam,
 • uw e-mailadres en
 • uw zakelijke telefoonnummer.

De verwerking van persoonsgegevens is rechtmatig op grond van artikel 6 lid 1 sub f AVG. Ons gerechtvaardigde belang dat hierbij is vereist, vloeit voort uit het bovengenoemde doel om contact op te nemen.

Als u contact met ons opneemt, worden de door u verstrekte gegevens opgeslagen in de CRM-oplossing Salesforce van de aanbieder Salesforce.com, Inc. (415 Mission Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94105, VS).

Bij naleving van de Amerikaanse 'Sales Tax'.

Om te voldoen aan de wettelijke belastingregels in de Verenigde Staten, vertrouwen we op de cloudgebaseerde oplossing AvaTax van onze orderverwerker Avalara, Inc. (255 South King Street Suite 1800 Seattle, WA 98104 Verenigde Staten). AvaTax automatiseert zowel de bepaling van de omzetbelastingtarieven als de complexe tariefberekening van de Amerikaanse omzetbelasting. Hierbij worden de volgende persoonsgegevens van handelaren (zie 3.2.4.) die in de VS zijn gevestigd, verwerkt:

 • het bezorg- en factuuradres.

Het verzamelen van gegevens dient om te bepalen aan welke regionale belastingwetten we onderworpen zijn. Deze variëren in de VS niet alleen op staatsniveau, maar soms ook binnen een staat van county tot county. Daarom is het voor ons essentieel om te weten waar een winkelier zich precies bevindt in de VS om het juiste omzetbelastingtarief te bepalen met behulp van AvaTax.

De verwerking van uw persoonsgegevens is rechtmatig op grond van artikel 6 lid 1 sub c AVG in combinatie met artikel 6 lid 1 sub f AVG, aangezien de verwerking noodzakelijk is voor het nakomen van onze wettelijke verplichting in het kader van de naleving van de Amerikaanse belastingwetgeving en wij als internationaal opererend platform een gerechtvaardigd belang hebben bij het nastreven van de wettelijke bepalingen van onze markten. Daarnaast worden alleen de persoonsgegevens verwerkt van Amerikaanse handelaren die sowieso onder de Amerikaanse belastingwetgeving vallen.

Bij gebruik van onze Messenger op ons platform

Als geregistreerde gebruiker bieden wij u de mogelijkheid om met ons of met een handelaar/koper/particuliere verkoper te communiceren via een interne platformmessenger op de website. Registratie is vereist voor het gebruik van de platforminterne messenger (zie 3.2.).

De communicatie via de platforminterne messenger vindt altijd plaats tussen u, uw communicatiepartner en Chrono24. Chrono24 is een actieve partner in de communicatie en modereert deze. In het kader van het gebruik van onze platforminterne messenger worden uw verzonden berichten automatisch en handmatig door ons gescand en geanalyseerd. Dit dient voor de volgende doelen:

 • fraudepreventie,
 • het opsporen van onwettige handelingen en overtredingen van onze algemene voorwaarden, en
 • het verbeteren van communicatie en klantenservice.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen in overeenstemming met artikel 6 lid 1 sub f AVG. De gegevensverwerking voor de eerder genoemde doeleinden wordt beschouwd als een erkend gerechtvaardigd belang in de zin van de AVG.

U kunt uw verzonden en ontvangen berichten zelf beheren en op verzoek door ons laten verwijderen. Ondanks uw verzoek tot verwijdering kunnen we in het geval van een poging tot fraude, een onrechtmatige daad of schending van de algemene voorwaarden op grond van ons gerechtvaardigd belang overeenkomstig artikel 6 lid 1 sub f AVG de betreffende berichten blijven bewaren ten behoeve van de bewijsvoering en het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.

Automatisch aanmaken van een klantprofiel

Wanneer u ons platform als geregistreerde gebruiker/handelaar gebruikt, maken we naast uw Chrono24-account ook een klantprofiel aan. Om er zeker van te zijn dat u alleen informatie ontvangt die voor u interessant zou kunnen zijn, delen we uw klantprofiel onder een bepaalde categorie in en vullen dit aan met extra informatie. Hiervoor gebruiken we:

 • informatie over u als persoon (bijv. de gegevens uit uw klantprofiel),
 • de duur van uw lidmaatschap,
 • statistische informatie (bijv. de aard, frequentie en intensiteit van het gebruik van de website) en
 • de geschiedenis van bekeken advertenties, fabrikanten en verkopers.

De vermelde gegevens worden door ons voor de volgende doeleinden verwerkt:

 • statistische evaluaties,
 • marktonderzoek,
 • om een probleemloze werking van het platform mogelijk te maken en ons platform volgens de behoeften te ontwerpen,
 • om onze diensten te personaliseren en
 • om u reclame te sturen die uitsluitend is afgestemd op uw werkelijke of vermeende behoeften en u dus niet lastig te vallen met irrelevante reclame.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen in overeenstemming met artikel 6 lid 1 sub f AVG. De gegevensverwerking voor de eerder genoemde doeleinden wordt beschouwd als een erkend gerechtvaardigd belang in de zin van de AVG.

Het maken van een volledig profiel is echter alleen mogelijk als u ons toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van de Chrono24-personaliseringscookie in overeenstemming met artikel 6 lid 1 sub a AVG (voor meer informatie over cookies, zie punt 6.). U kunt uw cookie-instellingen zelfstandig beheren.

Als u bezwaar maakt tegen het aanmaken van een klantprofiel, evaluatie en personalisatie van onze dienstverlening en reclame, dat u op elk moment kunt doen door op deze link te klikken, zal de verwerking worden gestopt en uw klantprofiel onmiddellijk worden verwijderd.

U kunt uw bezwaar ook te allen tijde per e-mail sturen naar .

Bij gebruik van de escrowservice

Om via onze escrowservice een koopovereenkomst met handelaren/particuliere verkopers op te zetten en af te sluiten, heeft u eerst een Chrono24-account nodig (zie 3.2.1.). U dient daarbij de volgende gegevens in te vullen:

 • uw voor- en achternaam,
 • uw adres (straat, postcode, plaats, land) en
 • uw telefoonnummer.

De vermelde gegevens worden door ons voor de volgende doeleinden verwerkt:

 • om te controleren en te identificeren wie de contractpartner van de handelaar/particuliere verkoper is,
 • om ondersteuning te bieden bij het opstellen, de inhoud en de uitvoering van koopovereenkomsten, en
 • om indien nodig contact op te nemen in geval van vragen.

Wanneer u een offerte aanvraagt bij een handelaar/particuliere verkoper of een koopovereenkomst sluit met een handelaar/particuliere verkoper, geven wij uw persoonsgegevens aan de betreffende handelaar/particuliere verkoper voor de eerder genoemde doeleinden door.

De verwerking van de eerder genoemde gegevens vindt plaats op uw verzoek en is voor de hiervoor genoemde doeleinden noodzakelijk voor het gebruik van het platform en daarmee voor de uitvoering van de overeenkomst en precontractuele maatregelen conform artikel 6 lid 1 sub b AVG.

Bij betaling via Chrono24 per bankoverschrijving, PayPal of creditcard

Nadat u een koopcontract heeft gesloten, kunt u per bankoverschrijving, PayPal of creditcard voor het product betalen. Om de algemene afwikkeling van deze betaalmethoden te waarborgen en eventuele fraude te voorkomen, worden de betalingen gedaan via Mangopay (10 Boulevard Royal, L-2449, Luxemburg). In het kader van dit proces worden de volgende persoonsgegevens aan Mangopay doorgegeven:

 • uw voor- en achternaam,
 • uw adres en
 • uw rekening- of creditcardgegevens.

De gegevensverwerking is gebaseerd op artikel 6 lid 1 sub b AVG, aangezien deze noodzakelijk is voor de uitvoering van het koopcontract.

Meer informatie vindt u in het privacybeleid van Mangopay .

Wanneer u via de online betaaldienst 'PayPal' van PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxemburg, Luxemburg; hierna: 'PayPal') voor het product betaalt, wordt uw bezorgadres aan PayPal doorgegeven. PayPal is via de betalingsdienst Mangopay geïntegreerd om pogingen tot fraude te voorkomen.

De gegevensverwerking is ook gebaseerd op artikel 6 lid 1 sub b AVG, aangezien deze noodzakelijk is voor de uitvoering van het koopcontract.

Meer informatie vindt u in het privacybeleid van PayPal .

Als u betaalt met een creditcard, kunt u deze betaling ook laten verwerken door de dienstverlener Checkout Ltd (Wenlock Works, Shepherdess Walk, Londen, N1 7BQ, Verenigd Koninkrijk). Daarbij worden de volgende persoonsgegevens doorgegeven aan Checkout Ltd:

 • uw voor- en achternaam,
 • uw e-mailadres,
 • uw factuuradres en
 • een afwijkend bezorgadres, indien van toepassing.

Deze gegevensverwerking is ook gebaseerd op artikel 6 lid 1 sub b AVG, aangezien deze noodzakelijk is voor de uitvoering van het koopcontract.

Checkout Ltd. is gevestigd in het Verenigd Koninkrijk. Er vindt door de overdracht van persoonsgegevens dus een overdracht plaats naar een derde land. De overdracht van gegevens naar het Verenigd Koninkrijk is eveneens toegestaan. De Europese Commissie heeft overeenkomstig artikel 45, lid 3 AVG een adequaatheidsbeschikking voor het Verenigd Koninkrijk uitgevaardigd. Er bestaat dus een passend beschermingsniveau voor de doorgegeven persoonsgegevens in het Verenigd Koninkrijk. Verdere informatie is te vinden in de verklaring van de Europese Commissie .

Verder kunt u de privacyverklaring van Checkout Ltd. hier vinden.

Bij het aanmelden voor onze nieuwsbrief

Indien u overeenkomstig artikel 6 lid 1 sub a AVG uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven, zullen wij uw e-mailadres gebruiken om u regelmatig onze gepersonaliseerde nieuwsbrief toe te sturen. Om de nieuwsbrief te ontvangen, hebben we alleen uw e-mailadres nodig.

Om de inhoud van de nieuwsbrief te personaliseren, kan een klantprofiel van u worden aangemaakt op basis van de volgende persoonsgegevens:

 • uw voor- en achternaam,
 • uw geslacht en
 • uw land van herkomst.

Daarnaast worden persoonlijke aspecten zoals productaffiniteiten, interesses, aankoopbeslissingen, gewenste winkeltijd, enz. die uit bestellingen voortvloeien, automatisch verwerkt en geanalyseerd, zodat we relevante advertenties kunnen tonen. Profilering kan ook plaatsvinden zonder toestemming op basis van artikel 6 lid 1 sub f AVG op grond van gerechtvaardigde belangen (zie 3.5.).

We kunnen uw e-mailadres ook zonder uw uitdrukkelijke toestemming gebruiken om u informatie te sturen over soortgelijke producten van ons bedrijf, op voorwaarde dat u klant bij ons bent en geen bezwaar heeft gemaakt tegen het gebruik van uw e-mailadres. In het geval van reclame aan bestaande klanten baseren we de verwerking op onze gerechtvaardigde belangen conform artikel 6 lid 1 sub f AVG. De verwerking van uw e-mailadres ten behoeve van directe reclame wordt beschouwd als een wettelijk belang dat wordt erkend door de AVG.

In beide gevallen kunt u zich te allen tijde afmelden, bijvoorbeeld via een link onderaan elke nieuwsbrief. U kunt uw verzoek tot afmelding ook te allen tijde per e-mail aan sturen.

We gebruiken de tool Mailchimp van The Rocket Science Group LLC d/b/a Mailchimp (675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, GA 30308 VS) voor het versturen van onze nieuwsbrief.
Meer informatie over gegevensverwerking door de orderverwerker vindt u onder https://mailchimp.com/legal/privacy/.

Nieuwsbriefdistributie via onze partners

Als u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven in overeenstemming met artikel 6 lid 1 sub a AVG, geven wij uw e-mailadres door aan onze partners, Chrono24 Direct GmbH (Sachsenallee 24, 01723 Kesselsdorf, Duitsland) en Fratello Watches B.V. (Het Kleine Loo 284, 2592 CK Den Haag). Onze partners gebruiken uw e-mailadres om u regelmatig hun gepersonaliseerde nieuwsbrief met aanbiedingen, productnieuws en acties toe te sturen. Om de nieuwsbrief te ontvangen, is het voldoende een e-mailadres op te geven.

U kunt zich te allen tijde afmelden, bijvoorbeeld via een link onder aan elke nieuwsbrief. U kunt uw verzoek tot afmelding ook te allen tijde per e-mail sturen naar .

Wanneer u gebruikmaakt van ons contactformulier

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan bieden wij u de mogelijkheid via een formulier op de website contact met ons of een handelaar/particuliere verkoper op te nemen. Mocht u een vraag voor een handelaar/particuliere verkoper hebben, dan sturen we uw contactgegevens aan hen door. Om gebruik te kunnen maken van het contactformulier, zijn de volgende gegevens vereist:

 • een geldig e-mailadres
 • uw concrete vraag/bericht.

De vermelde gegevens worden door ons voor de volgende doeleinden verwerkt:

 • om u te kunnen identificeren,
 • om uw vraag te beantwoorden en
 • indien nodig, om het bericht door te sturen naar de betreffende handelaar/particuliere verkoper.

U kunt bovendien op vrijwillige basis uw naam en telefoonnummer achterlaten. Zo kunnen wij uw vraag sneller beantwoorden.

Wanneer u ons contactformulier gebruikt, kunnen we uw bericht scannen en analyseren. Dit wordt gedaan om fraude te voorkomen en illegale activiteiten of schendingen van onze algemene voorwaarden op te sporen en om de communicatie en klantenservice in het algemeen te verbeteren.

De verwerking vindt plaats op uw verzoek en is voor de hiervoor genoemde doeleinden noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst en precontractuele maatregelen conform artikel 6 lid 1 sub b AVG. Bovendien is de gegevensverwerking in het kader van het contactverzoek gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen overeenkomstig artikel 6 lid 1 sub f AVG. Deze vloeien ook voort uit de hiervoor genoemde doeleinden.

De persoonsgegevens die wij tijdens het gebruik van het contactformulier hebben verzameld, worden na de verwerking van uw aanvraag automatisch gewist.

Wanneer u gecontacteerd en geadviseerd wordt door een Premium aankoopadviseur

Voor horloges boven een bepaalde waarde kan via een contactformulier in de advertentie contact worden opgenomen met een Premium aankoopadviseur.
Om contact op te nemen met de Premium aankoopadviseur, moet u de volgende gegevens doorgeven:

 • uw naam,
 • uw aanhef,
 • uw vraag en
 • uw bericht.

Afhankelijk van de contactmethode die u voor de Premium aankoopadviseur kiest, moet u ook uw e-mailadres of telefoonnummer opgeven.

Wanneer u ons contactformulier gebruikt, kunnen we uw bericht scannen en analyseren. Dit wordt gedaan om fraude te voorkomen en illegale activiteiten of schendingen van onze algemene voorwaarden op te sporen en om de communicatie en klantenservice in het algemeen te verbeteren.

De verwerking vindt plaats op uw verzoek en is voor de hiervoor genoemde doeleinden noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst en precontractuele maatregelen conform artikel 6 lid 1 sub b AVG. Bovendien is de gegevensverwerking in het kader van het contactverzoek gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen overeenkomstig artikel 6 lid 1 sub f AVG. Deze vloeien ook voort uit de hiervoor genoemde doeleinden.

De ingevoerde gegevens komen via een interface terecht in de door ons gebruikte HubSpot-software van onze orderverwerker HubSpot Ireland Ltd (1 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ierland).

Als u al een Chrono24-account heeft wanneer u contact met ons opneemt, worden de gegevens in HubSpot aangevuld met verdere gegevens uit onze database.

Als onderdeel van de contactopname heeft de Premium aankoopadviseur toegang tot de volgende informatie om u zo goed mogelijk te kunnen adviseren:

 • informatie over het gebruik van de Chrono24-marktplaats en de aangeboden functies, zoals favorieten, opgeslagen zoekopdrachten of Watch Collection, om u te ondersteunen bij het zoeken naar horloges en om u passende aanbiedingen te kunnen doen,
 • informatie over lopende aanvragen en aankoopprocessen om u proactief te kunnen ondersteunen bij het gebruik van het platform en
 • de eerdere communicatie met Chrono24 om rekening te kunnen houden met wat al besproken is.

De persoonsgegevens worden in het kader van advies door een Premium aankoopadviseur verwerkt in overeenstemming met artikel 6 lid 1 sub f AVG. Ons gerechtvaardigde belang is afgeleid van de bovengenoemde doeleinden.

Bij het gebruik van de co-browsingtool

Om u zowel op het web als in de app efficiënte live ondersteuning te kunnen bieden, gebruiken we de co-browsing-tool TeamViewer Engage van TeamViewer Germany GmbH (Bahnhofsplatz 2, 73033 Göppingen, Duitsland). Tijdens een telefoongesprek met ons support team start u de co-browsing-sessie via een link in de voettekst van de website. Na uw uitdrukkelijke bevestiging ontvangt u een sessie-ID waarmee onze medewerker uw openstaande browservenster kan bekijken. Onze medewerker heeft geen toegang tot andere browservensters of uw pc en kan daarom geen programma's installeren of ongeautoriseerde gegevens van uw pc verwijderen. Hierbij worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • uw IP-adres,
 • uw positie op de website,
 • uw bezochte subpagina's,
 • uw verblijfsduur op de pagina of in de browser,
 • uw besturingssysteem en
 • informatie over uw eindapparaat.

Gegevensverwerking vindt alleen plaats als u ons uw uitdrukkelijke toestemming hiervoor heeft gegeven in overeenstemming met artikel 6 lid 1 sub a AVG. Het opzetten van een co-browsing-sessie is afhankelijk van de verwerking van uw IP-adres. Anders is het niet mogelijk om de co-browsing-sessie te gebruiken.

Bij het verzenden van een pakket

Om het mogelijk te maken uw bestelling elektronisch te volgen vanaf het moment van verzending, worden particuliere verkopers gevraagd de verzendservice die voor de verzending is gebruikt en de bijbehorende track-and-tracecode door te geven. Verkopers zijn verplicht de track-and-tracecode door te geven. Met behulp van deze informatie maakt onze dienstverlener, AfterShip Ltd (One Midtown 38/f Hoi Shing Road Tsuen Wan Unit 2 No. 11, Hongkong), het mogelijk om de status van de levering te volgen. Hierbij worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • uw verzend- resp. leveradres
 • verdere verzendinformatie,
 • bestelinformatie en
 • gegevens over de verzendstatus.

De verwerking wordt uitgevoerd op basis van artikel 6 lid 1 sub b AVG, aangezien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract voor platformgebruik of voor de uitvoering van het koopcontract.

Bij het reageren in ons magazine

U kunt een reactie achterlaten op een artikel in ons magazine. Wij verwerken uw IP-adres voor de publicatie van een reactie. Daarnaast moeten de volgende gegevens worden verstrekt als aanvulling op een reactie:

 • uw naam,
 • een geldig e-mailadres en
 • de reactie.

Het reageren op een artikel geschiedt op vrijwillige basis. We gebruiken uw persoonsgegevens om uw reactie te publiceren en andere gebruikers in de gelegenheid te stellen hierop te reageren. We hebben uw e-mailadres nodig om contact met u op te nemen en eventuele rechtsovertredingen te vervolgen. Uw IP-adres is ook nodig om eventuele rechtsovertredingen te vervolgen.

Wij baseren de verwerking van uw gegevens voor de bovengenoemde doeleinden op onze gerechtvaardigde belangen conform artikel 6 lid 1 sub f AVG om u de mogelijkheid te geven om te reageren op artikelen in ons magazine en om te communiceren met ons en andere gebruikers.

Voor het plaatsen van een reactie in ons magazine gebruiken we de WordPress-plugin wpDiscuz van de serviceprovider gVectors Team.

Meer informatie over wpDiscuz vindt u op https://wpdiscuz.com/docs/wpdiscuz-7/privacy-and-gdpr/.

Bij het indienen van klantbeoordelingen via Trustpilot en sitejabber

Uw mening over onze producten en diensten is belangrijk voor ons. Daarom bieden wij u de mogelijkheid om beoordelingen over ons platform in te dienen via de beoordelingsservice www.trustpilot.com van onze verwerker Trustpilot A/S (Pilestræde 58, 3e verdieping, 1112 Kopenhagen K, Denemarken; hierna 'Trustpilot'). Wanneer u een beoordeling indient, wordt deze zowel op onze website als op de website van Trustpilot gepubliceerd. We behouden ons echter het recht voor om deze te verwijderen of niet te publiceren.

Na het succesvol afronden van de aankoop, ontvangt u een e-mail van ons met het verzoek om ons platform en onze diensten te beoordelen. In de e-mail vindt u een 'business generated link' van Trustpilot die u kunt gebruiken om naar Trustpilot te gaan en een beoordeling voor uw bestelling achter te laten. De 'business generated link' bevat de volgende persoonsgegevens:

 • uw voor- en achternaam,
 • uw land van herkomst (bijv. Nederland),
 • uw e-mailadres en
 • de transactie-ID.

Nadat u op de link heeft geklikt, worden uw persoonsgegevens doorgestuurd naar Trustpilot zodat we uw beoordeling kunnen koppelen aan uw aankoop en de echtheid van de beoordeling kunnen garanderen.

Daarnaast kunnen beoordelingen die rechtstreeks bij Trustpilot zijn ingediend ook op onze website worden gepubliceerd, nadat de echtheid is vastgesteld.

De gegevensverwerking in het kader van klantbeoordelingen via Trustpilot is gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen conform artikel 6 lid 1 sub f AVG. Op deze manier willen we zorgen voor een op behoeften gebaseerd ontwerp en optimalisatie van onze website.

Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverwerking door Trustpilot kunt u vinden in de bepalingen inzake gegevensbescherming van Trustpilot.

Indien aan de hand van uw factuuradres wordt vastgesteld dat u zich in de VS bevindt, bieden wij u de mogelijkheid om beoordelingen over ons platform in te dienen via www.sitejabber.com van GGL Projects, Inc (1528 South El Camino, Suite 110, San Mateo, CA 94402, VS; hierna 'sitejabber'). Als u een beoordeling indient, wordt deze gepubliceerd op de website van sitejabber.

Na een succesvolle aankoop ontvangt u een e-mail van ons met het verzoek om een beoordeling van ons platform en onze diensten in te dienen. In de e-mail vindt u een 'review request' van sitejabber, die u kunt gebruiken om toegang te krijgen tot sitejabber en uw transactie te beoordelen. Het 'review request' bevat de volgende persoonsgegevens:

 • uw voor- en achternaam,
 • uw e-mailadres en
 • de transactie-ID inclusief de datum van de transactie.

Nadat u op de link heeft geklikt, worden uw persoonsgegevens doorgestuurd naar sitejabber zodat we uw beoordeling kunnen koppelen aan uw aankoop en de echtheid van de beoordeling kunnen garanderen.

Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverwerking door sitejabber kunt u vinden in de bepalingen inzake gegevensbescherming van sitejabber .

Bij gebruik van de Watch Collection

U kunt uw horlogecollectie online onderhouden en beheren in uw persoonlijke Watch Collection door horloges toe te voegen, gegevens in te voeren en uw eigen foto's van uw horloges te uploaden. U kunt de Watch Collection thuis en onderweg bekijken en beheren. Daarnaast kunt u de Watch Collection gebruiken om horloges te bekijken die u nog niet bezit of om de waarde van uw horloge snel en eenvoudig te laten schatten.

Daarbij worden de volgende gegevens verplicht door ons opgeslagen:

 • het referentienummer, merk, model, de staat van het horloge en
 • de eigendomsstatus van het horloge.

Daarnaast kunt u de koopprijs, het tijdstip van aankoop en de plaats van aankoop opgeven en een foto van uw horloge uploaden. Dit is echter vrijwillig.

De vermelde gegevens worden door ons voor de volgende doeleinden verwerkt:

 • voor documentatie en waardebepaling van uw persoonlijke verzameling,
 • om uw interesse in individuele horloges die u nog niet bezit vast te leggen,
 • voor statistische evaluatie rond uw horloges en
 • om onze productcatalogus uit te breiden met voor ons onbekende horloges.

De gegevens die we verzamelen zijn geen persoonsgegevens, maar gegevens die aan een persoon kunnen worden gerelateerd. Dat zijn gegevens die niet direct gerelateerd zijn aan een persoon, maar waaruit een persoon kan worden afgeleid. Daarom hebben we ook een wettelijke basis nodig voor het verwerken van dit soort gegevens.

Wij baseren de verwerking van de gegevens op artikel 6 lid 1 sub b AVG en op ons gerechtvaardigd belang conform artikel 6 lid 1 sub f AVG.

Het gerechtvaardigde belang hierbij is om de Watch Collection te gebruiken als informatiebron, zodat we onze kennis over de huidige marktsituatie kunnen uitbreiden door de gegevens statistisch te evalueren en onze diensten in de toekomst kunnen optimaliseren op basis van de vraag.

Als u uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven in overeenstemming met artikel 6 lid 1 sub a AVG, worden de vermelde gegevens ook gebruikt voor de aankoop en verkoop van de horloges in uw Watch Collection.

Aan- en verkoop van horloges en consignatie in samenwerking met onze partnerbedrijven

Als u bij de verkoop van uw horloge heeft gekozen voor directe verkoop aan Chrono24 of verkoop in consignatie en hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven conform artikel 6 lid 1 sub a AVG, nemen wij per e-mail contact met u op en doen wij u een koopaanbod in samenwerking met Chrono24 Direct GmbH en Xupes Watches Ltd. Hiervoor worden de volgende persoonsgegevens noodzakelijkerwijs aan Chrono24 Direct GmbH en Xupes Watches Ltd. doorgegeven:

 • uw voor- en achternaam,
 • uw e-mailadres,
 • indien van toepassing, uw gratis sms-bericht,
 • informatie over het aangeboden horloge (merk, model, referentienummer) en
 • uw telefoonnummer.

De gegevensverwerking in de zin van het doorgeven van gegevens aan Chrono24 Direct GmbH en Xupes Watches Ltd. vindt uitsluitend plaats nadat u hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven in overeenstemming met artikel 6 lid 1 sub a AVG.

Wij bieden u ook de mogelijkheid om in samenwerking met onze partnerondernemingen Chrono24 Direct GmbH en Xupes Watches Ltd een horloge te kopen. Daarbij worden de volgende persoonsgegevens doorgegeven aan de twee bedrijven:

 • uw voor- en achternaam,
 • uw adres en
 • uw berichten aan de handelaar.

De vermelde gegevens worden verzameld om het horloge aan u te kunnen verkopen en verzenden.

Wij adviseren u ook graag bij vragen over de directe verkoop in samenwerking met Chrono24 Direct GmbH. Om u professioneel te kunnen ondersteunen en uw aanvraag zo snel mogelijk te kunnen behandelen, worden de volgende persoonsgegevens aan Chrono24 Direct GmbH doorgegeven:

 • uw voor- en achternaam,
 • uw telefoonnummer en
 • uw vraag.

De verwerking van de vermelde gegevens gebeurt op uw verzoek en is noodzakelijk volgens artikel 6 lid 1 sub b AVG voor de vlotte afwikkeling van de verkoop en daarmee voor de uitvoering van het contract en precontractuele maatregelen.

Bij het verzamelen van persoonsgegevens van derden

Af en toe kunnen gebruikers ons persoonsgegevens van derden geven (bijv. gemachtigde vertegenwoordigers, contactpersonen, verschillende rekeninghouders). In deze gevallen worden gebruikers alleen verzocht informatie te verstrekken voor zover de betreffende derde partij daarvan op de hoogte is. Dit omvat in het bijzonder kennis van ons als de verantwoordelijke partij, evenals van de verstrekte gegevens en de doeleinden van een openbaarmaking.
Bovendien geldt deze informatie over gegevensbescherming ook voor de betrokken derden, voor zover de informatie niet alleen relevant is voor contractpartners. Dit omvat in het bijzonder informatie over ons als de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking en onze functionaris voor gegevensbescherming, evenals informatie over de rechten van betrokkenen. Indien wij bij uitzondering contactgegevens van een betrokken derde ontvangen, wordt deze derde direct door ons geïnformeerd. In de regel vragen we echter geen contactgegevens van derden op. De informatie van derden wordt door ons uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor de verstrekte informatie is bedoeld (bijv. noodzakelijk contact, betalingsverwerking via de verstrekte rekeninggegevens).
De verwijdering van gegevens van derden vindt op zijn laatst plaats met de verwijdering van gegevens van de aangegeven persoon of wanneer deze persoon de betreffende gegevens wijzigt of verwijdert.

De verwerking van gegevens van betrokken derden vindt plaats op basis van onze gerechtvaardigde belangen conform artikel 6 lid 1 sub f AVG om onze contractpartners de mogelijkheid te bieden tot de legitieme betrokkenheid van derden.

Bij deelname aan gebruikersonderzoeken

Op het platform kunt u deelnemen aan gebruikersonderzoeken. Het doel van deze vrijwillige onderzoeken is om gerichte inzichten te verkrijgen in het gedrag, de behoeften en motivatie van gebruikers. Het dient ter optimalisering van het platform, de apps, de producten en de processen van Chrono24.

Afhankelijk van het gebruikersonderzoek waaraan u deelneemt, wordt het uitgevoerd met een van de twee online enquêtetools SurveyMonkey of Hotjar.

Bij deelname aan een gebruikersonderzoek via SurveyMonkey van onze verwerker Momentive, Inc. (One Curiosity Way, San Mateo, CA 94403, VS) worden de volgende persoonsgegevens aan hen doorgegeven:

 • datum en tijdstip van deelname aan de enquête en verzending van het formulier,
 • geclusterde persoonsgegevens zoals uw leeftijdsgroep (19-29) en
 • uw IP-adres.

De verwerking is rechtmatig overeenkomstig artikel 6 lid 1 sub a AVG, op voorwaarde dat u daarvoor uw toestemming heeft gegeven.

Als u ervoor kiest om deel te nemen aan een gebruikersonderzoek, kunt u ook worden doorverwezen naar een screeningsvragenlijst die is gemaakt met de Hotjar-tool van onze verwerker Hotjar Ltd (Level 2, St Julian's Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian's STJ 1000, Malta). Deze vragenlijst controleert of u in aanmerking komt voor het onderzoek. De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

 • uw naam,
 • uw e-mailadres en
 • uw telefoonnummer.

De verwerking is rechtmatig overeenkomstig artikel 6 lid 1 sub a AVG, op voorwaarde dat u daarvoor uw toestemming heeft gegeven.

Bovendien wordt in de respectievelijke vragenlijsten gevraagd met welke verdere verwerking van uw persoonsgegevens u instemt in het kader van het gebruikersonderzoek. De volgende verwerking wordt rechtmatig uitgevoerd in overeenstemming met artikel 6 lid 1 sub a AVG, op voorwaarde dat u hiermee heeft ingestemd:

 • het opnemen van een gesprek en
 • het delen en opnemen van uw beeldscherm.

De opname wordt gebruikt voor de interne evaluatie van het onderzoek en wordt na afloop gewist. Dit gebeurt via de video- en telecommunicatiesoftware Zoom. Zoom is een dienst van de provider Zoom Video Communications, Inc. (55 Almaden Boulevard, 6th Floor, San Jose, CA 95113, VS).

Als onderdeel van het gebruik van Zoom hebben we onze Zoom-configuratie als aanvullende beschermingsmaatregel zo ingesteld dat alleen datacenters in de EU, de EER of beveiligde derde landen zoals Canada of Japan worden gebruikt voor het voeren van 'onlinemeetings'.

Bij aftersalesgesprekken

Om de afhandelingstijd van aftersalesgesprekken te verbeteren, maken wij gebruik van de diensten van een callcenter. Als u mogelijk een aankoop heeft gedaan via het platform, worden uw gegevens doorgegeven aan een callcenter, zodat er telefonisch kan worden nagegaan of er een verkoop heeft plaatsgevonden. De volgende persoonsgegevens worden daarbij aan het callcenter doorgegeven:

 • uw voor- en achternaam en
 • uw telefoonnummer.

De verwerking van persoonsgegevens is rechtmatig op grond van artikel 6 lid 1 sub f AVG. Ons gerechtvaardigde belang dat hierbij is vereist, vloeit voort uit de verbetering van de doorlooptijd van aftersalesgesprekken en de daarmee gepaard gaande verbeterde klantervaring.

We maken gebruik van de diensten van onze orderverwerker Termitel GmbH (Zehntwiesenstr. 37, 76275 Ettlingen, Duitsland) om de aftersalesgesprekken uit te voeren.

Bij de vertaling van door gebruikers gegenereerde inhoud

Om beoordelingen van handelaren, berichten in de Chrono24 Messenger, advertenties en advertentiebeschrijvingen te vertalen, gebruiken wij de vertaaldienst Google Translate van onze orderverwerker Google, Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS) via een API. Wij gebruiken ook de vertaaldienst DeepL Translate van onze orderverwerker DeepL SE (Maarweg 165, 50825 Keulen, Duitsland) via een API voor de vertaling van advertentiebeschrijvingen.

Afhankelijk van de vertaalde inhoud kan een overdracht van persoonsgegevens niet worden uitgesloten.

De verwerking van persoonsgegevens is rechtmatig op grond van artikel 6 lid 1 sub f AVG. Ons gerechtvaardigde belang vloeit voort uit de bovengenoemde doeleinden en het daarmee samenhangende op behoeften gebaseerde ontwerp van de website, in het bijzonder het verminderen van taalbarrières bij de uitwisseling van door gebruikers gegenereerde inhoud.

Bij de opname van telefoongesprekken

Voor kwaliteitsgarantie- en opleidingsdoeleinden nemen wij met uw toestemming inkomende gesprekken op. De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

 • audiogegevens en
 • de inhoud van gesprekken.

De gegevens worden alleen verwerkt door de medewerkers met wie u het gesprek voert en door hun leidinggevenden. Derden hebben geen toegang tot uw persoonsgegevens.

De verwerking is rechtmatig overeenkomstig artikel 6 lid 1 sub a AVG, op voorwaarde dat u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven.

Opnames worden gedurende 90 dagen opgeslagen en daarna gewist.

Bij contact met het support team

Als u telefonisch of per e-mail contact opneemt met ons support team, beheert het team uw contactopname met behulp van de omnichannel-tool Sprinklr van onze orderverwerker Sprinklr, Inc. (29 West 35th Street, New York, NY 10001, VS).

Daarbij worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • voor- en achternaam
 • uw adres
 • uw vraag.

Afhankelijk van de contactmethode die u gebruikt, wordt verder uw e-mailadres of telefoonnummer door de omnichannel-tool verwerkt.

Uw persoonsgegevens worden op uw verzoek verwerkt en dit is vereist op grond van artikel 6 lid 1 sub b AVG. Daarbij is het gebruik van de omnichannel-tool Sprinkl verder in ons gerechtvaardigde belang om ons klantenbeheer overzichtelijk te houden in overeenstemming met artikel 6 lid 1 sub f AVG.

Als u aan het begin van het telefoongesprek geldige toestemming heeft gegeven op grond van artikel 6 lid 1 sub a AVG, wordt het telefoongesprek daarnaast opgenomen. De opnames worden alleen gebruikt voor trainingsdoeleinden en transcriptie van het telefoongesprek om ervoor te zorgen dat uw vraag volledig kan worden afgehandeld. Verder worden de opnames na drie maanden verwijderd.

Wij gebruiken bovendien Sprinklr AI, de kunstmatige intelligentie (hierna 'KI') van Sprinklr, Inc. om contact dat verloopt via e-mail of transcripties van telefoongesprekken met gegeven toestemming samen te vatten en onze medewerkers bij de communicatie met klanten en het afhandelen van uw vragen te ondersteunen. Voordat de inhoud van e-mails en transcripties aan de KI worden doorgestuurd en met KI worden verwerkt, worden de persoonsgegevens geanonimiseerd. Daarbij moet er rekening worden gehouden met het feit dat niet alles volledig kan worden geanonimiseerd, maar dat we met Sprinklr wel contractueel zijn overeengekomen dat de doorgegeven inhoud niet mag worden gebruikt om de KI te trainen. Zo kan een verwerking voor de vastgelegde doeleinden gegarandeerd blijven en het doorgeven van persoonsgegevens zo veel mogelijk worden beperkt.

De verwerking van uw persoonsgegevens voor gebruik van KI vindt dus plaats op grond van artikel 6 lid 1 sub f AVG. Het gerechtvaardigde belang dat hiervoor is vereist, vloeit voort uit de bovengenoemde redenen voor de verwerking.

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van het gebruik van de certificeringsdienst

Wanneer u of uw medecontractant gebruikmaakt van de door ons aangeboden certificeringsdienst, geven wij persoonsgegevens door aan Chrono24 Direct GmbH (Sachsenallee 24, 01723 Kesselsdorf, Duitsland). Chrono24 Direct GmbH is ons partnerbedrijf en verzorgt onder andere de certificering van horloges. Ongeacht of u of uw medecontractant van de certificeringsdienst gebruikmaakt, worden de volgende persoonsgegevens aan Chrono24 Direct GmbH doorgegeven:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw e-mailadres

Chrono24 Direct GmbH heeft deze gegevens nodig om u te kunnen identificeren en om u in het kader van de certificering informatie per e-mail toe te sturen.

Als u gebruikmaakt van de certificeringsdienst, geven wij uw adres ook door aan Chrono24 Direct GmbH, zodat zij u het horloge na een succesvolle certificering rechtstreeks kunnen toesturen. De verwerking van de persoonsgegevens vindt in dit geval plaats op uw verzoek en is noodzakelijk voor de uitvoering van het contract en precontractuele maatregelen conform artikel 6 lid 1 sub b AVG.

Als uw medecontractant van de dienst gebruikmaakt, is de verwerking van de persoonsgegevens gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen overeenkomstig artikel 6 lid 1 sub f AVG. Het noodzakelijke gerechtvaardigde belang vloeit voort uit fraudepreventie en de daarmee gepaard gaande algemene verbetering van de veiligheid van de marktplaats.

Wij hebben met Chrono24 Direct GmbH een orderverwerkingsovereenkomst gesloten conform artikel 28 AVG. Door deze overeenkomst verzekert Chrono24 Direct GmbH dat zij de overgedragen gegevens verwerken overeenkomstig de bepalingen van de AVG en de bescherming van de rechten en vrijheden van de betrokkenen waarborgen.

Doorgeven van gegevens

We geven uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden door wanneer:

 • u uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven in overeenstemming met artikel 6 lid 1 sub a AVG,
 • er voor de doorgifte in overeenstemming met artikel 6 lid 1 sub c AVG een wettelijke verplichting bestaat of
 • de doorgifte in overeenstemming met artikel 6 lid 1 sub f AVG noodzakelijk is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims en er geen reden is om aan te nemen dat u een hoger belang heeft dat bescherming behoeft door het niet doorgeven van uw gegevens.

Het doorgeven van informatie in het kader van fiscale verplichtingen

In het kader van de wet voor de uitvoering van EU-richtlijn 2021/514 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen en de modernisering van het belastingprocesrecht (hierna 'DAC 7') zijn wij als platformexploitant verplicht om informatie te verwerken over personen en bedrijven die met behulp van ons platform bepaalde betaalde activiteiten verrichten. Voor de uitvoering van de belastingprocedure moeten de gegevens jaarlijks aan de federale belastingdienst worden doorgegeven, samen met nadere informatie over de aard en omvang van de verrichte activiteiten. De federale belastingdienst geeft de door ons verstrekte gegevens vervolgens door aan de bevoegde belastingautoriteiten in Duitsland of de bevoegde autoriteiten van andere lidstaten.

De volgende persoonsgegevens worden jaarlijks aan de federale belastingdienst doorgegeven als u een meldingsplichtige aanbieder bent:

 • uw voor- en achternaam,
 • uw adres,
 • het/de door u opgegeven burgerservicenummer(s),
 • uw geboortedatum en
 • indien van toepassing, uw identificatienummer voor btw-doeleinden

Als u als handelaar bent geregistreerd, zijn wij als platformexploitant volgens DAC 7 ook verplicht jaarlijks de volgende gegevens aan de federale belastingdienst door te geven, voor zover u als meldingsplichtige leverancier optreedt:

 • uw bedrijfsnaam,
 • uw adres,
 • het/de door u opgegeven burgerservicenummer(s),
 • uw btw-nummer
 • en uw handelsregisternummer.

Zodra u horloges op Chrono24 verkoopt, bent u een meldingsplichtige leverancier.

Het doorgeven van uw persoonsgegevens aan de federake belastingdienst is rechtmatig op grond van artikel 6 lid 1 sub c AVG, omdat wij hiertoe als platformexploitant op grond van § 13 DAC 7 verplicht zijn.

Bovendien zijn wij verplicht de volgende gegevens aan de federale belastingdienst door te geven:

 • de identificatiecode van uw financiële rekening,
 • alle verdere informatie die nuttig is voor de identificatie van de rekeninghouder,
 • elke lidstaat waar u geacht wordt te wonen,
 • een driemaandelijkse specificatie van alle vergoedingen, provisies of belastingen die wij tijdens de verslagperiode hebben ingehouden of in rekening hebben gebracht,
 • de totale vergoeding die tijdens de meldingsperiode is betaald of gecrediteerd en
 • het aantal relevante activiteiten waarvoor tijdens de meldingsperiode een vergoeding is betaald of gecrediteerd.

In het kader van de overdracht van de hierboven beschreven gegevens aan de federale belastingdienst kunt u uw rechten als betrokkene nog steeds doen gelden overeenkomstig punt 12. van het privacybeleid.

Doorgifte in het kader van gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de verwerking van persoonsgegevens

In het kader van onze activiteiten als platformbeheerder bepalen wij samen met andere verantwoordelijken het doel en de middelen voor bepaalde verwerkingen, zodat wij in deze context optreden als gezamenlijk verantwoordelijken voor de verwerking in de zin van artikel 26 van de AVG.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid tussen Chrono24 en onze partnerbedrijven

Vanwege onze organisatiestructuur werken we op veel gebieden nauw samen met onze partnerbedrijven (hierna 'partijen' of 'wij' genoemd). Wij gebruiken uniforme IT-systemen voor het hele bedrijf en beheren gezamenlijke databases waarin met name klantgegevens van beide partijen worden verwerkt.

In deze context verwerken wij persoonsgegevens van handelaren en gebruikers van de online platformen van Chrono24 als gezamenlijk verantwoordelijken voor de verwerking overeenkomstig artikel 26 van de AVG. Vanwege deze gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben wij corresponderende overeenkomsten gesloten over onze gezamenlijke verantwoordelijkheid met betrekking tot de betreffende persoonsgegevens.

Chrono24 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens voor zover dit de levering van de IT-systemen en interne databases aan klanten betreft.

Beide partijen zijn verantwoordelijk voor het invoeren van gegevens in de interne databases en voor het bijhouden van de persoonsgegevens van geregistreerde en niet-geregistreerde gebruikers van de platforms en persoonsgegevens van geregistreerde handelaren.

In het kader van de gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben wij afgesproken wie welke verplichtingen in overeenstemming met de AVG op zich neemt. Dit betreft met name de uitoefening van de rechten van de betrokkenen en de nakoming van de informatieverplichtingen conform artikel 13 en artikel 14 van de AVG.

Beide partijen hebben bepaald dat Chrono24 de informatie die vereist is op grond van artikel 13 en 14 van de AVG met betrekking tot de gegevensverwerking die onder gedeelde verantwoordelijkheid valt en de essentiële inhoud van de verwerkingsvoorwaarden op haar platforms zal publiceren.

Beide partijen informeren elkaar ook over de rechten inzake gegevensbescherming die de betrokken gebruikers doen gelden. Zij geven elkaar alle informatie die nodig is om te reageren op verzoeken om informatie.

Gegevensbeschermingsrechten kunnen zowel tegen Chrono24 als tegen de respectievelijke handelaar worden uitgeoefend. Chrono24 verbindt zich ertoe te voldoen aan de rechten van de betrokkenen op informatie, correctie, verwijdering of blokkering van hun persoonsgegevens op verzoek.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid tussen Chrono24 en professionele handelaren

Wij en onze contractpartner (hierna 'handelaar') werken contractueel samen in het kader van de online marktplaats voor horloges. Chrono24 beheert het online platform waarop de betreffende handelaar horloges kan verkopen en kopen.

In deze context verwerken Chrono24 en de respectievelijke handelaar persoonsgegevens van gebruikers van het platform als gezamenlijk verantwoordelijken overeenkomstig artikel 26 van de AVG. Chrono24 en de respectievelijke handelaar hebben op basis van deze gezamenlijke verantwoordelijkheid een overeenkomst gesloten met betrekking tot de betreffende persoonsgegevens.

Volgens dit principe is Chrono24 verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens als het gaat om de technieken voor de analyse van het gedrag van de gebruikers op de website, de statistische evaluatie en terbeschikkingstelling van de statistische gegevens voor de handelaar en de overdracht van de contactgegevens van de klanten met het oog op de verwerking/verzending van bestellingen. De desbetreffende handelaar is daarentegen verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens als het gaat om de parametrisering van de statistische gegevens via de dropdownfunctie en de ontvangst en het gebruik van de contactgegevens voor het verzenden van het gekochte object.

Chrono24 en de betreffende handelaar zijn bovendien in het kader van de gezamenlijke verantwoordelijkheid overeengekomen wie welke verplichtingen in overeenstemming met de AVG op zich neemt. Dit betreft met name de uitoefening van de rechten van de betrokkenen en de nakoming van de informatieverplichtingen conform artikel 13 en artikel 14 van de AVG.

Beide partijen hebben bepaald dat Chrono24 de informatie die vereist is op grond van artikel 13 en 14 van de AVG met betrekking tot de gegevensverwerking die onder gedeelde verantwoordelijkheid valt en de essentiële inhoud van de verwerkingsvoorwaarden op haar platform zal publiceren.

Beide partijen informeren elkaar ook over de rechten inzake gegevensbescherming die de betrokken gebruikers doen gelden. Zij geven elkaar alle informatie die nodig is om te reageren op verzoeken om informatie.

Gegevensbeschermingsrechten kunnen zowel tegen Chrono24 als tegen de respectievelijke handelaar worden uitgeoefend. Chrono24 verbindt zich ertoe te voldoen aan de informatieplicht op grond van artikel 15 van de AVG en om de betrokkenen op verzoek de informatie te verstrekken waarop zij op grond van artikel 15 van de AVG recht hebben.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid met Mangopay in het kader van de 1099-K-aangifte aan de IRS

Wij werken contractueel samen met Mangopay S.A. (2 Avenue Amélie, L-1125 Luxemburg; hierna 'Mangopay') voor de door de IRS vereiste 1099-K-aangifte. Daarom moeten Amerikaanse verkopers die in een boekjaar transacties van 600 euro of meer hebben verricht, bij de IRS worden gemeld met het formulier 1099-K. Mangopay is als betaaldienst verplicht Amerikaanse verkopers die meldingsplichtig zijn te rapporteren. Daarbij verzamelen wij als platformbeheerder als onderdeel van het registratieproces de vereiste burgerservicenummers van Amerikaanse verkopers. Vervolgens sturen wij de betreffende burgerservicenummers door naar Mangopay, zodat Mangopay en Chrono24 volledig kunnen voldoen aan hun wettelijke verplichtingen tegenover de IRS.

Als u een Amerikaanse verkoper bent, verwerken wij uw burgerservicenummer samen met Mangopay als gezamenlijke verantwoordelijken conform artikel 26 van de AVG. Vanwege deze gezamenlijke verantwoordelijkheid met betrekking tot de betreffende persoonsgegevens hebben wij hiervoor een overeenkomst gesloten.

Daarbij is Chrono24 verantwoordelijk voor het verzamelen van de burgerservicenummers. Deze zijn nodig voor de 1099-K-aangifte bij de IRS. Mangopay is verantwoordelijk voor de uitvoering van de rapportage.

In het kader van de gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben wij ook met Mangopay afgesproken wie van ons welke verplichtingen in overeenstemming met de AVG op zich neemt. Dit betreft met name de uitoefening van de rechten van de betrokkenen en de nakoming van de informatieverplichtingen conform artikel 13 en artikel 14 van de AVG.

Mangopay en Chrono24 informeren elkaar over gegevensbeschermingsrechten die door betrokken gebruikers worden uitgeoefend. Wij geven elkaar alle informatie die nodig is om te reageren op informatieverzoeken.

U kunt uw rechten als betrokkene overeenkomstig punt 12. van deze privacyverklaring zowel tegen ons als tegen Mangopay doen gelden. Wij zijn verplicht om op verzoek te voldoen aan de rechten van de betrokkenen op informatie, correctie, verwijdering of afscherming van persoonsgegevens, voor zover dit niet in strijd is met andere wettelijke voorschriften.

Zichtbaarheid van uw gegevens voor derden

Als gebruiker en particuliere verkoper

De persoonsgegevens uit uw Chrono24-account (zie 3.2.1. en 3.2.3.) zijn niet zichtbaar voor derden wanneer u geen advertenties op het platform heeft geplaatst. Wanneer u als particuliere verkoper advertenties op het platform plaatst, kunnen zowel geregistreerde als niet-geregistreerde gebruikers uw gegevens op het platform pas inzien wanneer u hiervoor overeenkomstig artikel 6 lid 1 sub a AVG uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

Als handelaar

Wanneer u als handelaar geregistreerd bent en advertenties op het platform plaatst, zijn uw gegevens voor zowel geregistreerde als niet-geregistreerde gebruikers zichtbaar (zie 3.2.4.). U kunt de zichtbaarheid van uw gegevens wel al tijdens de registratie en later in uw profiel beperken, zodat uw adres niet zichtbaar is.

De gegevens van aanbieders worden in het kader van het gebruik van het platform verplicht gepubliceerd overeenkomstig artikel 6 lid 1 sub b AVG voor de uitvoering van de overeenkomst tussen Chrono24 en de handelaar.

Cookies en pixels

Wij gebruiken zogenaamde cookies en pixels (hierna samen ook 'scripts' genoemd) op onze website om het gebruik van onze website statistisch vast te leggen en te evalueren met als doel ons aanbod voor u te optimaliseren (zie punt 7.). Deze scripts stellen ons in staat om bij een volgend bezoek aan onze website automatisch te herkennen dat u al eerder op onze website bent geweest. De scripts die op onze website worden gebruikt, zijn onderverdeeld in technisch vereist en technisch niet vereist.

Voor zover persoonsgegevens ook bij technisch vereiste cookies worden verwerkt, baseren wij deze verwerking op onze gerechtvaardigde belangen overeenkomstig artikel 6 lid 1 sub f AVG. Het beheren van onze website zonder storingen is te beschouwen als rechtmatig in de zin van de eerder genoemde bepaling. Scripts die technisch niet vereist zijn, worden alleen geactiveerd nadat u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Onder 7. kunt u zien om welke specifieke scripts het gaat.

Cookies

Cookies zijn kleine bestanden die uw browser automatisch aanmaakt en die tijdens uw bezoek aan onze website worden opgeslagen op uw apparaat (laptop, tablet, smartphone, enz.). Cookies zijn niet schadelijk voor uw apparaat en bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of andere schadelijke software.

In de cookie wordt informatie opgeslagen over het specifieke gebruikte apparaat. Dat betekent echter niet dat we hierdoor meteen uw identiteit kunnen achterhalen.

Het gebruik van cookies dient onder andere om onze website eenvoudiger en aangenamer vorm te geven. Zo gebruiken we zogenaamde sessiecookies om bijvoorbeeld te herkennen of u bepaalde pagina's van onze website al heeft bezocht en of u al bent ingelogd op uw Chrono24-account. Deze cookies worden automatisch verwijderd wanneer u onze website verlaat.

Daarnaast maken we ook gebruik van tijdelijke cookies die voor een bepaalde tijd op uw apparaat worden opgeslagen om de gebruiksvriendelijkheid te optimaliseren. Wanneer u onze website opnieuw bezoekt om gebruik te maken van onze diensten, wordt automatisch herkend dat u de site al heeft bezocht en welke zoekopdrachten en instellingen u heeft uitgevoerd. Zo hoeft u ze niet opnieuw in te voeren.

De meeste browsers accepteren cookies automatisch. U kunt uw browser echter zo instellen dat cookies niet op uw computer worden opgeslagen of dat er altijd een melding verschijnt voordat een nieuwe cookie wordt geplaatst. Het volledig uitschakelen van cookies kan er echter toe leiden dat u niet alle functies van onze website kunt gebruiken.

Lijst van alle cookies

Pixels

Pixels, ook wel trackingpixels genoemd, zijn GIF-bestanden van 1x1 pixel die tijdens een bezoek aan een website in afbeeldingen of ook in e-mails e.d. kunnen worden geplaatst. Ook pixels zijn niet schadelijk voor uw apparaat en bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of andere schadelijke software.

De pixels sturen uw IP-adres, de referrer-URL van de bezochte website, het tijdstip waarop de pixel is gedownload, de gebruikte browser en reeds bestaande cookiegegevens naar een server. Dit stelt ons in staat om bereikmetingen en andere statistische analyses uit te voeren die erop gericht zijn ons platform en ons aanbod te optimaliseren.

De meeste browsers accepteren pixels automatisch. Door de juiste tools of add-ons voor uw browser toe te passen, kunt u het gebruik van pixels op onze pagina's voorkomen (bijv. met de add-on 'AdBlock' voor Firefox).

Vereiste technologieën

Om ervoor te zorgen dat ons platform, onze website en onze app goed en zonder storingen werken en u zo de dienst aan te kunnen bieden die in de algemene voorwaarden is vastgelegd, moeten we overeenkomstig artikel 25 lid 2 nr. 2 van de Duitse wet inzake gegevensbescherming in telecommunicatie en telemedia (TTDSG) bepaalde technologieën gebruiken om aan de bovengenoemde doelen te voldoen. Als wij hiervoor persoonsgegevens verwerken, doen wij dit op basis van ons gerechtvaardigde belang overeenkomstig artikel 6 lid 1 sub f AVG, dat ook voortvloeit uit de bovengenoemde redenen. Bij het gebruik van de website en de app worden de volgende essentiële cookies geplaatst:

Chrono24

Als u onze website bezoekt of onze app gebruikt, plaatsen wij cookies die essentieel zijn om u alle functies van ons online platform aan te kunnen bieden. De informatie die we met onze cookies verzamelen, wordt onder andere voor de volgende doeleinden gebruikt:

 • Om ervoor te zorgen dat u zowel tijdens het bezoek aan de website of het gebruik van de app als na het sluiten van de browser of de app aangemeld blijft als u hier in het aanmeldvenster toestemming voor heeft gegeven
 • Om te achterhalen welke appversie u gebruikt en de bijbehorende functies correct weer te geven
 • Om u bij het gebruik van bepaalde functies waar u e-mailnotificaties van krijgt eraan te herinneren dat u uw e-mailadres moet bevestigen
 • Om de website of de app in de juiste taal te tonen
 • Om te herkennen in welk land u zich bevindt, zodat we u de juiste verzendkosten en de juiste valuta en tijdzone kunnen laten zien
 • Om u tijdens de tweefactorauthenticatie en bij het inloggen via een derde partij te herkennen
 • Om u te herkennen terwijl u uw wachtwoord opnieuw instelt
 • Om uw veiligheid te garanderen en te voorkomen dat derden uw gegevens misbruiken
 • Om vast te stellen of u de cookie consent manager al heeft gebruikt en zo ja, wanneer

Hierbij worden regelmatig de volgende gegevens door onze cookies verzameld:

 • Uw IP-adres,
 • informatie over uw browser en de door u gebruikte apparaten en
 • relevante informatie over uw gedrag.

Hoelang afzonderlijke cookies worden opgeslagen, vindt u onder punt 6.1..

De rechtsgrond voor de verwerking is ons gerechtvaardigde belang overeenkomstig artikel 6 lid 1 sub f AVG bij de hierboven genoemde doeleinden.

Riskified

Om fraude bij creditcardbetalingen te voorkomen, maken wij gebruik van de diensten van Riskified, Inc. (220 Fifth Avenue, Floor 2, New York, NY 10001, VS; hierna 'Riskified'). Bij Riskified gaat het om een zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke overeenkomstig artikel 4 lid 7 AVG. Riskified bepaalt of uw creditcardbetalingen aan Chrono24 waarbij niet het 3D-Secure-proces is doorlopen, tegen frauduleuze chargebacks kunnen worden beveiligd. Hiervoor worden de volgende gegevens met behulp van een cookie verzameld en door Riskified verwerkt om uw gebruikersgedrag op de website en in de app voor het hierboven genoemde doeleinde te analyseren:

 • Uw IP-adres,
 • informatie over uw browser en de door u gebruikte apparaten en
 • informatie over uw algemene gedrag op de website.

De verwerkte gegevens worden door Riskified 48 maanden bewaard en daarna volledig verwijderd.

De rechtsgrond voor de verwerking is ons gerechtvaardigde belang overeenkomstig artikel 6 lid 1 sub f AVG bij de verhoging van de algemene veiligheid van ons platform en bij fraudepreventie. Pogingen tot fraude ten nadele van onze klanten en van ons voorkomen, wordt in overweging 47 AVG uitdrukkelijk als gerechtvaardigd belang genoemd.

Firebase Crashlytics

Wij gebruiken in onze app het analyseprogramma Firebase Crashlytics van onze verwerker Google Ireland Ltd. (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; hierna 'Crashlytics'). Crashlytics verzamelt gegevens over het gebruik van de app, en dan met name over systeemcrashes en -fouten. Daarbij wordt naast informatie over het apparaat en de geïnstalleerde appversie ook andere informatie gebruikt die kan helpen problemen op te lossen, vooral met betrekking tot de soft- en hardware van de gebruiker. Verder wordt hiervoor uw IP-adres aan Firebase doorgegeven. Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Crashlytics.

De verwerkte gegevens worden door Crashlytics 90 dagen bewaard en daarna volledig verwijderd.

De rechtsgrond voor de verwerking is ons gerechtvaardigde belang overeenkomstig artikel 6 lid 1 sub f AVG bij het analyseren van crashes van onze app en het oplossen van bijbehorende problemen. Om crashes en fouten bij het openen van de app te analyseren, wordt Crashlytics meteen geïnitialiseerd als de app wordt geopend.

accessiBe

Als u het domein 'chrono24.com' bezoekt, maken we gebruik van de diensten van onze orderverwerker accessiBe Ltd. (David Ben Gurion Rd 1, Bene Beraq, Tel Aviv, 5120149, Israël; hierna 'accessiBe') om aan de Amerikaanse voorschriften van de ADA (Americans with Disabilities Act) te voldoen en ons online platform volledig toegankelijk voor u te maken. Hiervoor wordt met behulp van een script van accessiBe informatie op uw eindapparaat opgeslagen om in de footer van de website een knop te kunnen plaatsen waarmee u zelfstandig instellingen voor de toegankelijkheid kunt aanpassen. Verder wordt informatie over uw browser en uw gedrag op de website alsmede uw IP-adres verzameld om ervoor te zorgen dat uw instellingen voor de toegankelijkheid volgens uw wensen kunnen worden geïmplementeerd.

De verwerking van uw persoonsgegevens is overeenkomstig artikel 6 lid 1 sub f AVG rechtmatig. Ons gerechtvaardigde belang is om ons platform volledig toegankelijk te maken en aan de wettelijke voorschriften van de ADA te voldoen.

Cloudflare

Om ons online platform te beschermen tegen zogenaamde DDoS-aanvallen (Distributed Denial-of-Service) die de functionaliteit van ons platform kunnen verstoren of plat kunnen leggen en om de bijbehorende algemene veiligheid van ons platform te verhogen, maken we gebruik van de diensten van onze orderverwerker Cloudflare, Inc. (101 Townsend Street, San Francisco, CA 94107, VS; hierna 'Cloudflare'). Hierbij worden bij het openen van de website en de app verschillende parameters en uw gedrag op het platform door Cloudflare opgevraagd en op aanvalspatronen geanalyseerd om een controle uit te voeren op een mogelijke DDoS-aanval. Hiervoor worden de volgende gegevens door Cloudflare verwerkt:

 • Uw IP-adres,
 • uw systeemconfiguratie,
 • informatie over uw besturingssysteem,
 • instellingen van uw apparaat (bijv. taal- en browserinstellingen, headers, useragent en
 • uw gedrag op het platform.

De verwerking van persoonsgegevens ter bescherming tegen DDoS-aanvallen is overeenkomstig artikel 6 lid 1 sub f AVG rechtmatig. Het gerechtvaardigde belang dat hiervoor nodig is, vloeit voort uit de bovengenoemde redenen en de bijbehorende algemene verhoging van de veiligheid van de marktplaats.

Doorgifte van gegevens in het kader van tijdelijke samenwerking met reclamebureaus

Voor de uitvoering van marketingcampagnes werken we nauw samen met verschillende reclamebureaus. Om het succes van de campagnes en de bijbehorende optimalisatie van onze online marketingactiviteiten te meten en om ons platform op basis van behoeften te optimaliseren, kunnen we persoonsgegevens doorgeven aan onze reclamebureaus. Deze persoonsgegevens worden verzameld in het kader van het gebruik van marketingpixels (zie 6.2.) en vervolgens, indien nodig, doorgegeven aan overeenkomstige reclamebureaus voor de hierboven genoemde doeleinden. Dit betreft onder andere de volgende gegevenscategorieën:

 • informatie over uw browser en de apparaten die u gebruikt,
 • het adres van onze website en de activiteiten die u op onze website heeft uitgevoerd,
 • de datum en tijd van uw aanvraag en
 • uw IP-adres.

De persoonsgegevens kunnen alleen worden verzameld als u ons toestemming heeft gegeven in overeenstemming met artikel 6 lid 1 sub a AVG voor het plaatsen van de bijbehorende marketingpixel. De overdracht van de gegevens aan onze reclamebureaus vindt plaats in overeenstemming met artikel 6 lid 1 sub f AVG op basis van onze bovengenoemde gerechtvaardigde belangen.

In het geval van de overdracht van uw gegevens zijn de reclamebureaus onze orderverwerkers (zie punt 2.). In de regel werken we slechts voor een beperkte periode met de bureaus samen. Door het sluiten van orderverwerkingscontracten zijn de reclamebureaus verplicht om na het beëindigen van de contractuele relatie alle door ons doorgegeven persoonsgegevens onmiddellijk te wissen en niet voor eigen doeleinden te gebruiken.

Analysetools

Trackingtools

De hieronder genoemde trackingmaatregelen worden alleen gebruikt als u ons hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven in overeenstemming met artikel 6 lid 1 sub a AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met behulp van de Consent Manager, voor elke afzonderlijke tool en met ingang van de toekomst. U vindt de Consent Manager aan het einde van de privacyverklaring. De rechtmatigheid van de verwerking tot het moment van uw herroeping wordt hierdoor niet beïnvloed. Met de gebruikte trackingmaatregelen willen we een op de behoeften afgestemd ontwerp en de voortdurende optimalisatie van onze website garanderen. Anderzijds gebruiken we de trackingmaatregelen om het gebruik van onze website statistisch vast te leggen en te evalueren om ons aanbod voor u te optimaliseren.

De respectievelijke gegevensverwerkingsdoeleinden en gegevenscategorieën zijn te vinden in de volgende lijst.

Google Analytics

Voor een vraaggericht ontwerp en voortdurende optimalisatie van onze pagina's gebruiken we Google Analytics, een webanalysedienst van onze orderverwerker Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; hierna 'Google'). In deze context worden gepseudonimiseerde gebruikersprofielen aangemaakt en cookies (zie 6.1.) gebruikt. De door de cookie verzamelde informatie over uw bezoek aan de deze website, waaronder

 • uw browsertype/-versie,
 • het door u gebruikte besturingssysteem,
 • de referrer-URL (de eerder bezochte pagina),
 • de hostnaam van de computer die toegang krijgt (IP-adres) en
 • het tijdstip van de serveraanvraag

worden overgedragen aan een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen.

De informatie wordt ingezet om het gebruik van de website te evalueren, rapportages over de activiteit op de website op te stellen en om verdere diensten aan te kunnen bieden die verband houden met het gebruik van de website en het internet ten behoeve van marktonderzoek en een vraaggestuurd ontwerp van deze internetpagina's. Deze informatie kan ook aan derden worden doorgegeven voor zover dit wettelijk vereist is of derden deze gegevens namens ons bedrijf verwerken. Uw IP-adres wordt in geen geval gekoppeld aan andere gegevens op de servers van Google. De IP-adressen worden geanonimiseerd, zodat identificatie niet mogelijk is (IP-masking).

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor bestemde instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Meer informatie over gegevensbescherming met betrekking tot Google Analytics vindt u bijvoorbeeld in de Help-functie van Google Analytics .

Google Ads

Om het gebruik van onze website statistisch vast te leggen en om ons aanbod voor u te optimaliseren, maken we ook gebruik van de Google Ads-tool van onze orderverwerker Google (voor meer informatie over Google, zie 7.1.1.). Google Ads plaatst een cookie (zie 6.1.) op uw computer als u onze website bezoekt via een advertentie van Google. De door de cookie gegenereerde informatie wordt overgedragen aan een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen.

De cookies verliezen na 30 dagen hun geldigheid en zijn niet bedoeld om u te identificeren. Wanneer de gebruiker bepaalde pagina's van de website van een Google Ad-klant bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, kunnen Google en de klant herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is geleid.

Elke Google Ads-klant ontvangt een andere cookie. Cookies zijn dan ook niet te traceren via de websites van Google Ads-klanten. De informatie die met behulp van de cookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor Google Ads-klanten die voor conversietracking hebben gekozen. Google Ads-klanten zien het totaal aantal gebruikers dat op hun advertentie heeft geklikt en dat is omgeleid naar een pagina met een conversietag. Ze ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.

Als u niet wilt deelnemen aan het trackingproces, kunt u over het algemeen ook de instelling van een cookie die hiervoor nodig is uitschakelen via de browserinstellingen. Het privacybeleid van Google met betrekking tot Google Ads-tracking vindt u hier .

Meta Custom Audiences

Om het gebruik van onze website statistisch vast te leggen en om ons aanbod voor u te optimaliseren, maken we ook gebruik van de Meta Custom Audiences-tool van onze orderverwerker Meta Platforms Ireland Ltd (4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland; hierna 'Meta'). Meta plaatst een cookie (zie 6.1.) op uw computer als u onze website bezoekt via een advertentie van Meta. De door de cookie gegenereerde informatie wordt doorgestuurd naar een server van Meta in de Verenigde Staten en daar opgeslagen.

De cookies verliezen na 180 dagen hun geldigheid en zijn niet bedoeld om u te identificeren. Wanneer de gebruiker bepaalde pagina's van de website van de Meta Custom Audiences-klant bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, kunnen Meta en de klant herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is geleid.

Elke Meta Custom Audiences-klant ontvangt een andere cookie. Cookies zijn dan ook niet te traceren via de websites van Meta Custom Audiences-klanten. De informatie die met behulp van de cookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor Meta Custom Audiences-klanten die voor conversietracering hebben gekozen. Meta Custom Audiences-klanten zien het totaal aantal gebruikers dat op hun advertentie heeft geklikt en dat is omgeleid naar een pagina met een conversietag. Ze ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.

Als u niet wilt deelnemen aan het trackingproces, kunt u over het algemeen ook de instelling van een cookie die hiervoor nodig is uitschakelen via de browserinstellingen. Het privacybeleid van Meta met betrekking tot Meta Custom Audiences-tracking vindt u hier.

Hotjar

Verder gebruiken we op onze website de analysedienst Hotjar van onze orderverwerker Hotjar Ltd (Dragonara Business Centre, 5th Floor, Dragonara Road, Paceville St Julian's STJ 3141, Malta). Hotjar is een tool voor het analyseren van gebruikersgedrag die we gebruiken in het kader van gebruikersonderzoeken. Met Hotjar kunnen we het gedrag van deelnemers aan gebruikersonderzoeken meten en analyseren (bijv. muisbewegingen, klikken, scrollhoogte, etc.). Hierbij worden onder andere de volgende gegevens verzameld:

 • uw muisbewegingen,
 • uw kliks,
 • uw scrollhoogte,
 • de instellingen van uw eindapparaat (bijv. useragent) en
 • de tijd die u heeft besteed aan het beantwoorden van individuele vragen.

Hiervoor plaatst Hotjar cookies (zie 6.1.) op de apparaten van de bezoekers aan de website waarin geanonimiseerde informatie over de bezoekers wordt opgeslagen, zoals de gebruikte browser, het besturingssysteem en de duur van het bezoek.

Microsoft Advertising

We gebruiken de Microsoft Advertising-tool van onze orderverwerker Microsoft Ireland Operations Ltd (70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ierland; hierna 'Microsoft'). De tool stelt ons in staat om de activiteiten van gebruikers op onze website te volgen wanneer zij onze website hebben bereikt via advertenties van Microsoft Advertising. We gebruiken deze zogenaamde universal event tracking (UET) om onze website op uw behoeften af te stemmen.

Als u op onze website terechtkomt via een advertentie van Microsoft Advertising, wordt er een cookie (zie 6.1.) op uw computer geplaatst. Op onze website is een Microsoft Advertising-tag geïntegreerd. Dit is een code die, in combinatie met de cookie, een aantal niet-persoonsgebonden gegevens over uw gebruik van de website opslaat. Deze omvatten onder andere

 • de tijd die u doorbrengt op de website en
 • informatie over welke delen van de website u heeft bezocht en welke advertentie u heeft gebruikt om toegang te krijgen tot de website.

Informatie over uw identiteit wordt niet verzameld. De gegevens die worden verzameld door de Microsoft Advertising-cookie, worden overgedragen aan Microsoft-servers in de Verenigde Staten en daar maximaal 180 dagen opgeslagen.

Meer informatie over de analysediensten van Microsoft Advertising vindt u op de website van Microsoft Advertising.

Meer informatie over gegevensbescherming bij Microsoft vindt u in de Gegevensbeschermingsverklaring van Microsoft .

MaxMind

Omwille van fraudepreventie geven we uw IP-adres en informatie over het apparaat dat u gebruikt door aan onze orderverwerker MaxMind, Inc. (14 Spring Street, 3rd Floor Waltham, MA 02451, VS; hierna 'MaxMind'). Uw gegevens worden doorgegeven aan een server van MaxMind in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. Dit levert ons statistische analyses op van IP-adressen, gebruikte apparaten en locaties die we kunnen gebruiken om fraudepogingen op te sporen en te voorkomen.

We gebruiken uw op deze manier verwerkte gegevens uitsluitend voor deze functie. Als u het gebruik beëindigt, worden de gegevens verwijderd. Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van MaxMind .

U kunt het gebruik van geolokalisatie weigeren door in uw browser de daarvoor bedoelde instellingen te selecteren. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.

Google Tag Manager

We gebruiken het tagbeheersysteem 'Google Tag Manager' van onze orderverwerker Google Ireland Ltd (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; hierna 'Google') op onze website om JavaScript- en HTML-tags te beheren voor tracking en analyses met onze eigen software en die van derden. Tags zijn kleine code-elementen die ons onder andere helpen om verkeer en bezoekersgedrag te meten, de impact van onze advertenties te begrijpen, remarketing en targeting in te stellen en onze website te testen en te optimaliseren. Google Tag Manager is slechts een aanvullende dienst die de integratie en het beheer van onze tags via een interface vergemakkelijkt. Zodra Google Tag Manager tags implementeert, worden de volgende gegevens aan Google doorgegeven:

 • Uw IP-adres en
 • informatie over uw browser en de apparaten die u gebruikt

De verwerkte gegevens worden door Google 180 dagen bewaard en daarna volledig verwijderd.

De door Google Tag Manager ingestelde tags activeren andere tags, die op hun beurt ook persoonsgegevens verzamelen. Google Tag Manager heeft echter geen toegang tot deze gegevens.

Als deactivatie op domein- of cookieniveau plaatsvindt, geldt die voor alle tags die zijn geïmplementeerd met de Google Tag Manager. Uw gegevens worden alleen verwerkt met uw uitdrukkelijke toestemming conform artikel 6 lid 1 sub a AVG.

Meer informatie vindt u in het privacybeleid van Google .

Targetingtools

De hieronder genoemde targetingtools die door ons worden gebruikt, worden alleen gebruikt als u ons hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven in overeenstemming met artikel 6 lid 1 sub a AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met behulp van de Consent Manager, voor elke afzonderlijke tool en met ingang van de toekomst. U vindt de Consent Manager aan het einde van de privacyverklaring. De rechtmatigheid van de verwerking tot het moment van herroeping wordt hierdoor niet beïnvloed. Met de gebruikte targetingtools willen we ervoor zorgen dat u op uw eindapparaten alleen reclame te zien krijgt die gericht is op uw werkelijke of vermeende interesses.

De respectievelijke gegevensverwerkingsdoeleinden en gegevenscategorieën zijn te vinden in de volgende lijst.

Google Ads

Wij gebruiken de Google Ads-tool van onze orderverwerker Google Ireland Ltd (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; hierna 'Google'). Google maakt gebruik van cookies (zie punt 6.1.), die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van uw websitegebruik mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgedragen aan en opgeslagen op servers van Google in de Verenigde Staten.

Het IP-adres wordt dan door Google ingekort tot de laatste drie cijfers. Een duidelijke toewijzing van het IP-adres is daardoor niet meer mogelijk. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen voor websitebeheerders en andere diensten aan te bieden met betrekking tot het website- en internetgebruik. Daarnaast gebruiken we de door de cookie verzamelde informatie om onze klanten op te delen in verschillende gebruikersgroepen. In het kader van de segmentatie is geen persoonlijke referentie mogelijk.

Google mag deze informatie aan derden doorgeven als dit wettelijk verplicht is, of als derden de informatie namens Google verwerken. Externe leveranciers, waaronder Google, plaatsen advertenties op websites op internet en gebruiken opgeslagen cookies om advertenties te tonen op basis van eerdere bezoeken van gebruikers aan die website. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

Meer informatie over de voorwaarden van Google vindt u hier .

Meta Custom Audiences

Daarnaast maken we ook gebruik van Meta Custom Audiences van onze orderverwerker Meta Platforms Ireland Ltd (4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland; hierna 'Meta'). Dit is een marketingdienst van Meta die ons in staat stelt om individueel aangepaste en op interesses gebaseerde reclame te tonen op de relevante socialemediaplatforms aan bepaalde groepen gepseudonimiseerde bezoekers van onze website die ook Facebook en Instagram gebruiken. Zo gebruiken we de door de cookie verzamelde informatie om onze klanten op te delen in verschillende gebruikersgroepen.

Op onze website is een Meta Custom Audience-pixel geïntegreerd. Dit is een JavaScript-code die niet-persoonsgebonden gegevens over het gebruik van de website opslaat. Dit omvat uw IP-adres, de gebruikte browser en de bron- en doelpagina's. Deze informatie wordt doorgestuurd naar Meta-servers in de Verenigde Staten.

Daar wordt automatisch gecontroleerd of u een Meta-cookie heeft opgeslagen. De Meta-cookie bepaalt automatisch of u tot de doelgroep behoort die voor ons interessant is. Als u tot de doelgroep behoort, tonen wij de bijbehorende advertenties op Facebook en Instagram. Tijdens dit proces wordt u noch door ons, noch door Meta persoonlijk geïdentificeerd door het combineren van de gegevens.

U kunt op de website van Facebook bezwaar maken tegen het gebruik van de dienst Custom Audiences. Nadat u bent ingelogd op uw Facebook-account, komt u bij de instellingen voor Facebook-advertenties.

Meer informatie over gegevensbescherming bij Meta vindt u in het privacybeleid van Meta .

Criteo

Op onze website worden gegevens verzameld en opgeslagen voor marketing- en optimalisatiedoeleinden met behulp van technologieën van onze orderverwerker Criteo SA (32 Rue Blanche, 75009 Parijs, Frankrijk; hierna 'Criteo'). De volgende gegevens worden verzameld door Criteo:

 • uw gedrag op onze website,
 • de webpagina's die u bezoekt op Chrono24,
 • u koopgedrag en
 • uw bezoektijden.

Wij bepalen samen met Criteo het doel en de middelen van de verwerking en zijn dus samen verantwoordelijk voor de verwerking. Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van de rechten van de betrokkene.

De technologie van Criteo stelt ons in staat onze reclamecampagnes en -inhoud te analyseren. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om onder een pseudoniem gebruikersprofielen aan te maken. Hiervoor worden cookies gebruikt. De met Criteo-technologie verzamelde gegevens worden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene niet gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren en niet gecombineerd met persoonsgegevens over de eigenaar van het pseudoniem. Criteo gebruikt een algoritme om surfgedrag te analyseren en kan vervolgens gerichte productaanbevelingen doen door middel van gepersonaliseerde reclamebanners op andere websites (zogenaamde publishers). Gegevens worden op generlei andere wijze gebruikt of met derden gedeeld. Meer informatie hierover vindt u in het privacybeleid van Criteo .

Door gebruik te maken van Criteo, worden ook andere pixels geladen van partners van Criteo. Hier vindt u een overzicht van alle publishers en netwerken waarvan pixels worden gebruikt.

Houd er rekening mee dat wanneer u gepersonaliseerde advertenties van Criteo en andere aanbieders uitschakelt, u desondanks advertenties blijft zien die mogelijk minder aansluiten bij uw interesses of surfgedrag.

CrossEngage

Op onze website wordt met behulp van cookies (zie 6.1.) door onze orderverwerker CrossEngage GmbH (Bertha-Benz-Str. 5, 10557 Berlijn, Duitsland; hierna CrossEngage) informatie verzameld en geanalyseerd over uw bezoek aan onze website. Dit stelt ons in staat onze marketing optimaal op uw werkelijke of vermoedelijke interesses af te stemmen en op andere websites of andere kanalen reclame te tonen.

Meer informatie over gegevensbescherming verband houdend met CrossEngage vindt u hier .

LinkedIn

We verzamelen en bewaren gegevens voor marketing- en optimalisatiedoeleinden op onze website met behulp van technologieën van onze orderverwerker LinkedIn Ireland Unlimited Company (Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland; hierna 'LinkedIn'). De technologieën van LinkedIn stellen ons in staat om rapporten op te stellen over reclamecampagnes en informatie te verkrijgen over het gedrag van onze websitebezoekers om onze reclameactiviteiten en ons platform te optimaliseren in overeenstemming met de vereisten. Als onderdeel hiervan gebruiken we een marketingpixel van LinkedIn om gepseudonimiseerde gebruikersprofielen aan te maken. Hierbij geven we uw IP-adres in een verkorte of gehashte vorm door aan LinkedIn. We pseudonimiseren het IP-adres binnen zeven dagen en verwijderen het uiterlijk na 90 dagen.

Meer informatie over gegevensbescherming verband houdend met de verwerking door LinkedIn vindt u hier .

Pinterest

Wij verzamelen en bewaren gegevens voor marketing- en optimalisatiedoeleinden met behulp van technologieën van Pinterest Europe Ltd (Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland; hierna 'Pinterest'). De technologieën van Pinterest stellen ons in staat om rapporten op te stellen over reclamecampagnes en informatie te verkrijgen over het gedrag van onze websitebezoekers om onze reclameactiviteiten en ons platform te optimaliseren in overeenstemming met de vereisten. Als onderdeel hiervan gebruiken we de Pinterest-pixel om gepseudonimiseerde gebruikersprofielen aan te maken. Voor dit doel verwerkt Pinterest logboekgegevens. Dit omvat informatie over uw browser en het apparaat dat u gebruikt en uw IP-adres, het adres van onze website en de activiteiten die u daarop heeft uitgevoerd, evenals de datum en tijd van het verzoek. Pinterest bewaart de verzamelde gegevens over het algemeen totdat ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden van het bedrijf.

Wij bepalen samen met Pinterest het doel en de middelen van de verwerking en zijn dus samen verantwoordelijk voor de verwerking. Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van de rechten van de betrokkene.

Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Pinterest vindt u hier .

Google Customer Match

Wij gebruiken Google Ads Customer Match-lijsten van onze orderverwerker Google Ireland Ltd. (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; hierna 'Google') als onderdeel van onze Google-reclameactiviteiten om bepaalde klanten te bereiken. Voor het gebruik van Customer Match worden lijsten met versleutelde ('gehashte') e-mailadressen bij Google geüpload. Google vergelijkt daarna of de doorgegeven e-mailadressen overeenkomen met die van bestaande Google-klanten. Daaruit kunnen weer doelgroepen worden gemaakt die worden gebruikt om advertenties en campagnes aan te sturen. Dit proces kan tot 48 uur duren. Door het gebruik van veilige hash-algoritmen worden de e-mailadressen gepseudonimiseerd aan Google doorgegeven. Deze versleuteling biedt daarmee optimale bescherming. Als het proces is afgerond, worden de versleutelde e-mailadressen automatisch verwijderd. Google krijgt dus geen nieuwe e-mailadressen in handen.

Meer informatie over gegevensverwerking door Google vindt u hier.

Sociale media

In het kader van het gebruik van sociale media zijn we ons bewust van onze verantwoordelijkheid bij het verwerken van persoonsgegevens. In deze context willen wij u informeren over het gebruik van socialemediaplug-ins op ons platform en onze verantwoordelijkheid volgens de wet op gegevensbescherming in de context van onze aanwezigheid op sociale media.

Socialemediaplug-ins

Wij gebruiken plug-ins van verschillende sociale netwerken op onze website. De rechtsgrondslag is artikel 6 lid 1 sub a AVG. Daarom kunt u uw toestemming op elk gewenst moment intrekken met behulp van de Consent Manager, voor elke tool afzonderlijk en met werking voor de toekomst. U vindt de Consent Manager aan het einde van het privacybeleid. De rechtmatigheid van de verwerking tot het moment van uw herroeping wordt hierdoor niet beïnvloed. De verantwoordelijkheid voor een gegevensbeschermingsconforme werking ligt bij de respectievelijke providers.

De integratie van de socialemediaknoppen verloopt via een zelf ontwikkelde methode die voorkomt dat een koppeling met een sociaal netwerk tot stand wordt gebracht wanneer u een pagina bezoekt met een socialemediaknop erop, zonder dat u deze aanklikt. Dit betekent dat informatie pas naar het sociale netwerk wordt verzonden wanneer u de knop ook daadwerkelijk activeert.

Facebook

Socialemediaplug-ins van Meta Platforms Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland; hierna 'Facebook') worden gebruikt op ons platform om het gebruik ervan persoonlijker te maken. We gebruiken bijvoorbeeld de knop 'Vind ik leuk' of 'Delen'. Dit is een aanbod van Facebook.

Als u een pagina van onze website met een dergelijke plug-in bezoekt en u activeert deze plug-in zelf, dan brengt uw browser een directe verbinding tot stand met de servers van Facebook. De inhoud van de plug-in wordt door Facebook direct naar uw browser verzonden en op de website weergegeven.

Door de integratie van de plug-ins ontvangt Facebook de informatie dat uw browser de betreffende pagina van onze website heeft opgeroepen, ook wanneer u geen Facebookaccount heeft of niet bij Facebook bent aangemeld. Deze informatie (incl. uw IP-adres) wordt door uw browser direct aan een server van Facebook in de Verenigde Staten overgedragen en daar opgeslagen.

Wanneer u bent ingelogd op Facebook, kan Facebook uw bezoek aan onze website direct koppelen aan uw Facebookaccount. Wanneer u de plug-ins gebruikt, bijvoorbeeld door op de knop 'Vind ik leuk' of 'Delen' te klikken, wordt de betreffende informatie ook direct aan een server van Facebook overgedragen en daar opgeslagen. De informatie wordt bovendien op Facebook gepubliceerd en getoond aan uw Facebookvrienden.

Facebook kan deze informatie gebruiken voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en een vraaggericht ontwerp van Facebookpagina's. Hiervoor maakt Facebook gebruiks-, interesse- en relatieprofielen aan, bijvoorbeeld om het gebruik van onze website met betrekking tot de aan u op Facebook getoonde advertenties te evalueren, andere Facebookgebruikers over uw activiteiten op onze website te informeren en andere aan het gebruik van Facebook verbonden diensten aan te bieden.

Als u niet wilt dat Facebook de via onze website verzamelde informatie aan uw Facebookaccount koppelt, moet u zich voor het bezoek aan onze website bij Facebook afmelden.

Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, alsmede uw relevante rechten en mogelijke instellingen voor de bescherming van uw privacy, vindt u in de privacyrichtlijnen van Facebook .

X (voorheen Twitter)

Plug-ins van het netwerk voor korte berichten van X van de Twitter International Unlimited Company (One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 Ierland; hierna 'X') zijn in onze webpagina's geïntegreerd. U kunt de X-plug-ins (bijv. de Post-button) herkennen aan het X-logo op onze site.

Als u een pagina van onze website met een dergelijke plug-in bezoekt en u activeert deze plug-in zelf, dan brengt uw browser een directe verbinding tot stand met de servers van X. X ontvangt een seintje dat u met uw IP-adres onze site heeft bezocht. Als u op 'Post' klikt terwijl u bent aangemeld bij uw X-account, kunt u de inhoud van onze pagina's daar linken. Hierdoor kan X een bezoek aan een van onze pagina's aan uw account koppelen. Wij willen erop wijzen dat wij, als aanbieder van de pagina's, niet op de hoogte zijn van de inhoud van de verzonden gegevens of van het gebruik ervan door X.

Als u niet wilt dat X uw bezoek aan onze pagina's koppelt aan uw account, moet u zich bij X afmelden.

Meer informatie hierover vindt u in het privacybeleid van X .

Instagram

Onze website maakt ook gebruik van sociale plug-ins van Instagram, dat wordt beheerd door Instagram LLC. (1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, VS; hierna 'Instagram').

De plug-ins zijn te herkennen aan het Instagram-logo, bijvoorbeeld in de vorm van een 'Instagram-camera'.

Als u een pagina van onze website met een dergelijke plug-in bezoekt en u activeert deze plug-in zelf, dan brengt uw browser een directe verbinding tot stand met de servers van Instagram. De inhoud van de plug-in wordt door Instagram direct aan uw browser doorgegeven en op de website weergegeven. Door de integratie van de plug-ins ontvangt Instagram informatie dat uw browser de betreffende pagina van onze website heeft opgeroepen, ook wanneer u geen Instagram-profiel hebt of niet bij Instagram bent aangemeld.

Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt door uw browser direct aan een server van Instagram in de Verenigde Staten doorgegeven en daar opgeslagen. Wanneer u ingelogd bent bij Instagram, kan Instagram uw bezoek aan onze website direct koppelen aan uw Instagram-account. Wanneer u de plug-ins gebruikt, bijvoorbeeld door op de 'Instagram'-knop te klikken, wordt de betreffende informatie ook direct naar een server van Instagram verzonden en daar opgeslagen.

De informatie wordt bovendien op uw Instagram-account gepubliceerd en daar aan uw contacten getoond.

Als u niet wilt dat Instagram de via onze website verzamelde informatie aan uw Instagram-account koppelt, moet u zich voor het bezoek aan onze website bij Instagram afmelden.

Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Instagram .

YouTube

Op onze website kunt u rechtstreeks worden doorgestuurd naar onze YouTube-pagina. Voor deze link is geen toestemming vereist volgens artikel 6 lid 1 sub a AVG. Bovendien gebruiken we de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus van YouTube, zodat er geen cookies worden geplaatst om het gebruikersgedrag voor deze links te analyseren.

De verantwoordelijke instantie voor deze externe link is Google Ireland Ltd (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland).

Meer informatie vindt u in de privacyverklaringen van Google .

Aanwezigheid op sociale media

Wij onderhouden openbaar toegankelijke profielen op de volgende sociale media:

 • Facebook: Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland (hierna 'Facebook')
 • X (voorheen Twitter): Twitter International Unlimited Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 Ierland (hierna 'X')
 • Instagram: Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, VS (hierna 'Instagram')
 • YouTube: Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (hierna 'YouTube')
 • LinkedIn: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland (hierna 'LinkedIn')
 • Pinterest: Pinterest Europe Limited, Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland (hierna 'Pinterest')
 • TikTok: TikTok Technology Ltd., 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Ierland (hierna 'TikTok')

Wij onderhouden onze socialemediaprofielen in gezamenlijke verantwoordelijkheid met de respectievelijke netwerkexploitanten op basis van gezamenlijke verantwoordelijkheidsovereenkomsten conform artikel 26 van de AVG.

Bij het bezoeken van onze socialemediaprofielen worden persoonsgegevens van de profielbezoekers door de verantwoordelijken als volgt verwerkt:

In verband met het beheer van onze socialemediaprofielen gebruiken wij de daar aanwezige analysefuncties om statistische evaluaties van de bezoekers van onze socialemediaprofielen te verkrijgen.

Daartoe worden profielcookies en soortgelijke technologieën gebruikt door de netwerkexploitanten wanneer u ons platform bezoekt en wordt telkens een unieke gebruikerscode aangemaakt. Deze code kan worden gekoppeld aan uw gebruikersgegevens als u bij de desbetreffende netwerkexploitant bent geregistreerd.

De op de gebruikerscode opgeslagen informatie wordt verwerkt door de netwerkexploitanten, met name wanneer u als gebruiker deze diensten bezoekt. Andere entiteiten, zoals partners of zelfs derden, kunnen ook cookies binnen deze diensten gebruiken om diensten te verlenen aan bedrijven die op de netwerken adverteren.

Meer gedetailleerde informatie over de gegevensverwerking door de netwerkexploitanten vindt u in de respectievelijke privacyverklaringen:

De gegevensverwerking stelt de netwerkexploitanten in staat hun reclameaanbod te verbeteren en heeft het doel onze marketingactiviteiten te optimaliseren door het verkrijgen van statistieken.

De opgestelde bezoekersstatistieken worden uitsluitend in geanonimiseerde vorm aan ons doorgegeven en wij hebben geen toegang tot de onderliggende gegevens.

Wij gebruiken onze socialemediaprofielen ook om met onze klanten, gebruikers en geïnteresseerden te communiceren en hen te informeren over onze diensten. Op deze manier kunnen wij nadere informatie ontvangen, bijvoorbeeld op basis van opmerkingen van gebruikers of privéberichten. De verwerking vindt uitsluitend plaats ten behoeve van de communicatie en interactie met hen.

De rechtsgrondslag voor de verwerking is ons gerechtvaardigd belang overeenkomstig artikel 6 lid 1 sub f AVG bij een geoptimaliseerde bedrijfs- en productpresentatie.

In het geval van Facebook, X, Instagram, YouTube, LinkedIn, Pinterest en TikTok is het mogelijk dat een deel van de verzamelde gegevens ook buiten de Europese Unie in de Verenigde Staten wordt verwerkt. De gegevensoverdracht vindt in alle gevallen plaats op basis van zogenaamde standaardcontractbepalingen, zodat een passend niveau van gegevensbescherming wordt gewaarborgd. Wij hebben geen invloed op deze verwerkingen. Wij geven zelf geen persoonsgegevens door die wij via onze socialemediaprofielen ontvangen.

E-mailverzendingstools

Verzending van service- en transactiemails

Voor het verzenden van transactie- en servicemails gebruiken we de tools Mailgun en Sparkpost van onze orderverwerkers Mailgun Technologies, Inc (112 E Pecan St, #1135, San Antonio, TX, 78205, VS) en Sparkpost (9160 Guilford Rd, Columbia, MD 21046, VS). Voor dit doel geven we de volgende persoonsgegevens door aan de e-mailproviders:

 • uw e-mailadres,
 • uw voor- en achternaam,
 • uw handelaarsnaam en
 • uw transactie-ID.

De verwerking in het kader van het verzenden van transactie- en servicemails is gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen conform artikel 6 lid 1 sub f AVG. Op deze manier willen we vraaggerichte automatisering van communicatieprocessen waarborgen, met name in het geval van door u geïnitieerde acties of om u zo snel mogelijk te informeren over veiligheidsrelevante informatie.

Verzending van outreachmails

Wij gebruiken de Pitchbox-tool van Pitchbox LLC (626 Jacksonville Rd., Suite 105, Warminster, PA 18974, VS) om outreachcampagnes te beheren en uit te voeren. Pitchbox is een webgebaseerd programma dat ons in staat stelt e-mails te verzenden en te ontvangen, en het succes van onze outreachcampagnes te meten. Daarbij worden de volgende persoonsgegevens aan Pitchbox doorgegeven:

 • uw e-mailadres.

Als u wordt gecontacteerd via Pitchbox in het kader van een outreachcampagne, is dit rechtmatig op grond van artikel 6 lid 1 sub f AVG. Ons gerechtvaardigde belang dat hieronder wordt vereist, vloeit voort uit het gerechtvaardigde belang bij directe reclame dat wordt erkend op grond van overweging 47 van de AVG en uit het feit dat alleen bloggers en redacteuren worden gecontacteerd die mogelijk geïnteresseerd zijn in een samenwerking met Chrono24.

Oplossingen voor fraudepreventie

Wij willen het handelen op Chrono24 voor u zo veilig mogelijk maken. Daarom gebruiken wij oplossingen van gespecialiseerde dienstverleners om fraude te voorkomen en halen wij informatie op bij deze dienstverleners in verband met transacties op Chrono24. Onder andere het IP-adres van het eindapparaat van waaruit onze website wordt opgeroepen wordt verwerkt, evenals andere informatie in verband met het gebruik van Chrono24. Een toewijzing aan een concrete gebruiker door ons is niet mogelijk. Dit gebeurt alleen als de informatie aanleiding geeft tot een vermoeden van frauduleus gedrag. De gespecialiseerde dienstverleners zijn, indien van toepassing, bedrijven die in de Verenigde Staten zijn gevestigd. Er wordt echter alleen een overeenkomstige selectie gemaakt voor dienstverleners die zogenaamde standaardcontractbepalingen van de EU-commissie aanbieden. Dit garandeert dat we alleen met dienstverleners werken die een passend niveau van gegevensbescherming kunnen garanderen dat gelijkwaardig is aan dat in de EU. De rechtsgrondslag is artikel 6 lid 1 sub f AVG. Het voorkomen van pogingen tot fraude ten koste van onze klanten en ten koste van ons wordt expliciet erkend als een gerechtvaardigd belang onder overweging 47 van de AVG.

IDnow

Om gebruikers op ons platform te identificeren, gebruiken wij AutoIdent van onze orderverwerker IDnow (Auenstraße 100, 80469 München, Duitsland). Dit is een verificatie-app die het identiteitsbewijs van de eindgebruiker vastlegt met de camera van een smartphone en zo een online verificatie uitvoert. Daarbij worden de volgende persoonsgegevens verzameld:

 • uw voor- en achternaam,
 • uw geboortedatum,
 • uw identificatienummer,
 • uw e-mailadres,
 • uw mobieletelefoonnummer en
 • video-opnames van uw gezicht.

Bovendien worden persoonsgegevens van het identiteitsbewijs verzameld, die dienen om de identiteit van de gebruiker onomstotelijk te bevestigen. We gebruiken alle informatie uitsluitend voor de verificatie en identificatie van gebruikers. Verdere verwerking voor andere doeleinden vindt niet plaats.

AutoIdent is geen volledig geautomatiseerd proces. Zodra de verificatie-app afwijkingen detecteert, worden de gegevens opnieuw handmatig gecontroleerd door IDnow-medewerkers.

De persoonsgegevens worden verzameld als precontractuele maatregel in overeenstemming met artikel 6 lid 1 sub b AVG.

Daarnaast is de gegevensverzameling gebaseerd op artikel 6 lid 1 sub f AVG. Ons gerechtvaardigd belang is hier gelegen in fraudepreventie en de daarmee gepaard gaande algemene verhoging van de veiligheid van de markt.

Advertentie melden

Als u vermoedt dat een advertentie frauduleus is, kunt u dit aan Chrono24 melden via het daarvoor bestemde formulier. Daarbij worden de volgende persoonsgegevens verwerkt door onze orderverwerkers Sparkpost en Mailgun:

 • uw voor- en achternaam,
 • uw e-mailadres en
 • uw telefoonnummer

De verwerking van uw persoonsgegevens is rechtmatig op grond van artikel 6 lid 1 sub f AVG. Het noodzakelijke, gerechtvaardigde belang van Chrono24 GmbH dat hier vereist is, vloeit voort uit de preventie van fraude en de daarmee verbonden verbetering van de veiligheid van de markt.

Meer informatie over onze e-maildiensten vindt u onder 9.1. in ons privacybeleid.

Het doorgeven van persoonsgegevens binnen de Chrono24 Groep ter voorkoming van fraude

In het kader van de fraudepreventie worden gegevens van mogelijk frauduleuze klanten intern aan Chrono24 Direct GmbH doorgegeven. Chrono24 Direct GmbH is een partnerbedrijf van Chrono24 GmbH dat horloges op ons platform aanbiedt. Persoonsgegevens worden dus aan Chrono24 Direct GmbH doorgegeven om te voorkomen dat deze laatste een transactie met mogelijk frauduleuze klanten afsluit. Daarbij worden mogelijk de volgende persoonsgegevens tussen Chrono24 GmbH en Chrono24 Direct GmbH uitgewisseld:

 • uw e-mailadres en
 • uw voor- en achternaam.

De overdracht van de persoonsgegevens is rechtmatig op grond van artikel 6 lid 1 sub f AVG. Het gerechtvaardigde belang van ons en Chrono24 Direct GmbH als gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijken overeenkomstig artikel 26 van de AVG dat hierbij is vereist, vloeit voort uit fraudepreventie en de daarmee gepaard gaande verhoging van de algemene veiligheid van het platform.

Wij hebben met Chrono24 Direct GmbH een overeenkomst inzake gezamenlijke verantwoordelijkheid in de zin van artikel 26 van de AVG gesloten, zodat de rechten en vrijheden van de betrokkenen door beide partijen gewaarborgd kunnen blijven en beide partijen zich verplichten om de gegevens in overeenstemming met de AVG te verwerken.

Procedure ter bescherming tegen spam

Wij gebruiken de tool Turnstile van onze orderverwerker Cloudflare, Inc. (101 Townsend Street, San Francisco, CA 94107, VS; hierna 'Cloudflare') om te analyseren of de gegevens op onze website worden ingevoerd door een mens of door geautomatiseerde, machinale verwerking. Hierdoor kunnen wij onze website beschermen tegen automatische spionage, misbruik en spam.

Turnstile selecteert automatisch uit een aantal browsers challenges op basis van telemetrie en gebruikersgedrag tijdens een sessie op onze website om het hierboven beschreven doel te bereiken. Deze gegevens omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

 • uw IP-adres,
 • uw systeemconfiguratie,
 • informatie over uw besturingssysteem en
 • instellingen van uw apparaat (bijv. taal- en browserinstellingen, headers, useragent)

Daarnaast gebruikt Turnstile zogenaamde 'private access tokens' om het hierboven beschreven doel te analyseren. De tokens worden aan Turnstile aangeboden door fabrikanten van apparaten. Met behulp van deze tokens bevestigt de tool dat websitebezoekers mensen zijn. In samenwerking met derden, zoals fabrikanten van apparaten, kunnen gegevens dus worden gecontroleerd zonder dat deze opnieuw hoeven te worden verzameld door Turnstile.
Als de puur datagestuurde analyse van Turnstile geen duidelijk resultaat oplevert, wordt de websitebezoeker gevraagd een andere actie uit te voeren (bijvoorbeeld op een knop klikken). Deze interactie dient als laatste controle of de websitebezoeker een mens is.

Cloudflare verwerkt de verzamelde gegevens niet voor eigen doeleinden. Bovendien worden tijdens de analyse geen cookies geplaatst of gezocht om informatie te verzamelen of op te slaan.

De verwerking van persoonsgegevens in het kader van de procedure ter bescherming tegen spam door het gebruik van Turnstile is rechtmatig op grond van artikel 6 lid 1 sub f AVG. Het gerechtvaardigde belang vloeit voort uit de bovengenoemde doeleinden en de daarmee samenhangende algemene verhoging van de veiligheid van de markt.

Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Cloudflare.

Identiteitsverificatie via Ubble

Om gebruikers op ons platform in het kader van fraudepreventiemaatregelen te kunnen identificeren, gebruiken wij de AutoIdent-oplossing Ubble van onze orderverwerker NJFVision SAS (20 Bis Rue La Fayette, 75009 Parijs, Frankrijk). Voor de identiteitsverificatie ontvangt u een link om met de verificatie te beginnen. Scan hiervoor een QR-code of klik op een ontvangen sms-bericht. Vervolgens wordt u gevraagd om volgens de instructies van Ubble video-opnames van uw identiteitsbewijs en uw gezicht te maken om zo uw identiteit te kunnen verifiëren.

Daarbij worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • video-opnames van uw gezicht
 • video-opnames van uw geüploade identiteitsbewijs
 • uw voor- en achternaam
 • uw geboortedatum
 • uw adres
 • evt. uw gsm-nummer
 • evt. het nummer van uw identiteitsbewijs
 • biometrische identificatiekenmerken.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt op grond van artikel 6 lid 1 sub f AVG. Ons gerechtvaardigde belang dat hierbij is vereist, is fraudepreventie en de algemene verhoging van de veiligheid van de marktplaats die daarmee gepaard gaat. Daarbij gaat het volgens punt 47 van de AVG om een wettelijk erkend gerechtvaardigd belang.

Alle gegevens worden uitsluitend verwerkt om uw identiteit te verifiëren. Verdere verwerking voor andere doeleinden vindt niet plaats.

De gegevens die u heeft geüpload, worden na 96 uur verwijderd. Het resultaat van de identiteitscontrole is daarna 90 dagen lang zichtbaar voor ons.

AutoIdent is geen volledig geautomatiseerd proces. Zodra Ubble bij de identiteitsverificatie afwijkingen detecteert, worden de gegevens opnieuw handmatig door een medewerker gecontroleerd.

Online vergadertools

Zoom

Voor het houden van interviews in het kader van gebruikersonderzoeken gebruiken wij de Zoom-tool van onze orderverwerker Zoom Video Communications, Inc. (55 Almaden Boulevard, 6th Floor, San Jose, CA 95113, VS; hierna 'Zoom'). Communicatie via Zoom vindt plaats met Chrono24-gebruikers die deelnemen aan onze onderzoeken. Er worden verschillende soorten gegevens verwerkt wanneer u Zoom gebruikt, en de omvang van de verwerkte gegevens hangt af van de informatie die u vóór en tijdens uw deelname aan een Zoom-meeting verstrekt. Uiteindelijk kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

 • uw weergegeven naam,
 • uw e-mailadres,
 • uw profielfoto,
 • metagegevens van de meeting (datum, tijd, ID van vergadering, apparaat- en hardware-informatie),
 • uw IP-adres en
 • tekst-, audio- en videogegevens.

Om de weergave van video's en het afspelen van audio mogelijk te maken, worden de gegevens van de microfoon en de videocamera van uw eindapparaat verwerkt tijdens de Zoom-meeting. U kunt de camera of microfoon echter op elk moment zelf uitschakelen of muten via de Zoom-app.

U kunt ook met een telefoon bij een Zoom-meeting inbellen. In dat geval worden de volgende aanvullende persoonsgegevens verwerkt:

 • uw telefoonnummer,
 • de landnaam en
 • indien van toepassing, verdere verbindingsgegevens zoals het IP-adres van het gebruikte apparaat.

De verwerking van persoonsgegevens is rechtmatig op grond van artikel 6 lid 1 sub f AVG. Ons noodzakelijke gerechtvaarigde belang ligt hier in het efficiënt uitvoeren van online meetings als onderdeel van de gebruikersonderzoeken.

Als u toestemming heeft gegeven in overeenstemming met artikel 6 lid 1 sub a AVG, zullen wij ook een opname maken van de Zoom-meeting. Een mp4-bestand van alle video-, audio- en presentatieopnamen, een m4a-bestand van alle audio-opnamen en een tekstbestand van de Zoom-meetingchat worden intern op onze servers opgeslagen voor de evaluatie van het gebruikersonderzoek.

Om een passend niveau van gegevensbescherming te garanderen, hebben we onze Zoom geconfigureerd om alleen datacenters in de Europese Economische Ruimte of in beveiligde derde landen, zoals Canada of Japan, te gebruiken voor online meetings.

Microsoft Teams

Voor het houden van online meetings en webinars en het uitwisselen van informatie via chat, maken wij gebruik van de tool Microsoft Teams (hierna 'Teams') van onze orderverwerker Microsoft Ireland Operations Ltd (70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ierland). De communicatie via Teams gebeurt zowel met externe partijen als met Chrono24-gebruikers die deelnemen aan onze onderzoeken. Bij het gebruik van Teams worden verschillende soorten gegevens verwerkt, waarbij de omvang van de verwerkte gegevens afhangt van de informatie die u voor en tijdens deelname aan een Teams-meeting verstrekt. Uiteindelijk kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

 • uw weergegeven naam,
 • uw e-mailadres,
 • uw profielfoto,
 • metagegevens van de meeting (datum, tijd, ID van vergadering, apparaat- en hardware-informatie),
 • uw IP-adres en
 • tekst-, audio- en videogegevens.

Om de weergave van video's en het afspelen van audio mogelijk te maken, worden de gegevens van de microfoon en de videocamera van uw eindapparaat verwerkt tijdens de Teams-meeting. U kunt de camera of microfoon echter op elk moment zelf uitschakelen of muten via de Teams-app.

U kunt ook met een telefoon bij een Teams-meeting inbellen. In dat geval worden de volgende aanvullende persoonsgegevens verwerkt:

 • uw telefoonnummer,
 • de landnaam en
 • indien van toepassing, verdere verbindingsgegevens zoals het IP-adres van het gebruikte apparaat.

De wettelijke basis voor gegevensverwerking bij het houden van Teams-meetings is artikel 6 lid 1 sub b AVG, voor zover de vergaderingen worden gehouden in het kader van contractuele relaties.

Als er geen contractuele relatie met u bestaat, is de rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens artikel 6 lid 1 sub f AVG. In dit geval hebben we een noodzakelijk gerechtvaardigd belang bij het effectieve verloop van Teams-meetings en de op behoeften gebaseerde uitvoering van gebruikersonderzoeken.

Als we Teams-meetings willen opnemen, communiceren we dat vooraf op transparante wijze. Een opname vindt alleen plaats als u ons uw toestemming heeft gegeven in overeenstemming met artikel 6 lid 1 sub a AVG.

Om een adequaat niveau van gegevensbescherming te garanderen, hebben we als aanvullende beveiliging onze Teams zo ingesteld dat gegevens alleen worden opgeslagen in datacenters in de Europese Unie.

Rechten van betrokkenen

U heeft het recht:

 • om uw toestemming te allen tijde in te trekken in overeenstemming met artikel 7 lid 3 AVG. Dat betekent dat we de gegevens op basis van deze toestemming in de toekomst niet meer mogen verwerken;
 • om informatie op te vragen over uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt conform artikel 15 AVG. In het bijzonder kunt u informatie opvragen over de verwerkingsdoeleinden, de categorie van persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden verstrekt, de geplande opslagperiode, het bestaan van een recht op rectificatie, wissing, beperking van verwerking of bezwaar, het bestaan van een klachtrecht, de herkomst van uw gegevens indien deze niet door ons zijn verzameld, evenals het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming met inbegrip van profilering en, indien van toepassing, zinvolle informatie over de details daarvan;
 • om de rectificatie van onnauwkeurige of onvolledige persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen onverwijld te eisen in overeenstemming met artikel 16 van de AVG;
 • om de verwijdering van uw door ons opgeslagen persoonsgegevens te eisen in overeenstemming met artikel 17 van de AVG, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, voor de nakoming van een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van wettelijke claims;
 • om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen in overeenstemming met artikel 18 van de AVG, voor zover de juistheid van de gegevens door u wordt betwist, de verwerking onwettig is, maar u bezwaar maakt tegen het wissen ervan en wij de gegevens niet langer nodig hebben, maar u ze nodig heeft voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van wettelijke claims, of u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking in overeenstemming met artikel 21 van de AVG;
 • om in overeenstemming met artikel 20 van de AVG uw persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat of om te verzoeken dat deze worden overgedragen aan een andere verantwoordelijke en
 • om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie in overeenstemming met artikel 77 van de AVG. In de regel kunt u hiervoor contact opnemen met de toezichthoudende instantie van uw gebruikelijke woon- of werkplaats of het hoofdkantoor van ons bedrijf.

Recht van bezwaar

Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt op grond van rechtmatige belangen in de zin van artikel 6 lid 1 sub f AVG, heeft u het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op grond van artikel 21 van de AVG, mits daarvoor redenen zijn die voortvloeien uit uw bijzondere situatie of het bezwaar betrekking heeft op directe marketing. In het laatste geval heeft u een algemeen recht van bezwaar, dat we zullen respecteren zonder een specifieke situatie te verlangen.

Als u gebruik wilt maken van uw recht van bezwaar, kunt u een e-mail sturen naar .

Gegevensbeveiliging

Op onze website passen we de algemeen bekende TLS-procedure (Transport Layer Security) toe in combinatie met het hoogste versleutelingsniveau dat door uw browser wordt ondersteund. TLS is een veilige en bewezen standaard die bijvoorbeeld ook bij internetbankieren wordt gebruikt. U herkent een veilige TLS-verbinding aan de extra 's' na http (d.w.z. https://..) in de adresbalk van uw browser of aan het slotje in de adresbalk of onder in uw browser.

We nemen daarnaast gepaste technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies, vernietiging of onbevoegde toegang door derden. Op basis van technologische ontwikkelingen passen wij onze veiligheidsmaatregelen vanzelfsprekend voortdurend aan.

Als u zich bij ons als gebruiker registreert, heeft u uitsluitend toegang tot uw account na het invoeren van uw persoonlijke wachtwoord. U dient uw toegangsinformatie altijd vertrouwelijk te behandelen en het browservenster na afloop van uw bezoek te sluiten, met name wanneer u uw computer met anderen deelt.

Ook de veiligheid van onze bedrijfsinterne gegevens nemen we uiterst serieus. Onze werknemers en de door ons ingeschakelde dienstverleners hebben een geheimhoudingsplicht en dienen de bepalingen in de regelgeving rond gegevensbescherming na te leven.

Opslagperiode

In principe worden uw gegevens verwijderd wanneer het doel waarvoor ze zijn verzameld niet meer van toepassing is, rekening houdend met de opslagperioden volgens de handels- en belastingwetgeving, tenzij u toestemming heeft gegeven voor verdere verwerking. We behouden ons ook het recht voor om bepaalde gegevenscategorieën gedurende een periode van drie jaar te bewaren, op voorwaarde dat de gegevens kunnen worden gebruikt om bepaalde feiten te bewijzen en om wettelijke claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Actualiteit en wijziging van deze gegevensbeschermingsverklaring

Deze privacyverklaring is momenteel geldig en is voor het laatst bijgewerkt op april 2024.

Als gevolg van de verdere ontwikkeling van onze website en diensten of als gevolg van gewijzigde wettelijke of officiële eisen, kan het nodig zijn om deze privacyverklaring te wijzigen. De actuele privacyverklaring kunt u te allen tijde bekijken en printen op
https://www.chrono24.nl/info/datenschutz.htm .