Overslaan
141.000 aankopen wereldwijd als uitstekend beoordeeld
Chrono24 - Nederland
Inloggen of registreren

Inwoners van de staat Californië vinden hier ons CCPA-privacybeleid

Gegevensbeschermingsverklaring

Naam en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke en de functionaris gegevensbescherming

Deze gegevensbeschermingsverklaring is van toepassing op de gegevensverwerking door:

Verwerkingsverantwoordelijke: Chrono24 GmbH (hierna “Chrono24”)
Haid-und-Neu-Str. 18, 76131 Karlsruhe, Duitsland.

E-mail:
Telefoon: +49 (0)721 96693-0
Fax: +49 (0)721 96693-990

De functionaris gegevensbescherming van Chrono24 is via bovenstaand adres o.v.v. Afdeling gegevensbescherming resp. via te bereiken.

Verzameling en opslag van persoonsgegevens en de aard en het beoogde doel daarvan

a) Tijdens het bezoek aan de website

Wanneer u de Chrono24-website bezoekt, stuurt de browser die u op uw apparaat gebruikt automatisch informatie naar de server van onze website. Deze informatie wordt tijdelijk opgeslagen in een zogenaamd logbestand. De volgende informatie wordt daarbij verzameld zonder uw tussenkomst en na 20 weken weer automatisch verwijderd:

 • het IP-adres van het gebruikte apparaat,
 • datum en tijdstip van het bezoek,
 • naam en URL van het geraadpleegde bestand,
 • de website die u voor uw bezoek geraadpleegd heeft (referrer-URL),
 • de sessie-ID,
 • de user-agent,
 • de gebruikte browser, indien van toepassing het besturingssysteem van uw computer en de naam van uw toegangsprovider.

De vermelde gegevens worden door ons voor de volgende doeleinden verwerkt:

 • ter waarborging van een vlotte werking van de website,
 • ter waarborging van een comfortabel gebruik van onze website en optimalisatie van ons platform,
 • ter waarborging en evaluatie van de veiligheid en stabiliteit van het systeem,
 • ter herkenning en voorkoming van aanvallen op onze website alsmede
 • voor andere statistische en administratieve doeleinden.

De verzamelde gegevens worden uitdrukkelijk niet gebruikt om conclusies over u als persoon te trekken. In het geval van een aanval op onze netwerkinfrastructuur wordt uw geregistreerde IP-adres echter geanalyseerd om eventuele juridische claims in te dienen of te verdedigen.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op onze rechtmatige belangen in overeenstemming met artikel 6, lid 1, eerste zin, sub f AVG. Onze rechtmatige belangen vloeien voort uit voornoemde doeleinden voor gegevensverzameling.

Daarnaast maken we op onze website gebruik van cookies en analysediensten. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de hoofdstukken 4 en 5 van deze gegevensbeschermingsverklaring.

b) Tijdens uw registratie als gebruiker van ons platform

Op ons platform kunnen zowel kopers en particuliere verkopers als professionele handelaren een gebruikersaccount aanmaken. Voor het aanmaken van een gebruikersaccount zijn de onder i), ii) en iii) genoemde gegevens zonder meer vereist. Deze gegevens worden verwerkt,

 • om u als contractpartij te kunnen identificeren,
 • om contractuele relaties met u over het gebruik van ons platform en de daarop aangeboden diensten te bevestigen, te verwerken, te wijzigen en de inhoud ervan vast te stellen,
 • om de ingevoerde gegevens op hun geloofwaardigheid te controleren,
 • om contact met u op te nemen na eventuele vragen van uw kant en
 • om eventuele vorderingen jegens u te doen gelden.

De onder i), ii) en iii) genoemde gegevens worden op uw verzoek verwerkt en zijn voor de hiervoor genoemde doeleinden noodzakelijk voor het gebruik van het platform en daarmee voor de uitvoering van de overeenkomst en precontractuele maatregelen conform art. 6 lid 1 zin 1 sub b AVG.

Daarnaast is het opgeven van uw burgerservicenummer verplicht als u ons platform gebruikt voor de verkoop van producten. Het registreren van uw burgerservicenummer is rechtmatig volgens artikel 6 lid 1 sub f AVG. Ons legitieme belang dat hier vereist is, vloeit voort uit de vervulling van de fiscale meldingsplichten van de Duitse PStTG en de daarmee samenhangende voorkoming van het plegen van overtredingen. Als u geen meldingsplichtige aanbieder bent in de zin van de PStTG, wordt uw burgerservicenummer na afloop van de meldingsperiode verwijderd – tenzij u toestemming heeft gegeven voor verdere opslag in overeenstemming met artikel 6 lid 1 sub a AVG. Voor meer informatie over de verwerking van uw burgerservicenummer, zie 3.a.

Afhankelijk van het type gebruikersaccount heeft u gedeeltelijk de mogelijkheid op vrijwillige basis informatie te verstrekken. De verwerking van dergelijke vrijwillig verstrekte informatie is gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen in overeenstemming met artikel 6, lid 1, eerste zin, sub f AVG. Deze informatie dient om het contact met u te verbeteren en om eventuele vragen van uw zijde snel te kunnen beantwoorden.

Na verwijdering van uw gebruikersaccount worden uw gegevens automatisch gewist voor verder gebruik, tenzij wij op grond van fiscale en handelsrechtelijke bewaar- en documentatieverplichtingen (uit hoofde van HGB, StGB of AO) verplicht zijn uw gegevens langer te bewaren of tenzij u conform art. 6 lid 1 zin 1 sub a AVG heeft ingestemd met een langere bewaartermijn.

i) myChrono24-gebruikersaccount

Om u als gebruiker (koper) te registreren en een gebruikersaccount aan te maken, zijn de volgende gegevens vereist:

 • een geldig e-mailadres en
 • een wachtwoord naar keuze.

Samen vormen zij de inloggegevens voor het gebruikersaccount.

Daarnaast heeft u de mogelijkheid om op vrijwillige basis extra informatie te verstrekken:

 • uw voor- en achternaam,
 • een profielfoto,
 • uw adres (straat, postcode, plaats, land) en
 • uw telefoonnummer.
ii) Registratie of login met Google/Apple (derde partij)

Wanneer u zich voor de eerste keer op Chrono24 registreert of opnieuw inlogt op uw Chrono24-account, kunt u dit via een derde partij doen. U kunt zich dus verifiëren met uw Apple- of Google-account en het gebruiken om u te registreren of in te loggen op Chrono24.

Als u besluit zich te registreren of in te loggen via een derde partij, wordt u doorgestuurd naar de desbetreffende website van Apple of Google en kunt u zich daar aanmelden met uw inloggegevens. Apple of Google laat u dan weten welke gegevens ter verificatie aan ons worden doorgegeven als onderdeel van het registratie- of aanmeldingsproces. Dit zijn:

 • uw voor- en achternaam
 • een bestaande profielfoto, indien van toepassing
 • uw e-mailadres (tenzij u heeft gekozen voor de optie 'Verberg e-mailadres' in het geval van de Apple-login)

Als wij uw e-mailadres niet kennen, vragen wij of u al een Chrono24-account heeft. Als u al een Chrono24-account heeft, kunt u deze koppelen aan uw login met een derde partij. Als u nog geen Chrono24-account heeft, kunt u een nieuwe aanmaken via de login met een derde partij.

De gegevensverwerking wordt uitgevoerd conform artikel 6 lid 1 zin 1 sub f AVG op basis van ons gerechtvaardigd belang om u in staat te stellen gebruik te maken van een extra comfortdienst.

Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Apple of Google, alsmede uw relevante rechten en mogelijke instellingen ter bescherming van uw privacy, vindt u in de privacyrichtlijnen van Apple en het privacybeleid van Google.

iii) Particuliere verkoper

Om als particuliere verkoper advertenties te plaatsen, heeft u een gebruikersaccount nodig (zie i)). Om een advertentie op het platform te plaatsen, zijn de volgende gegevens zonder meer vereist:

 • uw voor- en achternaam
 • uw adres (straat, postcode, plaats, land)
 • uw telefoonnummer
 • uw geboortedatum en
 • uw btw-nummer
Bij de registratie voor verkoop via de trustservice

Om uw producten met de escrowservice te kunnen verkopen, moet u zich registreren als particuliere verkoper voor verkoop via de escrowservice.

Wanneer u zich inschrijft voor de escrowservice wordt een derdenrekening geopend bij de betalingsdienst Mangopay (https://www.mangopay.com/ ) van Leetchi Corp. S.A., (statutaire zetel: Boulevard Royal 59, L-2449 Luxemburg). Uw uitbetalingen die via de escrowservice lopen worden op deze rekening geboekt.

Conform de wetgeving inzake de preventie van het witwassen van geld en de financiering van terroristische organisaties is Leetchi Corp. S.A. verplicht elke verkoper te identificeren op basis van gespecificeerde documenten en informatie.

In het kader van de registratie voor de trustservice worden om deze reden de volgende gegevens over u verzameld en aan Leetchi Corp S.A. doorgegeven:

 • Achternaam, voornaam, e-mailadres, geboortedatum, nationaliteit en land van verblijf.
 • Informatie over welke bankrekening voor de uitbetalingen moet worden gebruikt.
 • Een kopie van een geldig officieel identiteitsbewijs:
  • Voor Duitsers de Duitse identiteitskaart (voor- en achterkant), voor in Duitsland of andere landen wonende buitenlanders een paspoort.
  • Binnen de EER: paspoort, nationale identiteitskaart of rijbewijs. Voor personen uit andere landen een verblijfsvergunning.
  • Buiten de EER: paspoort of rijbewijs voor de VS en Canada.
iv) Handelaar

Om u als professionele handelaar te kunnen registreren, dient u de volgende gegevens zonder meer in te vullen:

 • uw bedrijf
 • een contactpersoon (voor- en achternaam)
 • uw adres (straat, postcode, plaats, land)
 • een telefoonnummer
 • een geldig e-mailadres
 • een vrij te kiezen gebruikersnaam
 • een vrij te kiezen wachtwoord
 • het btw-nummer
 • uw handelsregisternummer

Daarnaast heeft u de mogelijkheid om op vrijwillige basis extra informatie te verstrekken:

 • Een faxnummer
 • Een mobiel telefoonnummer
 • Een internetadres

Om een handelaarsaccount met een tweede factor te verifiëren, ontvangt u een sms nadat u een handelaarsaccount heeft aangemaakt. Het telefoonnummer dat u opgeeft, wordt naar Twilio, Inc. gestuurd (645 Harrison Street, Third Floor, San Francisco, California 94107, VS). Twilio, Inc. voert een 2-factor-authenticatie uit op basis van het doorgegeven telefoonnummer.

De verwerking van persoonsgegevens is rechtmatig overeenkomstig artikel 6 lid 1 zin 1 sub f AVG. Het legitieme belang van Chrono24 GmbH dat hier vereist is, ligt in de algemene verhoging van de veiligheid van de marktplaats en de daarmee verbonden optimalisering van het afwikkelingsproces.

Voor deze vorm van 2-factor-authenticatie maken wij gebruik van de diensten van Twilio Inc. Met Twilio Inc. is een zogenaamde orderverwerkingsovereenkomst gesloten in overeenstemming met artikel 28 AVG. Middels dit contract verzekert Twilio Inc. dat het de gegevens namens ons verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en dat het de bescherming van de rechten van de betrokkenen waarborgt.

Twilio Inc. is gevestigd in de Verenigde Staten. Er vindt door de overdracht van telefoonnummers dus een overdracht plaats naar een derde land. De overdracht van gegevens naar de VS is toegestaan, omdat Chrono24 GmbH passende maatregelen heeft genomen om een adequaat niveau van gegevensbescherming conform art. 46, lid 2 AVG te waarborgen door standaardclausules conform art. 46, lid 2, sub c AVG inzake gegevensbescherming af te sluiten. Bovendien heeft Twilio Inc. passende aanvullende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat een passend niveau van gegevensbescherming wordt gehandhaafd.

In het kader van uw registratie als professionele handelaar op Chrono24 kunnen wij u ook reclamedrukwerk toesturen om u op de hoogte te houden van de laatste horlogetrends. In dat geval worden de volgende persoonsgegevens doorgegeven aan de respectievelijke verzendbedrijven:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw adres

De verwerking van persoonsgegevens is rechtmatig overeenkomstig artikel 6 lid 1 zin 1 sub f AVG. Het legitieme belang van Chrono24 GmbH dat hier is vereist, ligt in de uitvoering van directe reclame. Dit wordt beschouwd als een wettelijk erkend, rechtmatig belang in overeenstemming met punt 47 van de AVG.

Registratie als professionele handelaar is ook mogelijk door contact met ons op te nemen via het contactformulier dat als een advertentie op LinkedIn wordt weergegeven. Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens om contact met u op te nemen in verband met uw registratie als professionele handelaar op Chrono24. De volgende persoonsgegevens worden verwerkt wanneer u het contactformulier gebruikt:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw e-mailadres
 • Uw zakelijke telefoonnummer

De verwerking van persoonsgegevens is rechtmatig conform artikel 6 lid 1 zin 1 sub f AVG. Het hieronder vereiste legitieme belang van Chrono24 GmbH vloeit voort uit het hierboven vermelde doel om contact op te nemen.

In de loop van het contact met ons worden de door u verstrekte gegevens opgeslagen in de CRM-tool Salesforce van de aanbieder Salesforce.com, Inc. (415 Mission Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94105, VS). Met Salesforce.com, Inc. is een zogenaamde orderverwerkingsovereenkomst gesloten conform artikel 28 AVG. Door middel van dit contract verzekert Salesforce.com, Inc. dat het de gegevens namens ons verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en dat het de bescherming van de rechten van de betrokkene waarborgt.

Aangezien Salesforce.com, Inc. gevestigd is in de Verenigde Staten, worden persoonsgegevens doorgegeven aan een derde land. Deze gegevensoverdracht naar de VS is toegestaan, omdat wij met Salesforce.com, Inc. standaardclausules voor gegevensbescherming hebben gesloten overeenkomstig artikel 46 lid 2 sub c AVG. Deze vormen een adequate garantie voor een passend niveau van gegevensbescherming. Bovendien neemt Salesforce.com, Inc. geschikte aanvullende maatregelen om de handhaving van dit niveau van gegevensbescherming te waarborgen.

c) Wanneer u gebruikmaakt van de Messenger op ons platform

Als geregistreerde gebruiker bieden wij u de mogelijkheid om met ons of met een handelaar/koper/particuliere verkoper te communiceren via een Messenger op de website en het platform. Om gebruik te kunnen maken van deze Messenger op het platform, dient u zich te registreren (zie 2. b).

In het kader van het gebruik van onze Messenger op het platform worden uw verzonden berichten door ons zowel automatisch als handmatig gescand en geanalyseerd. Dit doen we

 • om fraude te voorkomen,
 • om onrechtmatige handelingen en schendingen van onze algemene voorwaarden aan het licht te brengen
 • en om de communicatiemiddelen en de dienstverlening aan onze klanten te verbeteren.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen in overeenstemming met artikel 6 lid 1 zin 1 sub f AVG. De gegevensverwerking voor voornoemde doeleinden wordt beschouwd als een erkend gerechtvaardigd belang in de zin van de AVG.

U kunt uw verzonden en ontvangen berichten zelf beheren en op verzoek door ons laten verwijderen. Ondanks uw verzoek tot verwijdering kunnen we in het geval van een poging tot fraude, een onrechtmatige daad of schending van de algemene voorwaarden op grond van ons gerechtvaardigd belang overeenkomstig art. 6 lid 1 zin 1 sub f AVG de betreffende berichten blijven bewaren ten behoeve van de bewijsvoering en het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.

d) Automatisch aanmaken van een klantprofiel

Wanneer u ons platform als geregistreerde gebruiker/handelaar gebruikt, maken we naast een gebruikersaccount ook een klantprofiel aan. Om er zeker van te zijn dat u alleen informatie ontvangt die voor u interessant zou kunnen zijn, delen we uw klantprofiel onder een bepaalde categorie in en vullen we dit aan met aanvullende informatie. Hiervoor gebruiken we:

 • Informatie over u als persoon (bijv. de gegevens uit uw klantprofiel),
 • de duur van uw lidmaatschap,
 • statistische informatie (bijv. de aard, frequentie en intensiteit van het gebruik van de website) en
 • de geschiedenis van bekeken advertenties, fabrikanten en verkopers.

De vermelde gegevens worden door ons voor de volgende doeleinden verwerkt:

 • voor statistische analyses,
 • voor marktonderzoek,
 • om het platform soepel te laten functioneren en het naar onze inzichten in te richten,
 • om u persoonlijke aanbiedingen te doen en
 • om u reclame toe te zenden die gebaseerd is op uw daadwerkelijke of vermeende interesses en om u zodoende niet lastig te hoeven vallen met nutteloze reclame.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op onze rechtmatige belangen in overeenstemming met artikel 6, lid 1, eerste zin, sub f AVG. De gegevensverwerking voor voornoemde doeleinden wordt beschouwd als een erkend rechtmatig belang in de zin van de AVG.

Wanneer u bezwaar maakt tegen het aanmaken van een gebruikersprofiel of de evaluatie en personalisatie van onze diensten en advertenties, kunt u dit te allen tijde aangeven door op deze link te klikken. We stoppen dan de verwerking van uw gegevens meteen en verwijderen uw gebruikersprofiel onmiddellijk, tenzij u heeft ingestemd met verdere opslag conform art. 6 lid 1 zin 1 sub a AVG.

U kunt uw bezwaar ook te allen tijde per e-mail aan sturen.

e) Bij gebruik van de escrowservice

Om via onze escrowservice een koopovereenkomst met handelaren/particuliere verkopers op te zetten en af te sluiten, heeft u eerst een gebruikersaccount nodig (zie 2.b)i)). U dient daarbij de volgende gegevens in te vullen:

 • Uw voor- en achternaam,
 • uw adres (straat, postcode, plaats, land) en
 • uw telefoonnummer.

De vermelde gegevens worden door ons voor de volgende doeleinden verwerkt:

 • voor controle en identificatie van wie de contractpartij van de handelaar/particuliere verkoper is,
 • voor ondersteuning bij het opstellen en inhoudelijk specificeren en afwikkelen van koopovereenkomsten, alsmede
 • om contact met u op te nemen na eventuele vragen van uw kant.

Wanneer u een offerte aanvraagt bij een handelaar/particuliere verkoper of een koopovereenkomst sluit met een handelaar/particuliere verkoper, geven wij uw persoonlijke gegevens aan de betreffende handelaar/particuliere verkoper door voor voornoemde doeleinden.

De verwerking van voornoemde gegevens vindt plaats op uw verzoek en is voor de hiervoor genoemde doeleinden noodzakelijk voor het gebruik van het platform en daarmee voor de uitvoering van de overeenkomst en precontractuele maatregelen conform art. 6 lid 1 zin 1 sub b AVG.

f) Bij betaling via Chrono24 per creditcard of bankoverschrijving

Nadat u een koopcontract voor een horloge heeft gesloten, kunt u betalen met een creditcard of per bankoverschrijving. Om de algemene afwikkeling van deze betaalmethoden te waarborgen en eventuele fraude te voorkomen, worden de betalingen gedaan via Mangopay SA (10 Boulevard Royal, L-2449, Luxemburg). In het kader van dit proces worden de volgende persoonsgegevens aan Mangopay verstrekt:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw adres
 • Uw rekening- of creditcardgegevens

De gegevensverwerking vindt plaats op grond van art. 6, lid 1, zin 1, sub b AVG, aangezien deze noodzakelijk is voor de uitvoering van de koopovereenkomst, waarin u als koper een contractpartij bent.

Meer informatie vindt u in het privacybeleid van Mangopay (https://www.mangopay.com/de/privacy/ ).

Als u met creditcard betaalt, kunt u die betaling ook laten verwerken door Checkout Ltd. (54 Portland Place, Londen, W1B 1DY, Verenigd Koninkrijk). De volgende persoonsgegevens worden dan aan Checkout doorgegeven:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw e-mailadres
 • Uw factuuradres
 • Eventueel een afwijkend bezorgadres

Deze gegevensverwerking vindt plaats op grond van art. 6, lid 1, zin 1 sub b AVG, aangezien deze noodzakelijk is voor de uitvoering van de koopovereenkomst, waarin u als koper een contractpartij bent.

Checkout Ltd. is gevestigd in het Verenigd Koninkrijk. Er vindt door de overdracht van persoonsgegevens dus een overdracht plaats naar een derde land. De overdracht van gegevens naar het Verenigd Koninkrijk is eveneens toegestaan. De Europese Commissie heeft overeenkomstig artikel 45, lid 3 AVG een adequaatheidsbeschikking voor het Verenigd Koninkrijk uitgevaardigd. Er bestaat dus een passend beschermingsniveau voor de doorgegeven persoonsgegevens in het Verenigd Koninkrijk. Verdere informatie is te vinden in de verklaring van de Europese Commissie .

Daarnaast vindt u het privacybeleid van Checkout hier .

g) Bij het aanmelden voor onze nieuwsbrief

Indien u overeenkomstig artikel 6, lid 1 zin 1 sub a AVG uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven, zullen wij uw e-mailadres gebruiken om u regelmatig onze gepersonaliseerde nieuwsbrief toe te sturen. Om de nieuwsbrief te ontvangen, hebben we alleen uw e-mailadres nodig.

Om de inhoud van de nieuwsbrief op uw interesses af te stemmen, kan op basis van de over u verzamelde persoonsgegevens een klantprofiel worden aangemaakt. Persoonlijke aspecten, zoals voorkeuren, interesses, aankoopbeslissingen, favoriete aankooptijdstippen enz. die voortvloeien uit eerdere bestellingen, worden daarbij automatisch verwerkt en geanalyseerd op een manier waardoor voor u relevante aanbiedingen voorspeld kunnen worden. Deze profilering kan ook zonder toestemming op grond van gerechtvaardigde belangen plaatsvinden overeenkomstig art. 6 lid 1 sub f AVG (zie paragraaf 2.c) ).

Wij kunnen uw e-mailadres zonder uw uitdrukkelijke toestemming gebruiken om u informatie toe te sturen over soortgelijke producten van ons bedrijf, op voorwaarde dat u een bestaande klant bent en geen bezwaar heeft gemaakt tegen het gebruik van uw e-mailadres. De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen in overeenstemming met artikel 6, lid 1, eerste zin, sub f AVG. De verwerking van uw e-mailadres voor direct-marketing wordt in het kader van de AVG als een erkend rechtmatig belang.

In beide gevallen kunt u zich te allen tijde afmelden, bijvoorbeeld via een link onder aan elke nieuwsbrief. U kunt uw verzoek tot afmelding ook te allen tijde per e-mail aan sturen.

Voor het versturen van onze nieuwsbrief gebruiken we de tool Mailchimp van The Rocket Science Group LLC d/b/a Mailchimp, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000Atlanta, GA 30308 VS. De gegevens worden verstuurd op basis van zogenaamde modelcontractbepalingen van de Europese Commissie, zodat een passend niveau van gegevensbescherming gewaarborgd is.
Meer informatie over gegevensverwerking door de orderverwerker vindt u onder https://mailchimp.com/legal/privacy/.

Verzending van de nieuwsbrief door onze partners

Als u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven in overeenstemming met artikel 6 lid 1 zin 1 sub a AVG, geven wij uw e-mailadres door aan onze partners, Chrono24 Direct GmbH, Mendelejewstr. 2, 09117 Chemnitz, Duitsland en Fratello Watches B.V., Het Kleine Loo 284, 2592 CK Den Haag. Onze partners gebruiken uw e-mailadres om u regelmatig hun gepersonaliseerde nieuwsbrief met aanbiedingen, productnieuws en acties toe te sturen. Om de nieuwsbrief te ontvangen, is het voldoende een e-mailadres op te geven.

U kunt zich te allen tijde afmelden, bijvoorbeeld via een link onder aan elke nieuwsbrief. U kunt uw verzoek tot afmelding ook te allen tijde per e-mail aan sturen.

h) Wanneer u gebruikmaakt van ons contactformulier

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan bieden wij u de mogelijkheid via een formulier op de website contact met ons of een handelaar/particuliere verkoper op te nemen. Mocht u een vraag aan een handelaar of particuliere verkoper hebben, dan sturen we uw contactgegevens aan hen door. Om gebruik te kunnen maken van het contactformulier, zijn de volgende gegevens vereist:

 • een geldig e-mailadres en
 • een concrete vraag resp. verzoek.

De vermelde gegevens worden door ons voor de volgende doeleinden verwerkt:

 • om u te kunnen identificeren,
 • om uw vraag te kunnen beantwoorden en
 • eventueel door te sturen naar de betreffende handelaar/particuliere verkoper.

U kunt bovendien op vrijwillige basis uw naam en telefoonnummer achterlaten. Zo zijn wij in staat uw vraag sneller te beantwoorden.

In het kader van het gebruik van ons contactformulier wordt uw verzonden bericht eventueel door ons gescand en geanalyseerd. Dit doen we om fraude te voorkomen en ter verbetering van onze communicatie met en diensten voor de klant.

De verwerking vindt plaats op uw verzoek en is voor de hiervoor genoemde doeleinden noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst en precontractuele maatregelen conform art. 6 lid 1 zin 1 sub b AVG. Bovendien is de gegevensverwerking in het kader van het contactverzoek gebaseerd op onze rechtmatige belangen overeenkomstig art. 6 lid 1 zin 1 sub f AVG. Deze vloeien ook voort uit de hiervoor genoemde doeleinden.

De persoonlijke gegevens die wij tijdens het gebruik van het contactformulier hebben verzameld, worden na de verwerking van uw aanvraag automatisch gewist.

i) Contact opnemen via WhatsApp

Tevens bieden wij u de mogelijkheid om contact met ons op te nemen via een widget die u op Chrono24.de ziet onder “Heeft u vragen?”. Voor gebruik van deze service zijn de volgende gegevens vereist:

 • Uw mobiele nummer
 • Uw concrete vraag of bericht

De vermelde gegevens worden door ons voor de volgende doeleinden verwerkt:

 • om u te kunnen identificeren
 • om te reageren op uw bericht

Mogelijk laten uw privacy-instellingen toe dat uw profielfoto op Whatsapp zichtbaar is voor ons.

Bij contact via WhatsApp wordt uw verzonden bericht eventueel door ons gescand en geanalyseerd. Dit is om fraude te voorkomen en ter verbetering van de communicatie en de dienstverlening voor de klant.

De gegevensverwerking bij contact via WhatsApp vindt plaats op basis van de rechtsgrond van artikel 6, lid 1, zin 1, sub f, AVG. Het daarin vereiste gerechtvaardigde belang vloeit voort uit de mogelijkheid om gemakkelijker contact op te nemen, het effectiever kunnen beantwoorden van uw vragen en de bovengenoemde doelen.

Uw berichten worden ontvangen op een smartphone die speciaal daarvoor is voorzien. Uw contact wordt niet opgeslagen en de door ons geregistreerde persoonsgegevens worden na afhandeling van uw bericht handmatig verwijderd.

Voor deze vorm van contactopname maken we gebruik van de diensten van WhatsApp, Inc. Met WhatsApp, Inc. is een verwerkingsovereenkomst in de zin van art. 28 AVG afgesloten. Via deze overeenkomst garandeert WhatsApp, Inc. dat de gegevens in opdracht van ons in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden verwerkt en dat de rechten van de betrokkenen zijn gewaarborgd.

j) HubSpot

Om onze onlinemarketingactiviteiten te verbeteren, maken wij gebruik van HubSpot (2nd Floor 30 North Wall Quay, Dublin 1, Ierland). Het betreft een softwareoplossing voor diverse aspecten van onze onlinemarketing.

Dit zijn onder meer:

 • E-mailmarketing
 • Rapportages
 • Contactbeheer
 • Contactformulieren

Deze gegevens worden opgeslagen op de servers van onze softwarepartner HubSpot. Wij kunnen ze gebruiken om contact op te nemen met de bezoekers aan onze website en om na te gaan of het aanbod van onze onderneming interessant is voor u. Daarbij worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • E-mailadressen
 • Voor- en achternamen
 • Klantgegevens

De verwerking van uw gegevens is gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen in overeenstemming met artikel 6, lid 1, eerste zin, sub f, AVG. Wij hebben namelijk belang bij het optimaliseren van onze onlinemarketingactiviteiten.

Alle gegevens die wij registreren zijn onderworpen aan de privacybepalingen en worden uitsluitend verwerkt voor het bovengenoemde doel.

Meer informatie over het privacybeleid van HubSpot vindt u hier.

k) Bij het gebruik van de chatbot

Via een chatbot bieden wij u de mogelijkheid om 24 uur per dag vragen te stellen, die dan direct worden beantwoord. U kunt daarnaast ook contact met ons opnemen via een digitaal formulier.

Als u invoervelden gebruikt, worden de gegevens die u daar invoert, zoals uw e-mailadres en uw naam, door ons geregistreerd om uw vragen te beantwoorden. De rechtsgrondslag is art. 6, lid 1, zin 1 sub b, en art. 6, lid 1, zin 1, sub a AVG.

Wanneer de chatbot voor het eerst wordt gebruikt, krijgt de gebruiker eenmalig een "Universally Unique Identifier" (UUID) toegewezen. Hierdoor kan een onderbroken gesprek, zoekopdracht of invoer in de chatbot te allen tijde worden voortgezet (vergelijkbaar met cookies op websites). Deze wordt ook opgeslagen in de gebeurtenissen. De UUID blijft in de browser opgeslagen en aan de gebruiker gekoppeld tot de lokale gegevens worden gewist. Om de kwaliteit van de chatbot voortdurend te verbeteren, registreren we gebeurtenissen zoals "bot werd weergegeven" en klikgebeurtenissen zoals "gebruiker heeft op antwoord X geklikt".

De gegevens die via de chatbot worden ingevoerd, worden door onze externe verwerker (Solvemate, Tempelhofer Ufer 1, 10961 Berlijn) verzameld en aan ons ter beschikking gesteld voor evaluatie.

l) Door te reageren in ons magazine

U heeft de mogelijkheid, in ons magazine op https://www.chrono24.nl/magazine/ te reageren op de artikelen die u daar aantreft. Om een reactie achter te laten, hebben we de volgende gegevens van u nodig:

 • uw naam,
 • een geldig e-mailadres en
 • de reactie.

Het reageren op een artikel geschiedt op vrijwillige basis. We gebruiken uw persoonlijke gegevens om uw reactie te publiceren en andere gebruikers in de gelegenheid te stellen hierop te reageren of hiertegen bezwaar te maken. We hebben uw e-mailadres nodig om contact met u op te nemen en eventuele rechtsovertredingen te vervolgen.

De verwerking van uw gegevens geschiedt op basis van onze rechtmatige belangen in overeenstemming met artikel 6, lid 1, eerste zin, sub f AVG.

Om een reactie in ons tijdschrift te plaatsen, gebruiken wij de Discourse tool van de dienstverlener Civilized Discourse Construction Kit, Inc. (hierna: CDCK) (410 Clayton Ave El Cerrito, CA, 94530-3729, VS). Met CDCK werd een zogenaamde orderverwerkingsovereenkomst gesloten in overeenstemming met art. 28 AVG. Door dit contract verzekert CDCK dat het de gegevens namens ons verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en waarborgt het de bescherming van de rechten van de betrokkene.

CDCK is gevestigd in de Verenigde Staten. Er vindt door de overdracht van persoonlijke gegevens dus een overdracht plaats naar een derde land. De overdracht van gegevens naar de VS is toegestaan, omdat wij passende maatregelen hebben genomen om een adequaat niveau van gegevensbescherming conform art. 46, lid 2 AVG te waarborgen door standaardclausules conform art. 46, lid 2, lit. c) AVG inzake gegevensbescherming af te sluiten. Bovendien heeft sitejabber passende aanvullende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat dit niveau van gegevensbescherming wordt gehandhaafd.

Meer informatie over gegevensverwerking door de orderverwerker vindt u onder https://www.discourse.org/privacy.

m) Klantenbeoordelingen via Trustpilot

Uw mening over onze producten en diensten is erg belangrijk voor ons. Vandaar dat wij u de mogelijkheid bieden om ons platform te beoordelen via www.trustpilot.com de Trustpilot A/S (Pilestræde 58, 3. Stock, 1112 Kopenhagen K, Denemarken; hierna genoemd 'Trustpilot'). Als u een beoordeling afgeeft, wordt deze op onze website en op de website van Trustpilot getoond. Wij behouden ons echter het recht voor de beoordeling te verwijderen of niet te publiceren.

Nadat uw aankoop met succes is afgerond, ontvangt u van ons een e-mail met het verzoek ons platform en onze diensten te beoordelen. In deze e-mail staat een 'Business Generated Link' van Trustpilot die u doorverwijst naar Trustpilot waar u een beoordeling over uw transactie kunt afgeven. Deze 'Business Generated Link' bevat uw voor- en achternaam, uw land van herkomst (bijv. Nederland), uw e-mailadres en het transactie-ID. Als u de link heeft aangeklikt, worden uw persoonsgegevens verzonden naar Trustpilot zodat wij uw beoordeling aan uw aankoop kunnen koppelen en de echtheid van de beoordeling kunnen vaststellen.

Wij hebben een verwerkingsovereenkomst gesloten met Trustpilot voor het gebruik van de analysedienst. Via deze overeenkomst garandeert Trustpilot dat de gegevens in overeenstemming met de algemene verordening gegevensverwerking worden verwerkt en dat de rechten van de betrokkenen zijn gewaarborgd.

Daarnaast kunnen beoordelingen die rechtstreeks bij Trustpilot zijn ingediend ook op onze website worden gepubliceerd, nadat de echtheid is vastgesteld.

De gegevensverwerking in het kader van de klantenbeoordeling via Trustpilot vindt plaats op basis van onze gerechtvaardigde belangen conform art. 6, lid 1, sub f AVG. Op deze manier willen wij waarborgen dat de opzet van onze website aansluit bij de behoefte en kan worden geoptimaliseerd.

Meer details over het doel en de omvang van de gegevensverwerking door Trustpilot kunt u vinden in de bepalingen inzake gegevensbescherming van Trustpilot.

n) Klantenbeoordelingen via sitejabber

Indien aan de hand van uw factuuradres wordt vastgesteld dat u zich in de VS bevindt, bieden wij u de mogelijkheid om beoordelingen over ons platform in te dienen via www.sitejabber.com van GGL Projects, Inc (1528 South El Camino, Suite 110, San Mateo, CA 9440, VS). Als u een beoordeling indient, wordt deze gepubliceerd op de website van sitejabber.

Na de succesvolle afronding van een aankoop, ontvangt u een e-mail van ons met het verzoek ons platform en onze diensten te beoordelen. In de e-mail staat een 'Review request' van sitejabber, dat u kunt gebruiken om op de site te komen en uw transactie te beoordelen. Het 'Review request' bevat uw voor- en achternaam, uw e-mailadres en de transactie-ID, inclusief de datum van de transactie. Nadat u op de link heeft geklikt, worden uw persoonlijke gegevens doorgegeven aan sitejabber, zodat wij uw beoordeling aan uw aankoop kunnen koppelen en de echtheid van de beoordeling kunnen garanderen.

De rechtmatigheid van de gegevensverwerking in het kader van het indienen van een klantenbeoordeling via sitejabber is gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen overeenkomstig art. 6, lid 1, p. 1 lit. f) AGV. Hiermee willen wij zorgen voor een op klantenbehoeften afgestemde vormgeving en optimalisering van onze website, gebaseerd op de ingediende beoordelingen en recensies.

Wij hebben met sitejabber een gegevensverwerkingsovereenkomst conform art. 28 AVG gesloten voor het gebruik van de beoordelingsdienst. Door middel van deze overeenkomst verzekert de beoordelingsdienst sitejabber dat de gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en garandeert sitejabber de bescherming van de rechten van de betrokkene.

Sitejabber is gevestigd in de Verenigde Staten. Er vindt door de overdracht van persoonlijke gegevens dus een overdracht plaats naar een derde land. De overdracht van gegevens naar de VS is toegestaan, omdat wij passende maatregelen hebben genomen om een adequaat niveau van gegevensbescherming conform art. 46, lid 2 AVG te waarborgen door standaardclausules conform art. 46, lid 2, lit. c) AVG inzake gegevensbescherming af te sluiten. Bovendien heeft sitejabber passende aanvullende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat dit niveau van gegevensbescherming wordt gehandhaafd.

o) Gebruik van de Watch Collection

U kunt uw horlogecollectie online bijhouden en beheren via uw persoonlijke Watch Collection. Hier kunt u horloges toevoegen, gegevens opslaan en eigen foto's van uw horloges uploaden. U kunt uw Watch Collection zowel thuis als onderweg bekijken en beheren. Ook kunt u via uw Watch Collection horloges bekijken die u nog niet bezit. Verder kunt u de Watch Collection gebruiken om uw horloge snel en eenvoudig te laten taxeren.

Hiervoor leggen wij de volgende noodzakelijke gegevens vast:

 • Referentienummer, merk, model, conditie van het horloge
 • Bezitter van het horloge

Verder kunt u de koopprijs en de datum en plaats van aankoop vermelden en een foto uploaden van uw horloge. Dit is echter vrijwillig.

De vermelde gegevens worden door ons voor de volgende doeleinden verwerkt:

 • voor documentatie en taxatie van de persoonlijke collectie van de gebruiker
 • om de belangstelling van de gebruiker voor individuele horloges die hij/zij nog niet bezit te registreren
 • voor statistische evaluaties omtrent de horloges van onze gebruikers
 • voor uitbreiding van onze productcatalogus met ons tot dusver onbekende horloges

De door ons geregistreerde gegevens betreffen geen persoonsgegevens maar op personen terug te voeren gegevens. Op personen terug te voeren gegevens hebben niet direct betrekking op een persoon, maar kunnen wel worden herleid tot een persoon. Ook voor het verwerken van op personen terug te voeren gegevens hebben wij dus een rechtsgrond nodig.

De verwerking van deze op personen terug te voeren gegevens is gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen overeenkomstig artikel 6, lid 1, zin 1, sub f, AVG.

Het gerechtvaardigde belang is gelegen in het gebruik van de Watch Collection als informatiebron voor de horlogemarkt door de gegevens te evalueren voor statistische doeleinden, onze knowhow van de actuele marktsituatie te vergroten en onze diensten te optimaliseren voor de toekomst.

Indien u overeenkomstig artikel 6, lid 1, zin 1, sub a, AVG uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven, worden de vermelde gegevens ook gebruikt voor de in- en verkoop van de horloges in uw Watch Collection.

p) Aan- en verkoop van horloges en consignatie in samenwerking met onze partnerbedrijven

Als u bij de verkoop van uw horloge heeft gekozen voor directe verkoop aan Chrono24 of verkoop in consignatie en hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven conform artikel 6 lid 1 zin 1 sub a AVG, nemen wij per e-mail contact met u op en doen wij u een aanbod in samenwerking met Chrono24 Direct GmbH en Xupes Watches Ltd. Hiervoor worden de volgende persoonsgegevens noodzakelijkerwijs aan Chrono24 Direct GmbH of Xupes Watches Ltd. doorgegeven:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw e-mailadres
 • Indien van toepassing, uw gratis sms-bericht
 • Informatie over het aangeboden horloge (merk, model, referentienummer)
 • Uw telefoonnummer

De gegevensverwerking in de zin van het doorgeven van gegevens aan Chrono24 Direct GmbH en Xupes Watches Ltd. vindt uitsluitend plaats nadat u hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven in overeenstemming met artikel 6 lid 1 zin 1 sub a AVG.

Wij bieden u de mogelijkheid om in samenwerking met onze partners Chrono24 Direct GmbH en Xupes Watches Ltd. een horloge te kopen. Daarbij worden de volgende persoonsgegevens doorgegeven aan Chrono24 Direct GmbH en Xupes Watches Ltd.:

 • Voor- en achternaam
 • Adres
 • Berichten van de klant aan de account van de handelaar

Deze gegevens worden geregistreerd om het horloge aan de klant te kunnen verkopen en het verkochte horloge naar de klant te versturen.

Wij geven ook advies bij vragen over directe verkoop in samenwerking met Zeitauktion GmbH. Om u professionele ondersteuning te bieden en uw aanvraag zo snel mogelijk te verwerken, worden de volgende persoonsgegevens aan Zeitauktion GmbH doorgegeven:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • Vraag van de klant

De verwerking van deze gegevens vindt plaats naar aanleiding van uw verzoek en is conform artikel 6, lid 1, zin 1, sub b, AVG nodig om de overeenkomst uit te voeren en de nodige precontractuele maatregelen te treffen zodat de transactie soepel kan worden afgewikkeld.

q) Registratie van persoonsgegevens van derden

Het kan voorkomen dat gebruikers persoonsgegevens van derden aan ons doorgeven (bijv. bevoegde vertegenwoordigers, contactpersonen, andere rekeninghouders). Indien persoonsgegevens niet worden geregistreerd bij de betrokkene zelf maar uitsluitend bij onze gebruikers voor derden, is het onze contractuele partners uitsluitend toegestaan deze gegevens te gebruiken indien de desbetreffende derde hiervan op de hoogte is. Hiertoe dient hij te worden geïnformeerd over ons als verwerkingsverantwoordelijke en dient vermeld te worden om welke gegevens en welk doel het gaat. Voor het overige is deze informatie over de bescherming van persoonsgegevens ook van toepassing op de betrokken derden indien de informatie niet uitsluitend relevant is voor de contractuele partners. Dit betreft met name informatie over ons als verwerkingsverantwoordelijke en onze functionaris gegevensbescherming alsmede de informatie over de rechten van betrokkenen. In het uitzonderlijke geval waarin wij contactgegevens van een betrokkene ontvangen, zullen wij hem daar onmiddellijk over berichten. In de regel vragen wij echter geen contactgegevens op van derden. Wij gebruiken de gegevens van derden uitsluitend voor het beoogde doel (bijv. om contact op te nemen of voor de afwikkeling van de betaling via het opgegeven rekeningnummer). De gegevens van betrokken derden worden uiterlijk verwijderd zodra de gegevens van de vermelde persoon worden verwijderd of wanneer deze de desbetreffende gegevens wijzigt of verwijdert. De verwerking van de gegevens van betrokken derden gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen in overeenstemming met artikel 6, lid 1, eerste zin, sub f AVG vindt plaats om onze contractuele partners in staat te stellen derden te betrekken.

r) Bij deelname aan gebruikersonderzoeken

U kunt deelnemen aan gebruikersonderzoeken op het platform. Het doel van deze vrijwillige onderzoeken is om gerichte inzichten te verkrijgen in het gedrag, de behoeften en motivatie van gebruikers. Het dient ter optimalisering van het platform, de apps, de producten en de processen van Chrono24.

Afhankelijk van het gebruikersonderzoek waaraan u deelneemt, wordt SurveyMonkey of Hotjar gebruikt als online enquêtetool.

Bij deelname aan een gebruikersonderzoek via SurveyMonkey van de serviceprovider Momentive, Inc. worden de volgende persoonsgegevens doorgegeven:

 • Datum en tijdstip van deelname aan de enquête en verzending van het formulier
 • Geclusterde persoonsgegevens zoals uw leeftijdsgroep (19-29)
 • Uw IP-adres

De verwerking is rechtmatig overeenkomstig artikel 6 lid 1 zin 1 sub a AVG, op voorwaarde dat u daarvoor uw toestemming heeft gegeven.

Met Momentive, Inc. (One Curiosity Way, San Mateo, CA 94403, VS) is een orderverwerkingsovereenkomst gesloten conform artikel 28 AVG. Door deze overeenkomst verzekert Momentive, Inc. dat zij de gegevens namens ons verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en dat zij zorgen voor de bescherming van de rechten van de betrokkene.

Omdat Momentive, Inc. in de VS is gevestigd, vindt een overdracht naar een derde land plaats. De overdracht van gegevens naar de VS is toegestaan, omdat Chrono24 GmbH passende maatregelen heeft genomen om een adequaat niveau van gegevensbescherming conform artikel 46, lid 2 AVG te waarborgen door standaardclausules conform artikel 46, lid 2, sub c AVG inzake gegevensbescherming af te sluiten. Bovendien heeft Momentive, Inc. passende aanvullende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat een passend niveau van gegevensbescherming wordt gehandhaafd.

Als u besluit deel te nemen aan een gebruikersonderzoek, kan u worden doorgeleid naar een screeningvragenlijst die is gemaakt met behulp van de tool Hotjar. Deze vragenlijst toetst of u geschikt bent voor het onderzoek. Daarbij worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • Uw naam
 • Uw e-mailadres
 • Uw telefoonnummer

De verwerking is rechtmatig overeenkomstig art. 6, lid 1, zin 1, sub a AVG, op voorwaarde dat u daarvoor uw toestemming heeft gegeven.

Hiervoor maken wij gebruik van de diensten van Hotjar Ltd (Level 2, St Julian's Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian's STJ 1000, Malta). Met Hotjar is een zogenaamde orderverwerkingsovereenkomst gesloten in overeenstemming met art. 28 AVG. Door middel van dit contract verzekert Hotjar Ltd. dat het de gegevens namens ons verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en waarborgt het de bescherming van de rechten van de betrokkene.

Bovendien wordt in de vragenlijst gevraagd met welke verdere verwerking van uw persoonsgegevens u instemt in het kader van het gebruikersonderzoek. De volgende verwerking wordt rechtmatig uitgevoerd in overeenstemming met art. 6, lid 1, sub a AVG, op voorwaarde dat u hiermee heeft ingestemd:

 • Opname van een gesprek
 • Het delen en opnemen van uw scherm

De opname wordt gebruikt voor de interne evaluatie van het onderzoek en wordt na afloop verwijderd. Dit gebeurt via de video- en communicatiesoftware Zoom. Zoom is een dienst die wordt aangeboden door de provider Zoom Video Communications, Inc. (55 Almaden Boulevard, 6th Floor, San Jose, CA 95113, VS) uit de VS. De verwerking van persoonsgegevens vindt derhalve ook plaats in een derde land. Wij hebben met de aanbieder van ‘Zoom' een orderverwerkingsovereenkomst gesloten, die voldoet aan de vereisten van art. 28 AVG.

Een adequaat niveau van gegevensbescherming wordt gewaarborgd door het sluiten van de zogenaamde modelcontractbepalingen van de EU. Als bijkomende beschermingsmaatregelen hebben wij onze Zoom ook zo geconfigureerd dat alleen datacentra in de EU, de EER of in veilige derde landen zoals Canada of Japan worden gebruikt om online meetings te houden.

s) After-salesactiviteiten via een extern callcenter

Om de afhandelingstijd van after-salesgesprekken te verbeteren, maken wij gebruik van de diensten van een callcenter. Als u mogelijk een aankoop heeft gedaan via het platform, wordt u doorgeschakeld naar een callcenter, zodat er telefonisch kan worden nagegaan of er een verkoop heeft plaatsgevonden. De volgende persoonsgegevens zullen aan het callcenter worden doorgegeven:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw telefoonnummer

De verwerking van persoonsgegevens is rechtmatig overeenkomstig art. 6, lid 1, zin 1, sub f AVG. Het legitieme, doorslaggevende belang van Chrono24 GmbH dat op grond hiervan vereist is, vloeit voort uit de verbetering van de afhandelingstijd van after-salesgesprekken en de daarmee verbonden verbeterde klantervaring.

Wij maken gebruik van de diensten van Termitel GmbH (Zehntwiesenstr. 37, 76275 Ettlingen, Duitsland) voor het uitvoeren van de after-salesgesprekken. Met Termitel is een zogenaamde orderverwerkingsovereenkomst gesloten in overeenstemming met art. 28 AVG. Door dit contract verzekert Termitel GmbH, als exploitant van het callcenter, dat zij namens ons de gegevens verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en dat zij de bescherming van de rechten van de betrokkene waarborgt.

t) Bij gebruik van de service 'Premium aankoopadvies'

Wanneer u gebruikmaakt van de diensten van onze Premium aankoopadviseur verwerken wij de volgende gegevens:

 • Persoonsgegevens uit uw contactaanvraag of uw Chrono24-account om contact op te nemen.
 • Informatie over uw gebruik van de Chrono24-marktplaats en aangeboden functies, zoals 'Mijn favorieten', opgeslagen zoekopdrachten en de Watch Collection, om u bij het zoeken naar horloges te ondersteunen en u passende aanbiedingen te kunnen doen.
 • Informatie over lopende aanvragen en koopprocessen, om u proactief te kunnen ondersteunen bij uw gebruik van het platform.
 • De eerdere communicatie met Chrono24, om rekening te kunnen houden met wat al is besproken.

De rechtsgrondslag van uw toestemming is overeenkomstig art. 6 lid 1, sub a AVG. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken in uw account of door een mailtje te sturen naar support@chrono24.com.

u) Bij de vertaling van door gebruikers gegenereerde inhoud

Om beoordelingen van handelaren, berichten in de Chrono24 Messenger, advertenties en advertentiebeschrijvingen te vertalen, gebruiken wij de vertaaldienst Google Translate van Google, Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) via een API. Wij gebruiken ook de vertaaldienst DeepL Translate van DeepL SE (Maarweg 165, 50825 Keulen, Duitsland) via een API voor de vertaling van advertentiebeschrijvingen.

Afhankelijk van de vertaalde inhoud kan een overdracht van persoonsgegevens niet worden uitgesloten.

De verwerking van persoonsgegevens is rechtmatig op grond van artikel 6 lid 1 zin 1 sub f AVG. Het gerechtvaardigd doorslaggevend belang van Chrono24 GmbH vloeit voort uit de bovenvermelde doeleinden en de daarmee verbonden, op de behoeften afgestemde vormgeving van de website, met name de vermindering van taalbarrières bij de communicatie van door gebruikers gegenereerde inhoud.

Opdrachtverwerkingsovereenkomsten in de zin van artikel 28 AVG zijn gesloten met respectievelijk Google, Inc. en DeepL SE. Door deze overeenkomst verzekeren de dienstverleners dat zij de gegevens namens ons verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de bescherming van de rechten van de betrokkene waarborgen.

Aangezien het hoofdkantoor van Google, Inc. zich in de VS bevindt, vindt door de overdracht van de vertaalde inhoud een overdracht naar een derde land plaats. De overdracht van gegevens is toegestaan, omdat Chrono24 GmbH passende maatregelen heeft genomen om een adequaat niveau van gegevensbescherming conform artikel 46, lid 1 AVG te waarborgen door standaardclausules conform artikel 46, lid 2, sub c AVG inzake gegevensbescherming af te sluiten. Bovendien heeft Google, Inc. passende aanvullende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat een passend niveau van gegevensbescherming wordt gehandhaafd.

v) Opname van telefoongesprekken

Voor kwaliteitsgarantie- en opleidingsdoeleinden nemen wij met uw toestemming inkomende gesprekken op. De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Audiogegevens
 • Inhoud van de gesprekken

De gegevens worden alleen verwerkt door de medewerkers met wie u het gesprek voert en door hun leidinggevenden. Derden hebben geen toegang tot uw persoonsgegevens.

De verwerking is rechtmatig overeenkomstig artikel 6 lid 1 sub a AVG, op voorwaarde dat u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven.

Opnames worden gedurende 90 dagen opgeslagen en daarna gewist.

Doorgeven van gegevens

We geven uw persoonlijke gegevens uitsluitend aan derden door wanneer:

 • u op grond van artikel 6, lid 1, zin 1 sub a AVG hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven,
 • hiervoor op grond van art. 6, lid 1, zin 1 sub c AVG een wettelijke verplichting bestaat en
 • dit noodzakelijk is voor het doen gelden of verdedigen van rechtsvorderingen op grond van art. 6, lid 1, zin 1 sub f AVG en er geen reden is om aan te nemen dat u een zwaarwegend belang heeft dat zozeer bescherming verdient dat uw gegevens niet doorgegeven mogen worden.

a) Het doorgeven van informatie in het kader van fiscale verplichtingen

In het kader van de uitvoering van EU-richtlijn 2021/514 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen en de modernisering van het belastingprocesrecht (hierna: 'DAC 7') zijn wij als platformexploitant verplicht om informatie te verwerken over personen en bedrijven die met behulp van ons platform bepaalde betaalde activiteiten verrichten. Voor de uitvoering van de belastingprocedure moeten de gegevens jaarlijks aan de federale belastingdienst worden doorgegeven, samen met nadere informatie over de aard en de omvang van de verrichte activiteiten. De federale belastingdienst geeft de door ons verstrekte gegevens vervolgens door aan de bevoegde belastingautoriteiten in Duitsland of de bevoegde autoriteiten van andere lidstaten.

De volgende persoonsgegevens worden jaarlijks aan de federale belastingdienst doorgegeven, als u meldingsplichtig bent:

 • uw voor- en achternaam
 • uw adres
 • door u opgegeven btw-nummer(s)
 • uw geboortedatum en
 • indien van toepassing, uw btw-identificatienummer

Als u als handelaar bent geregistreerd, zijn wij als platformexploitant volgens DAC 7 ook verplicht jaarlijks de volgende gegevens aan de federale belastingdienst door te geven, voor zover u als meldingsplichtige leverancier optreedt:

 • uw bedrijf
 • uw adres
 • door u opgegeven btw-nummer(s)
 • uw btw-nummer(s)
 • en uw handelsregisternummer

Zodra u horloges op Chrono24 verkoopt, bent u een meldingsplichtige leverancier.

Het doorgeven van uw persoonsgegevens aan de belastingdienst is rechtmatig op grond van artikel 6 lid 1 zin 1 sub c AVG, omdat wij hiertoe als platformexploitant op grond van § 13 DAC 7 verplicht zijn.

Bovendien zijn wij verplicht de volgende gegevens aan de federale belastingdienst door te geven:

 • de identificatiecode van uw financiële rekening
 • alle verdere informatie die nuttig is voor de identificatie van de rekeninghouder
 • elke lidstaat waar u geacht wordt te wonen en een driemaandelijkse specificatie
 • van alle vergoedingen, provisies of belastingen die wij tijdens de verslagperiode hebben ingehouden of in rekening hebben gebracht
 • de totale vergoeding die tijdens de verslagperiode is betaald of gecrediteerd en
 • het aantal relevante activiteiten waarvoor tijdens de verslagperiode een vergoeding is betaald of gecrediteerd

In de loop van de overdracht van de hierboven beschreven gegevens aan de federale belastingdienst kunt u uw rechten als betrokkene nog steeds doen gelden overeenkomstig artikel 12 van het privacybeleid.

b) Informatie overeenkomstig artikel 26 lid 2 zin 2 van de AVG over de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de verwerking van persoonsgegevens
over een gezamenlijke verantwoordelijkheid bij de verwerking van persoonsgegevens

i) Chrono24 GmbH en dochterondernemingen

Chrono24 en onze dochtermaatschappijen (hierna samen ”partijen” of ”wij” genoemd) werken op basis van onze organisatiestructuur in vele domeinen nauw samen. Wij gebruiken in alle bedrijfsafdelingen uniforme gegevensverwerkende systemen en hebben gezamenlijk databanken, waarin met name klantgegevens van beide partijen worden verwerkt.

In dit verband verwerken wij persoonsgegevens van verkopers en gebruikers van de onlineplatformen van Chrono24 als gezamenlijke verantwoordelijke overeenkomstig artikel 26 AVG. Wij hebben op basis van deze gezamenlijke verantwoordelijkheid met het oog op de desbetreffende persoonsgegevens een overeenkomst gesloten.

Chrono24 is bevoegd voor de verwerking van de persoonsgegevens, voor zover dit de beschikbaarstelling van de IT-systemen en interne databanken aan klanten betreft.

Beide partijen zijn verantwoordelijk voor het invoeren van gegevens in de interne databanken en voor het bijwerken van de vermeldingen van persoonsgegevens van geregistreerde en niet-geregistreerde gebruikers van de platformen en van persoonsgegevens van geregistreerde verkopers.

Wij hebben in het kader van de gezamenlijke verantwoordelijkheid met name ook vastgelegd wie van ons welke verplichtingen vervult overeenkomstig de AVG. Dit betreft met name het uitoefenen van de rechten van de betrokken personen en het vervullen van de informatieverplichtingen overeenkomstig artikel 13 en artikel 14 AVG.

Beide partijen hebben vastgelegd dat Chrono24 de noodzakelijke informatie overeenkomstig artikel 13 en 14 AVG met betrekking tot de gegevensverwerking die in het kader van de gezamenlijke verantwoordelijkheid is geregeld alsmede de wezenlijke inhoud van de verwerkingsvoorwaarden op haar platformen publiceert.

Beide partijen informeren elkaar bovendien over de gegevensbeschermingsrechten die door betrokken gebruikers zijn ingeroepen. Ze bezorgen elkaar alle noodzakelijke informatie om te kunnen antwoorden op informatieverzoeken.

Gegevensbeschermingsrechten kunnen zowel tegenover Chrono24 als tegenover de desbetreffende verkoper worden ingeroepen. Chrono24 verbindt zich ertoe, op aanvraag te voldoen aan het recht op informatie, correctie, verwijdering of blokkering van de persoonsgegevens van de betrokken personen.

ii) Met handelaren van Chrono24 GmbH

Wij en onze contractuele partners (hierna „verkoper”) werken contractueel samen in het kader van de online marktplaats voor horloges. Chrono24 beheert daarbij het online platform, waarop de desbetreffende verkoper horloges kan verkopen en kopen.

Chrono24 en de desbetreffende verkoper verwerken in dit verband persoonsgegevens van gebruikers van het platform als gezamenlijke verantwoordelijke overeenkomstig artikel 26 AVG. Chrono24 en de desbetreffende verkoper hebben op basis van deze gezamenlijke verantwoordelijkheid met het oog op de desbetreffende persoonsgegevens een overeenkomst gesloten.

Volgens deze overeenkomst is Chrono24 verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens, voor zover dit de technieken voor de analyse van het gedrag van de gebruikers op de website, de statistische evaluatie en beschikbaarstelling van de statistische gegevens voor de verkoper en het doorsturen van de contactgegevens van de klanten met het oog op de afhandeling van de bestelling/verzending betreft. De desbetreffende verkoper is daarentegen verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens, voor zover dit de parameterinstelling van de statistische gegevens via de dropdownfunctie en de ontvangst en het gebruik van de contactgegevens voor verzending van de goederen betreft.

Chrono24 en de desbetreffende verkoper hebben in het kader van de gezamenlijke verantwoordelijkheid met name ook vastgelegd wie van hen welke verplichtingen vervult overeenkomstig de AVG. Dit betreft met name het uitoefenen van de rechten van de betrokken personen en het vervullen van de informatieverplichtingen overeenkomstig artikel 13 en artikel 14 AVG.

Beide partijen hebben vastgelegd dat Chrono24 de noodzakelijke informatie overeenkomstig artikel 13 en 14 AVG met betrekking tot de gegevensverwerking die in het kader van de gezamenlijke verantwoordelijkheid is geregeld alsmede de wezenlijke inhoud van de verwerkingsvoorwaarden op haar platform publiceert.

Beide partijen informeren elkaar bovendien over de rechten op gegevensbescherming die door betrokken gebruikers worden ingeroepen. Ze doen elkaar alle noodzakelijke informatie toekomen voor het beantwoorden van informatieverzoeken..

Rechten op gegevensbescherming kunnen zowel tegenover Chrono24 als tegenover de desbetreffende verkoper worden ingeroepen. Chrono24 verbindt zich ertoe te voldoen aan de informatieplicht overeenkomstig art. 15 AVG en de betrokken personen op verzoek de inlichtingen te doen toekomen waarop ze recht hebben overeenkomstig art. 15 AVG.

iii) Mangopay in het kader van de 1099-K-aangifte aan de IRS

Wij werken contractueel samen met Mangopay S.A. (2 Avenue Amélie, L-1125 Luxemburg; hierna: Mangopay) voor de door de IRS vereiste 1099-K-aangifte. Daarom moeten Amerikaanse verkopers die in het boekjaar 2022 transacties van 600 euro of meer hebben verricht, bij de IRS worden gemeld met het belastingformulier 1099-K. Mangopay is als betalingsservice verplicht Amerikaanse verkopers die meldingsplichtig zijn te rapporteren. Daarbij verzamelen wij als platformbeheerder als onderdeel van het registratieproces de vereiste btw-nummers van Amerikaanse verkopers. Vervolgens sturen wij de betreffende btw-nummers door naar Mangopay, zodat Mangopay en Chrono24 volledig kunnen voldoen aan hun wettelijke verplichtingen tegenover de IRS.

Als u een Amerikaanse verkoper bent, verwerken wij uw btw-nummer samen met Mangopay als gezamenlijke verantwoordelijken conform artikel 26 AVG. Vanwege deze gezamenlijke verantwoordelijkheid met betrekking tot de betreffende persoonsgegevens hebben wij hiervoor een overeenkomst gesloten.

Daarbij is Chrono24 verantwoordelijk voor het verzamelen van de btw-nummers. Deze zijn nodig voor de 1099-K-aangifte bij de IRS. Mangopay is verantwoordelijk voor de uitvoering van de rapportage.

In het kader van de gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben wij ook met Mangopay afgesproken wie van ons welke verplichtingen in overeenstemming met de AVG op zich neemt. Dit betreft met name de uitoefening van de rechten van de betrokkenen en de nakoming van de informatieverplichtingen conform artikel 13 en artikel 14 van de AVG.

Mangopay en Chrono24 informeren elkaar over gegevensbeschermingsrechten die door betrokken gebruikers worden uitgeoefend. Wij geven elkaar alle informatie die nodig is om te reageren op informatie-aanvragen.

U kunt uw rechten als betrokkene overeenkomstig paragraaf 12 van deze privacyverklaring zowel tegen ons als tegen Mangopay doen gelden. Wij zijn verplicht om op verzoek te voldoen aan de rechten van de betrokkenen op informatie, correctie, verwijdering of afscherming van persoonsgegevens, voor zover dit niet in strijd is met andere wettelijke voorschriften.

Zichtbaarheid van uw gegevens voor derden

a) Als gebruiker en particuliere verkoper

De persoonsgegevens uit uw gebruikersaccount (myChrono24, zie onder 2.b) i en ii) ) zijn niet zichtbaar voor derden wanneer u geen advertenties op het platform geplaatst heeft. Wanneer u als particuliere verkoper advertenties op het platform plaatst, kunnen zowel geregistreerde als niet-geregistreerde gebruikers uw gegevens op het platform pas inzien wanneer u hiervoor overeenkomstig art. 6, lid 1, zin 1, sub a AVG uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

b) Als handelaar

Wanneer u als handelaar geregistreerd bent en advertenties op het platform plaatst, zijn uw gegevens voor zowel geregistreerde als niet-geregistreerde gebruikers zichtbaar (overeenkomstig lid 2. b) iii)). U kunt de zichtbaarheid van uw gegevens al tijdens de registratie en later in uw profiel beperken, zodat uw adres niet zichtbaar is.

De gegevens van handelaren worden in het kader van het gebruik van het platform verplicht gepubliceerd overeenkomstig artikel 6, lid 1, zin 1 sub b AVG voor de uitvoering van de overeenkomst tussen Chrono24 en de handelaar.

Cookies en pixels

Wij maken op onze website gebruik van zogenaamde cookies en pixels (hierna gezamenlijk „scripts” genoemd) om het gebruik van onze website statistisch te registreren en te evalueren hoe we de website voor gebruikers kunnen optimaliseren (zie paragraaf 6.). Ze stellen ons in staat een hernieuwd bezoek aan onze website automatisch te herkennen. Op onze website worden twee soorten scripts gebruikt: technisch noodzakelijke en technisch niet noodzakelijke.

Voor zover in het geval van technisch noodzakelijke cookies ook persoonsgegevens worden verwerkt, is de verwerking gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, punt f) AVG. Het exploiteren van onze website zonder storingen wordt gerechtvaardigd geacht in de zin van de hierboven genoemde bepaling. Scripts die technisch gezien niet nodig zijn, worden pas na uw uitdrukkelijke toestemming geactiveerd. Welke scripts dit concreet betreft, vindt u in paragraaf 6.

a) Cookies

Cookies zijn kleine bestanden die uw browser automatisch aanmaakt en die tijdens uw bezoek aan onze website worden opgeslagen op uw apparaat (laptop, tablet, smartphone, enz.). Cookies zijn niet schadelijk voor uw apparaat en bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of andere schadelijke software.

In de cookie wordt informatie opgeslagen over het specifieke gebruikte apparaat. Dat betekent echter niet dat we hierdoor meteen uw identiteit kunnen achterhalen.

Het gebruik van cookies dient enerzijds om onze website eenvoudiger en aangenamer te maken. Zo gebruiken we zogenaamde sessiecookies om bijvoorbeeld te herkennen of u bepaalde pagina's van onze website al hebt bezocht en of u al bent ingelogd bij uw gebruikersaccount. Deze cookies worden automatisch verwijderd wanneer u onze website verlaat.

Daarnaast maken we ook gebruik van tijdelijke cookies die voor een bepaalde tijd op uw apparaat worden opgeslagen om de gebruiksvriendelijkheid te optimaliseren. Wanneer u onze site opnieuw bezoekt om gebruik te maken van onze diensten, dan zal deze automatisch herkennen dat u de site al hebt bezocht en welke zoekopdrachten en instellingen u hebt uitgevoerd, zodat u deze niet opnieuw hoeft in te geven.

De meeste browsers accepteren cookies automatisch. U kunt uw browser echter zo instellen dat cookies niet op uw computer worden opgeslagen of dat er altijd een melding verschijnt voordat een nieuwe cookie wordt aangemaakt. Het volledig uitschakelen van cookies kan er echter toe leiden dat bepaalde functies van onze website niet kunnen worden gebruikt.

Party Cookie Lifetime
Chrono24 chronosessid 1 year Gegevensbescherming
Chrono24 userAccountActivationReminder 1 year Gegevensbescherming
Chrono24 JSESSIONID 1 year Gegevensbescherming
Chrono24 appInfo 1 day Gegevensbescherming
Chrono24 c24-data 1 year Gegevensbescherming
Chrono24 c24userprefs 1 year Gegevensbescherming
Chrono24 cfctGroup 1 year Gegevensbescherming
Chrono24 c24-dealer-session 12 hours Gegevensbescherming
Chrono24 search-session 14 days Gegevensbescherming
Chrono24 filter-combinations 14 days Gegevensbescherming
Chrono24 bannerIdsToShow 1 year Gegevensbescherming
Chrono24 editResourceTexts 1 year Gegevensbescherming
Chrono24 shippingCountryId 1 year Gegevensbescherming
Chrono24 isLostOffer 1 year Gegevensbescherming
Chrono24 c24-user-session 1 month Gegevensbescherming
Chrono24 c24-log-in-permanently 1 month Gegevensbescherming
Chrono24 deletedWatchIds 5 minutes Gegevensbescherming
Chrono24 timezone 1 year Gegevensbescherming
Chrono24 c24-tfa-phone 30 minutes Gegevensbescherming
Chrono24 c24-pwd-reset-token 30 minutes Gegevensbescherming
Chrono24 csrf-token 1 day Gegevensbescherming
Chrono24 mobile-app-csrf-token 1 day Gegevensbescherming
Chrono24 c24-consent 3 years Gegevensbescherming
Chrono24 third-party-authentication-context-id 1 hour Gegevensbescherming
Chrono24 chrono24-feature-preview 1 day Gegevensbescherming
Chrono24 consent-session 8 hours Gegevensbescherming
Google Tag Manager _dc_gtm_* 1 minutes Gegevensbescherming
Google Tag Manager _gid 1 day Gegevensbescherming
Riskified rskxRunCookie 10 years Gegevensbescherming
Riskified rCookie 10 years Gegevensbescherming
CloudFlare __cfduid 1 month Gegevensbescherming
CloudFlare __cf_bm 30 minutes Gegevensbescherming
Party Cookie Lifetime
Chrono24 PSOrderTracking 30 minutes Gegevensbescherming
Chrono24 last-search-result-ids 14 days Gegevensbescherming
Chrono24 mobile-app-pu 1 year Gegevensbescherming
Chrono24 pu 1 year Gegevensbescherming
Google Analytics _ga 2 years Gegevensbescherming
Google Analytics _ga_* 2 years Gegevensbescherming
Google Analytics _gat 1 minutes Gegevensbescherming
Google Analytics _gat_* 1 minutes Gegevensbescherming
Google Analytics __ssid 4 years Gegevensbescherming
Party Cookie Lifetime
Chrono24 userHistory 1 year Gegevensbescherming
Chrono24 rtFreqSearchResult 14 days Gegevensbescherming
Chrono24 rtFreqTeaser 14 days Gegevensbescherming
Chrono24 rtProductIds 14 days Gegevensbescherming
Chrono24 rtWatchIds 14 days Gegevensbescherming
Chrono24 jameslist_addwatch 1 year Gegevensbescherming
Party Cookie Lifetime
Hotjar _hjid 1 year Gegevensbescherming
Hotjar _hjIncludedInSample 1 year Gegevensbescherming
Hotjar _hjTLDTest Session Gegevensbescherming
Hotjar _hjMinimizedPolls 1 year Gegevensbescherming
Party Cookie Lifetime
Google Ad Manager GoogleAdServingTest Session Gegevensbescherming
Google Ad Manager __gads 2 years Gegevensbescherming
Google Ad Manager IDE 1 year Gegevensbescherming
Google Ad Manager ANID 1 year Gegevensbescherming
Google Ad Manager NID 1 year Gegevensbescherming
Google Ad Manager __gpi 1 year Gegevensbescherming
Meta _fbp 3 months Gegevensbescherming
Bing MUID 2 years Gegevensbescherming
Bing MR 2 years Gegevensbescherming
DoubleClick __gads 2 years Gegevensbescherming
DoubleClick IDE 1 year Gegevensbescherming
DoubleClick ANID 1 year Gegevensbescherming
DoubleClick NID 1 year Gegevensbescherming
DoubleClick __gpi 1 year Gegevensbescherming
Criteo uid 2 years Gegevensbescherming
Criteo _hjid 2 years Gegevensbescherming
Pinpoll visitor 1 month Gegevensbescherming
The Trade Desk TDID 1 year Gegevensbescherming
Acuityads auid 6 months Gegevensbescherming
Compulse extendtv_user_id 2 years Gegevensbescherming

b) Pixels

Pixels, ook wel trackingpixels genoemd, zijn GIF-bestanden van 1x1 pixel die tijdens een bezoek aan een website in afbeeldingen, maar ook in e-mails e.d. kunnen worden geplaatst. Ook pixels zijn niet schadelijk voor uw apparaat en bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of andere schadelijke software.

De pixels sturen uw IP-adres, de referrer-URL van de bezochte website, het tijdstip waarop de pixel is gedownload, de gebruikte browser en reeds bestaande cookiegegevens naar een server. Dit stelt ons in staat om bereikmetingen en andere statistische analyses uit te voeren die erop gericht zijn ons platform en ons aanbod te optimaliseren.

De meeste browsers accepteren pixels automatisch. U kunt speciale hulpmiddelen of browser-add-ons gebruiken om het gebruik van pixels op onze pagina's te voorkomen (bijvoorbeeld de add-on “AdBlock” voor de Firefox-browser).

Analysetools

a) Trackingtools

De hierna opgesomde trackingtools worden ingezet op grond van artikel 6, lid 1, zin 1, punt f) AVG, d.w.z. op grond van uw toestemming. U kunt uw toestemming afzonderlijk voor elke individuele tool met geldigheid voor de toekomst te allen tijde intrekken met behulp van de Consent Manager, die u aan het einde van de privacyverklaring vindt. Dit heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking tot aan het moment van uw intrekking. Met de gebruikte trackingtools willen we ervoor zorgen dat onze website is ontworpen om aan de behoeften van onze klanten te voldoen en voortdurend kan worden geoptimaliseerd. Daarnaast zetten we trackingtools in om het gebruik van onze website statistisch te registreren en te evalueren hoe we de website voor gebruikers kunnen optimaliseren.

De respectievelijke doeleinden van de gegevensverwerking en de gegevenscategorieën zijn vermeld in de volgende lijst.

i) Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; hierna "Google") om onze pagina's naar de wensen van gebruikers in te richten en voortdurend te optimaliseren. In dit kader worden gepseudonimiseerde gebruikersprofielen aangemaakt en cookies (zie onder 5) ingezet. De door de cookie verzamelde informatie over uw bezoek aan de deze website, waaronder

 • browsertype en versie,
 • het gebruikte besturingssysteem,
 • de referrer-URL (eerder bezochte website),
 • de hostnaam van het bezoekende apparaat (IP-adres),
 • en het tijdstip van het verzoek aan de server,

worden naar een server van Google in de VS verstuurd en daar opgeslagen. De gegevens worden verstuurd op basis van zogenaamde modelcontractbepalingen van de Europese Commissie, zodat een passend niveau van gegevensbescherming gewaarborgd is.

De informatie wordt ingezet om het gebruik van de website te evalueren, rapportages over de activiteit op de pagina's op te stellen en om verdere diensten te leveren die verband houden met het gebruik van de website en het internet ten behoeve van marktonderzoek en een gebruiksvriendelijke vormgeving van deze internetpagina's. Deze informatie kan ook aan derden worden doorgegeven indien dit wettelijk vereist is of indien derden deze gegevens namens ons bedrijf verwerken. Uw IP-adres wordt in geen geval gekoppeld aan andere gegevens op de servers van Google. De IP-adressen worden geanonimiseerd, zodat identificatie niet mogelijk is (IP-maskering).

U kunt het gebruik van cookies voorkomen door in uw browser de daarvoor bedoelde instellingen te selecteren. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.

Meer informatie over gegevensbescherming met betrekking tot Google Analytics vindt u bijvoorbeeld in de helpfunctie van Google Analytics .

ii) Google Adwords Conversion Tracking

Wij gebruiken bovendien Google Conversion Tracking om het gebruik van onze website statistisch te analyseren en te evalueren hoe we onze diensten kunnen optimaliseren. Google AdWords plaatst hiervoor een cookie (zie paragraaf 5) op uw computer als u onze website via een Google-advertentie bezoekt. De gegevens worden verstuurd op basis van zogenaamde modelcontractbepalingen van de Europese Commissie, zodat een passend niveau van gegevensbescherming gewaarborgd is.

De cookies verliezen na 30 dagen hun geldigheid en zijn niet bedoeld om u te identificeren. Wanneer de gebruiker bepaalde pagina's van de website van de AdWords-klant bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, kunnen Google en de klant herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is geleid.

Elke AdWords-klant ontvangt een andere cookie. Cookies zijn dan ook niet te traceren via de websites van AdWords-klanten. De informatie die met behulp van de conversiecookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor AdWords-klanten die voor conversietracking hebben gekozen. AdWords-klanten zien het totale aantal gebruikers dat op hun advertentie heeft geklikt en dat is omgeleid naar een pagina met een conversietag. Ze ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.

Als u niet wilt deelnemen aan het trackingproces, kunt u verhinderen dat de daarvoor benodigde cookie wordt geplaatst - bijvoorbeeld met behulp van een instelling in uw browser die het automatisch plaatsen van cookies deactiveert. U kunt conversiecookies ook uitschakelen door uw browser zo in te stellen dat cookies van het domein "www.googleadservices.com" worden geblokkeerd. Het privacybeleid van Google met betrekking tot conversiecookies vindt u hier .

iii) Hotjar

We maken op onze website tevens gebruik van analysedienst Hotjar (3 Lyons Range, 20 Bisazza Street, Sliema SLM 1640, Malta). Hotjar is een hulpmiddel voor het analyseren van gebruikersgedrag. Met behulp van Hotjar kunnen we het gedrag van bezoekers aan onze website meten en evalueren (bijvoorbeeld muisbewegingen, klikken, scrollhoogte etc.).

Hiervoor plaatst Hotjar cookies (zie paragraaf 5) op de apparaten van de bezoekers aan de website waarin geanonimiseerde informatie over de bezoekers opgeslagen wordt zoals de gebruikte browser, het besturingssysteem en de lengte van het bezoek.

iv) Bing Ads

We maken gebruik van Bing Universal Event Tracking (UET) van Microsoft Bing Ads. Hierbij gaat het om een dienst van Microsoft Corporation (“Microsoft”). Deze stelt ons in staat om de activiteiten van gebruikers op onze website te volgen wanneer zij onze website bereiken via een advertentie van Bing Ads.

Als u onze website bezoekt via een advertentie van Bing Ads, wordt er een cookie (zie paragraaf 5) op uw computer geplaatst. Onze website bevat een Bing UET-tag. Dit is een code die wordt gebruikt in combinatie met de cookie om een aantal niet-persoonlijke gegevens over het gebruik van de website op te slaan. Daartoe behoren onder andere de duur van het bezoek aan de website, de bezochte pagina's van de website en de advertentie waarmee de gebruiker op de website beland is. Er worden geen gegevens over uw identiteit verzameld.

Deze informatie wordt naar een server van Microsoft in de VS verstuurd en daar gedurende maximaal 180 dagen opgeslagen. De gegevens worden verstuurd op basis van zogenaamde modelcontractbepalingen van de Europese Commissie, zodat een passend niveau van gegevensbescherming gewaarborgd is.

Meer informatie over de analysediensten van Bing vindt u op de website van Bing.

Meer informatie over gegevensbescherming bij Microsoft vindt u in de Gegevensbeschermingsverklaring van Microsoft .

v) MaxMind

Ter voorkoming van fraude sturen wij uw IP-adres en informatie over uw apparaat door aan MaxMind, Inc. (14 Spring Street, 3rd Floor Waltham, MA 02451, VS, hierna “MaxMind” genoemd). Uw gegevens worden daarbij naar een server van MaxMind in de VS verstuurd en daar opgeslagen. De gegevens worden verstuurd op basis van zogenaamde modelcontractbepalingen van de Europese Commissie, zodat een passend niveau van gegevensbescherming gewaarborgd is. We ontvangen een statistische analyse van IP-adressen, gebruikte apparaten en locaties die we gebruiken om pogingen tot fraude op te sporen en te voorkomen.

Wij verwerken uw gegevens op deze manier uitsluitend met dit doel. Wanneer u de website verlaat, worden de gegevens verwijderd. Meer informatie over gegevensbescherming met betrekking tot MaxMind vindt u hier.

U kunt het gebruik van geolokalisatie weigeren door in uw browser de daarvoor bedoelde instellingen te selecteren. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunnen gebruiken.

vi) Crashlytics

Onze mobiele app maakt gebruik van het analyseprogramma crashlytics van Google Ireland Limited, gevestigd in Ierland, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4 (hierna: "Crashlytics"). Crashlytics verzamelt gegevens over het gebruik van de app, met name gegevens die betrekking hebben op systeemcrashes en foutmeldingen. Hierbij wordt informatie over het apparaat, de geïnstalleerde versie van de app en andere informatie gebruikt die kan helpen bij het oplossen van bugs, met name met betrekking tot de combinatie van de software en de hardware van de gebruiker. Meer informatie hierover vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Crashlytics: https://try.crashlytics.com/terms/privacy-policy.pdf.

In de privacy-instellingen van onze mobiele app kunt u het gebruik van Crashlytics deactiveren.

b) Targetingtools

De hierna opgesomde en door ons gebruikte targetingtools worden ingezet op grond van artikel 6, lid 1, zin 1, punt f) AVG, d.w.z. op grond van uw toestemming. U kunt uw toestemming afzonderlijk voor elke individuele tool met geldigheid voor de toekomst te allen tijde intrekken met behulp van de Consent Manager, die u aan het einde van de privacyverklaring vindt. Dit heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking tot aan het moment van uw intrekking. Door de gebruikte targeting willen we ervoor zorgen dat u alleen reclame op uw apparaten ontvangt die gericht is op uw werkelijke of vermoedelijke interesses.

De respectievelijke doeleinden van de gegevensverwerking en de gegevenscategorieën zijn vermeld in de volgende lijst.

i) Google Adwords Remarketing

We maken gebruik van Google Remarketing Tags. Dit zijn diensten van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; hierna “Google”). Google maakt gebruik van cookies (zie paragraaf 5), die op uw computer worden opgeslagen en waarmee uw bezoek aan onze website kan worden geanalyseerd. De door de cookie verzamelde gegevens over het gebruik van deze website (incl. uw IP-adres) worden naar een server van Google in de VS verstuurd en daar opgeslagen. De gegevens worden verstuurd op basis van zogenaamde modelcontractbepalingen van de Europese Commissie, zodat een passend niveau van gegevensbescherming gewaarborgd is.

De laatste drie cijfers van het IP-adres worden vervolgens door Google ingekort, waardoor een eenduidige identificatie van het IP-adres niet meer mogelijk is. Google gebruikt deze informatie om het gebruik van de website te evalueren, rapportages over de activiteit op de pagina's op te stellen en om verdere diensten aan te kunnen bieden rond het gebruik van de website en internet in het algemeen.

Deze informatie kan door Google ook aan derden worden doorgegeven indien dit wettelijk vereist is of indien derden deze gegevens namens Google verwerken. Derden, waaronder Google, plaatsen advertenties op websites op internet. Derden, waaronder Google, gebruiken opgeslagen cookies om advertenties weer te geven op basis van eerdere bezoeken van een gebruiker op onze website. Uw IP-adres wordt door Google in geen geval gekoppeld aan andere gegevens op de servers van Google.

Meer informatie over de voorwaarden van Google vindt u hier .

ii) Google Double Click

Op onze website wordt met behulp van cookies (zie paragraaf 5) informatie verzameld en geanalyseerd om de getoonde advertenties te optimaliseren. Hiervoor maken we gebruik van targetingtechnologie van Google Inc. (Double Click, Double Click Exchange Buyer, Double Click Bid Manager). Deze technologie stelt ons in staat advertenties te tonen die aansluiten bij uw individuele interesses. De gebruikte cookies verzamelen bijvoorbeeld informatie over de producten waarin u geïnteresseerd bent. Op basis van deze informatie kunnen wij ook aanbiedingen op pagina's van derden tonen die specifiek op uw interesses zijn afgestemd. Deze zijn namelijk gebaseerd op uw gedrag. Het verzamelen en analyseren van uw gebruikersgedrag geschiedt uitsluitend onder pseudoniem, waardoor we niet in staat zijn u te identificeren. Deze informatie wordt zeker niet gecombineerd met uw persoonlijke gegevens.

De gegevens worden verstuurd op basis van zogenaamde modelcontractbepalingen van de Europese Commissie, zodat een passend niveau van gegevensbescherming gewaarborgd is.

De cookie wordt na 30 automatisch verwijderd.

Bij de advertentie-instellingen van Google kunt u instellingen aanbrengen voor het weergeven van advertenties op basis van uw interesses.

Meer informatie en de voorschriften ter bescherming van persoonsgegevens met betrekking tot advertenties en Google vindt u in de Gegevensbeschermingsverklaring en gebruiksvoorwaarden van Google .

iii) Facebook Custom Audiences

Daarnaast maken we gebruik van Facebook Website Custom Audiences van Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland). Hierbij gaat het om een marketingdienst van Facebook. Deze dienst stelt ons in staat om gepersonaliseerde en op interesses gebaseerde advertenties te tonen op Facebook voor bepaalde groepen gepseudonimiseerde bezoekers van onze website die ook Facebook gebruiken.

Onze website bevat een Facebook Custom Audience-pixel. Dit is een Java Script-code die wordt gebruikt om niet-persoonlijke gegevens over het gebruik van de website op te slaan. Deze gegevens omvatten uw IP-adres, de gebruikte browser en de bron- en doelpagina's. Deze informatie wordt naar een server van Facebook in de VS verstuurd. De gegevens worden verstuurd op basis van zogenaamde modelcontractbepalingen van de Europese Commissie, zodat een passend niveau van gegevensbescherming gewaarborgd is.

Daar wordt automatisch gecontroleerd of u een Facebook-cookie hebt opgeslagen. De Facebook-cookie bepaalt automatisch of u tot de doelgroep behoort die voor ons interessant is. Als u tot de doelgroep behoort, tonen wij de bijbehorende advertenties op Facebook. Tijdens dit proces wordt u noch door ons, noch door Facebook persoonlijk geïdentificeerd door het combineren van de gegevens.

U kunt op de website van Facebook bezwaar maken tegen het gebruik van de dienst Custom Audience. Nadat u bent ingelogd op uw Facebook-account, komt u bij de instellingen voor Facebook-advertenties.

Meer informatie over gegevensbescherming bij Facebook vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Facebook .

iv) Criteo

Deze website maakt gebruik van de technologie van Criteo SA (32 Rue Blanche, 75009 Parijs, Frankrijk) om gegevens te verzamelen en op te slaan voor marketing- en optimalisatiedoeleinden. Samen met Criteo bepalen we het doel en de middelen van de verwerking en zijn we daarom medeverantwoordelijk voor de verwerking. Chrono24 is verantwoordelijk voor de verwerking van de rechten van de betrokkenen.

De technologie van Criteo stelt ons in staat onze reclamecampagnes en -inhoud te analyseren. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om onder een pseudoniem gebruikersprofielen aan te maken. Hiervoor worden cookies gebruikt. De met Criteo-technologie verzamelde gegevens worden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene niet gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren en niet gecombineerd met persoonlijke gegevens over de eigenaar van het pseudoniem. Criteo gebruikt een algoritme om surfgedrag te analyseren en kan vervolgens gerichte productaanbevelingen doen door middel van gepersonaliseerde reclamebanners op andere websites (zogenaamde publishers). Gegevens worden op generlei andere wijze gebruikt of met derden gedeeld. Meer informatie over de technologie van Criteo leest u in het privacybeleid van Criteo .

Door gebruik te maken van Criteo worden ook andere pixels geladen van partners van Criteo. Hier vindt u een overzicht van alle publishers en netwerken, waarvan pixels gebruikt worden.

Houd er rekening mee dat wanneer u gepersonaliseerde advertenties van Criteo en andere aanbieders uitschakelt, u desondanks advertenties blijft zien die mogelijk minder aansluiten bij uw interesses of surfgedrag.

v) CrossEngage

Op onze website wordt met behulp van cookies (zie paragraaf 5) door onze dienstverlener CrossEngage GmbH (Bertha-Benz-Str. 5, 10557 Berlijn, Duitsland) informatie verzameld en geanalyseerd over uw bezoek aan onze website. Dit stelt ons in staat onze marketing optimaal op uw werkelijke of vermoedelijke interesses af te stemmen en u op andere websites of andere kanalen reclame te tonen.

Meer informatie over gegevensbescherming met betrekking tot CrossEngage vindt u hier .

Sociale media

Wij maken op onze website gebruik van sociale plug-ins van de sociale netwerken Facebook, Twitter en Instagram. De wettelijke grondslag is artikel 6, lid 1, zin 1, punt f) AVG, d.w.z. uw toestemming. U kunt uw toestemming afzonderlijk voor elke individuele tool met geldigheid voor de toekomst te allen tijde intrekken met behulp van de Consent Manager, die u aan het einde van de privacyverklaring vindt. Dit heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking tot aan het moment van uw intrekking. De verantwoordelijkheid voor het feit dat de verzamelde gegevens overeenkomstig de voorschriften verwerkt worden, ligt bij de desbetreffende aanbieder.

De integratie van de social-mediaknoppen verloopt via een zelf ontwikkelde methode die voorkomt dat verbinding met een sociaal netwerk tot stand wordt gebracht wanneer u een pagina met een geïntegreerde social-mediaknop bezoekt, zonder dat u deze knop aanklikt. Dit betekent dat informatie pas naar het sociale netwerk wordt verzonden wanneer u daadwerkelijk op de knop klikt.

a) Facebook

Ons platform maakt gebruik van social media plug-ins van Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland) om het gebruik ervan te personaliseren. Hiervoor gebruiken we de “VIND IK LEUK”- of “DELEN”-knop. Dit is een dienst van Facebook.

Als u een pagina van onze website met een dergelijke plug-in bezoekt en u activeert deze plug-in zelf, dan brengt uw browser een directe verbinding tot stand met de servers van Facebook. De inhoud van de plug-in wordt door Facebook direct naar uw browser verzonden en op de website weergegeven.

Door de integratie van de plug-ins ontvangt Facebook de informatie dat uw browser de betreffende pagina van onze website heeft opgeroepen, ook wanneer u geen Facebook-account hebt of niet bij Facebook bent aangemeld. Deze informatie (incl. uw IP-adres) wordt door uw browser direct naar een server van Facebook in de VS verstuurd en daar opgeslagen.

Wanneer u ingelogd bent bij Facebook, kan Facebook uw bezoek aan onze website direct koppelen aan uw Facebook-account. Wanneer u de plug-ins gebruikt, bijvoorbeeld door op de knop “VIND IK LEUK" of “DELEN" te drukken, wordt de betreffende informatie ook direct naar een server van Facebook verzonden en daar opgeslagen. De informatie wordt bovendien op Facebook gepubliceerd en getoond aan uw Facebook-vrienden.

Facebook kan deze informatie gebruiken voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en een vraaggericht ontwerp van Facebook-pagina's. Hiervoor maakt Facebook gebruiks-, interesse- en relatieprofielen aan, bijvoorbeeld om uw gebruik van onze website met betrekking tot de aan u op Facebook getoonde advertenties te evalueren, andere Facebook-gebruikers over uw activiteiten op onze website te informeren en andere aan het gebruik van Facebook verbonden diensten aan te bieden.

Als u niet wilt dat Facebook de via onze website verzamelde informatie aan uw Facebook-account koppelt, moet u zich voor het bezoek aan onze website bij Facebook afmelden.

Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, alsmede uw relevante rechten en mogelijke instellingen voor de bescherming van uw privacy, vindt u in de privacyrichtlijnen van Facebook.

b) Twitter

Onze internetpagina's bevatten plug-ins van de microblogdienst Twitter International Company (One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 Ierland; hierna “Twitter”). De plug-ins van Twitter (Tweet-button) herkent u aan het Twitter-logo op onze pagina. Hier vindt u een overzicht van Tweet-buttons.

Als u een pagina van onze website met een dergelijke plug-in bezoekt en u activeert deze plug-in zelf, dan brengt uw browser een directe verbinding tot stand met de servers van Twitter. Twitter ontvangt een seintje dat u met uw IP-adres onze site hebt bezocht. Als u op de “tweet-knop” van Twitter klikt terwijl u bent aangemeld bij uw Twitter-account, kunt u de inhoud van onze pagina's tonen op uw Twitter-profiel. Hierdoor kan Twitter een bezoek aan een van onze pagina's aan uw gebruikersaccount koppelen. Wij willen erop wijzen dat wij, als aanbieder van de pagina's, niet op de hoogte zijn van de inhoud van de verzonden gegevens of van het gebruik ervan door Twitter.

Als u niet wilt dat Twitter uw bezoek aan onze pagina's koppelt aan uw account, dient u uit te loggen bij uw Twitter-account.

Meer informatie hierover vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Twitter .

c) Instagram

Op onze website worden ook zogenaamde social plug-ins (“plug-ins”) van Instagram gebruikt, een product van Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, VS (“Instagram”).

De plug-ins zijn te herkennen aan het Instagram-logo, bijvoorbeeld in de vorm van een "Instagram-camera".

Als u een pagina van onze website met een dergelijke plug-in bezoekt en u activeert deze plug-in zelf, dan brengt uw browser een directe verbinding tot stand met de servers van Instagram. De inhoud van de plug-in wordt door Instagram direct naar uw browser verzonden en op de website weergegeven. Door de integratie van de plug-ins ontvangt Instagram informatie dat uw browser de betreffende pagina van onze website heeft opgeroepen, ook wanneer u geen Instagram-profiel hebt of niet bij Instagram bent aangemeld.

Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt door uw browser direct naar een server van Instagram in de VS verstuurd en daar opgeslagen. Wanneer u ingelogd bent bij Instagram, kan Instagram uw bezoek aan onze website direct koppelen aan uw Instagram-account. Wanneer u de plug-ins gebruikt, bijvoorbeeld door op de “Instagram”-knop te drukken, wordt de betreffende informatie ook direct naar een server van Instagram verzonden en daar opgeslagen.

De informatie wordt bovendien op uw Instagram-account gepubliceerd en daar aan uw contacten getoond.

Als u niet wilt dat Instagram de via onze website verzamelde informatie aan uw Instagram-account koppelt, moet u zich voor het bezoek aan onze website bij Instagram afmelden.

Meer informatie hierover vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Instagram.

d) YouTube

Op onze website hebt u de mogelijkheid om direct te worden doorgestuurd naar onze YouTube-pagina. Dit is geen link waarvoor toestemming nodig is op grond van artikel 6, lid 1, punt a) AVG. Daarnaast maken we gebruik van de geavanceerde privacymodus van YouTube, zodat voor deze links geen cookies worden geplaatst ter analyse van het gebruiksgedrag.

Verantwoordelijk voor deze externe link is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland

Meer informatie is te vinden in de privacyverklaring op: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de resp. https://www.youtube.com/static?gl=DE&template=terms&hl=de

e) LinkedIn

Met behulp van technologie van LinkedIn Ireland Unlimited Company (Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland), verzamelen en bewaren wij gegevens voor marketing- en optimalisatiedoeleinden op onze website. De technologieën van LinkedIn maken het mogelijk rapporten op te stellen over reclamecampagnes en informatie te verzamelen over het gedrag van onze websitebezoekers. Zo kunnen wij onze reclameactiviteiten en ons platform in lijn met de behoeften optimaliseren. Als onderdeel hiervan gebruiken wij een marketingpixel van LinkedIn om gepseudonimiseerde gebruikersprofielen aan te maken. Daarbij geven wij uw IP-adres verkort of gehasht door aan LinkedIn. Wij pseudonimiseren het IP-adres binnen 7 dagen en na uiterlijk 90 dagen verwijderen wij het.

De verwerking van persoonsgegevens is rechtmatig overeenkomstig artikel 6 lid 1 zin 1 sub a AVG. Dit gebeurt alleen als u in de privacyinstellingen van Chrono24 uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor het gebruik van de LinkedIn-cookie. U kunt uw toestemming te allen tijde met toekomstige werking intrekken door uw privacy-instellingen onderaan de pagina aan te passen.

Tijdens de verwerking worden de persoonsgegevens binnen de Chrono24 Groep doorgegeven aan LinkedIn Inc. (1000 West Maude Avenue Sunnyvale, CA 94085, VS). De overdracht van persoonsgegevens naar de VS is eveneens toegestaan op grond van artikel 49 lid 1 sub a AVG. Het verlenen van toestemming voor de overdracht naar de VS gebeurt op dezelfde wijze als het verlenen van toestemming voor de rechtmatigheid van de verwerking. Bovendien vindt de overdracht binnen de Chrono24 Groep naar de VS door LinkedIn plaats op basis van standaard contractuele clausules in de zin van artikel 46 lid 2 sub c AVG.

Verdere informatie over gegevensbescherming in verband met de verwerking door LinkedIn vindt u hier .

f) Pinterest

Met behulp van technologieën van Pinterest Europe Ltd. (Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland; hierna: Pinterest) verzamelen en bewaren wij gegevens voor marketing- en optimalisatiedoeleinden. De technologieën van Pinterest maken het mogelijk om rapporten op te stellen over reclamecampagnes en informatie te verzamelen over het gedrag van onze websitebezoekers. Zo kunnen wij onze reclameactiviteiten en ons platform in lijn met de behoeften optimaliseren. Als onderdeel hiervan gebruiken wij een Pinterest-pixel om gepseudonimiseerde gebruikersprofielen aan te maken. Hiervoor worden logboekgegevens verwerkt door Pinterest. Deze omvatten informatie over uw browser, het apparaat dat u gebruikt en uw IP-adres, het adres van onze website en de activiteiten die u daarop heeft uitgevoerd, evenals de datum en het tijdstip van het verzoek. Pinterest bewaart de verzamelde gegevens over het algemeen totdat ze niet langer nodig zijn voor de bedrijfsdoeleinden.
De verwerking van persoonsgegevens is rechtmatig overeenkomstig artikel 6 lid 1 zin 1 sub a AVG. Dit gebeurt alleen als u in de privacyinstellingen van Chrono24 uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor het gebruik van de Pinterest-pixel. U kunt uw toestemming te allen tijde met toekomstige werking intrekken door uw privacy-instellingen onderaan de pagina aan te passen.
Tijdens de verwerking worden de persoonsgegevens binnen de Chrono24 Groep doorgegeven aan Pinterest, Inc. (505 Brannan St, San Francisco, CA 94107, VS). De overdracht van persoonsgegevens naar de VS is eveneens toegestaan op grond van artikel 49 lid 1 sub a AVG. Het verlenen van toestemming voor de overdracht naar de VS gebeurt op dezelfde wijze als het verlenen van toestemming voor de rechtmatigheid van de verwerking. Bovendien vindt de overdracht binnen de Chrono24 Groep naar de VS door Pinterest plaats op basis van standaard contractuele clausules in de zin van artikel 46 lid 2 sub c AVG.
Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Pinterest vindt u hier .

g) Socialemediaprofiel

Wij onderhouden openbaar toegankelijke profielen op de volgende sociale media:

 • Facebook: Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland (hierna 'Facebook')
 • Twitter: Twitter International Unlimited Company (One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 Ierland (hierna 'Twitter')
 • Instagram: Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, VS (hierna 'Instagram')
 • YouTube: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (hierna 'YouTube')
 • LinkedIn: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland (hierna 'LinkedIn')
 • Pinterest Europe Limited, Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland (hierna 'Pinterest')
 • TikTok: TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Ierland (hierna 'TikTok')

Wij onderhouden onze socialemediaprofielen in gezamenlijke verantwoordelijkheid met de respectievelijke netwerkexploitanten op basis van gezamenlijke verantwoordelijkheidsovereenkomsten overeenkomstig artikel 26 AVG.

Bij het bezoeken van onze socialemediaprofielen worden persoonsgegevens van de profielbezoekers door de verantwoordelijken als volgt verwerkt:

In verband met het beheer van onze socialemediaprofielen gebruiken wij de daar aanwezige analysefuncties om statistische evaluaties van de bezoekers van onze socialemediaprofielen te verkrijgen.

Daartoe worden profielcookies en soortgelijke technologieën gebruikt door de netwerkexploitanten wanneer u ons platform bezoekt en wordt telkens een unieke gebruikerscode aangemaakt. Deze code kan worden gekoppeld aan uw gebruikersgegevens als u bij de desbetreffende netwerkexploitant bent geregistreerd.

De op de gebruikerscode opgeslagen informatie wordt verwerkt door de netwerkexploitanten, met name wanneer u als gebruiker deze diensten bezoekt. Andere entiteiten, zoals partners of zelfs derden, kunnen ook cookies binnen deze diensten gebruiken om diensten te verlenen aan bedrijven die op de netwerken adverteren.

Meer gedetailleerde informatie over de gegevensverwerking door de netwerkexploitanten vindt u in de respectievelijke privacyverklaringen:

Enerzijds stelt de gegevensverwerking de netwerkexploitanten in staat hun reclameaanbod te verbeteren en anderzijds heeft zij tot doel onze marketingactiviteiten te optimaliseren door het verkrijgen van statistieken.

De opgestelde bezoekersstatistieken worden uitsluitend in geanonimiseerde vorm aan ons doorgegeven en wij hebben geen toegang tot de onderliggende gegevens.

Wij gebruiken onze socialemediaprofielen ook om met onze klanten, gebruikers en geïnteresseerden te communiceren en hen te informeren over onze diensten. Op deze manier kunnen wij nadere informatie ontvangen, bijvoorbeeld op basis van opmerkingen van gebruikers of privéberichten. De verwerking vindt uitsluitend plaats ten behoeve van de communicatie en interactie met hen.

De rechtsgrondslag voor de verwerking is ons gerechtvaardigd belang overeenkomstig artikel 6 lid 1 sub f AVG bij een geoptimaliseerde bedrijfs- en productpresentatie.

In het geval van Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn, Pinterest en TikTok is het mogelijk dat een deel van de verzamelde gegevens ook buiten de Europese Unie in de VS wordt verwerkt. De gegevensoverdracht vindt in alle gevallen plaats op basis van zogenaamde standaardcontractbepalingen die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd, zodat een passend niveau van gegevensbescherming wordt gewaarborgd. Wij hebben geen invloed op deze verwerkingen. Wij geven zelf geen persoonsgegevens door die wij via onze socialemediaprofielen ontvangen.

Verzendtool voor e-mails

Met het oog op de verzending van transactie- en servicemails geven wij uw e-mailadres door aan e-mail-verzendservices. Wij maken gebruik van de volgende serviceproviders:

a) Mailgun

Wij maken gebruik van de tool Mailgun van de firma Mailgun Technologies, Inc., 535 Mission St., San Francisco, CA 94105, VS. De gegevens worden verstuurd op basis van zogenaamde modelcontractbepalingen van de Europese Commissie, zodat een passend niveau van gegevensbescherming gewaarborgd is.
Meer informatie over gegevensverwerking door de orderverwerker vindt u onder https://www.mailgun.com/privacy-policy.

b) Sparkpost

Wij maken gebruik van de tool Sparkpost van de firma Message Systems Inc., 301 Howard St. Suite 1330 San Francisco, CA 94105, VS. De gegevens worden verstuurd op basis van zogenaamde modelcontractbepalingen van de Europese Commissie, zodat een passend niveau van gegevensbescherming gewaarborgd is.
Meer informatie over gegevensverwerking door de orderverwerker vindt u onder https://www.sparkpost.com/policies/privacy/.

De gegevensverwerking in het kader van de verzending van transactie- en servicemails vindt plaats op basis van onze gerechtvaardigde belangen conform art. 6, lid 1, p. 1, sub f AVG. Daarmee willen wij een op de vraag afgestemde automatisering van communicatieprocessen verzekeren, met name bij door u georganiseerde acties of om u zo snel mogelijk op de hoogte te brengen van veiligheidsrelevante informatie.

c) Pitchbox

Wij gebruiken de Pitchbox-tool van Pitchbox LLC (626 Jacksonville Rd., Suite 105, Warminster, PA 18974, VS) om outreach-campagnes te beheren en uit te voeren. Pitchbox is een web-based programma dat ons in staat stelt e-mails te verzenden en te ontvangen, en het succes van onze outreach-campagnes te meten. Daarbij worden de volgende persoonsgegevens aan Pitchbox doorgegeven:

 • E-mailadres

Indien u via Pitchbox bent benaderd in het kader van een outreach-campagne, is dit rechtmatig op grond van art. 6 lid 1 p. 1 sub f AVG. Het hier vereiste doorslaggevende legitieme belang van Chrono24 GmbH vloeit voort uit het conform punt 47 van de AVG erkende legitieme belang van directe reclame en uit het feit dat alleen bloggers en redacteuren die mogelijk interesse hebben in een samenwerking met Chrono24 worden gecontacteerd.

Wij hebben een Data Processing Agreement gesloten met Pitchbox LLC conform art. 28 AVG. Door middel van deze overeenkomst verzekert Pitchbox LLC dat de gegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en dat de rechten en vrijheden van de betrokkenen zullen worden beschermd.

Aangezien Pitchbox LLC gevestigd is in de Verenigde Staten, worden persoonsgegevens doorgegeven aan een derde land. Deze gegevensoverdracht naar de VS is toegestaan, omdat wij met Pitchbox LLC standaardclausules voor gegevensbescherming hebben gesloten overeenkomstig art. 46 lid 2 sub c AVG. Deze vormen een adequate garantie voor een passend niveau van gegevensbescherming. Bovendien neemt Pitchbox LLC geschikte aanvullende maatregelen om de handhaving van dit niveau van gegevensbescherming te waarborgen.

Oplossingen voor fraudepreventie

Wij willen transacties op Chrono24 voor u zo veilig mogelijk organiseren. Daarom maken wij met het oog op fraudepreventie gebruik van gespecialiseerde dienstverleners en vragen wij in verband met transacties op Chrono24 informatie op bij deze dienstverleners. De gegevens die worden verwerkt zijn onder meer het IP-adres van het eindapparaat dat onze website oproept en andere informatie in verband met het gebruik van Chrono24. Deze gegevens kunnen door ons niet worden gelinkt aan een concrete gebruiker. Dit laatste gebeurt pas wanneer op basis van de informatie vermoedens van fraude bestaan. Mogelijk zijn deze gespecialiseerde dienstverleners bedrijven die in de VS zijn gevestigd. Wij maken evenwel alleen gebruik van dienstverleners die zogenaamde modelcontractbepalingen van de Europese Commissie aanbieden. Daardoor wordt verzekerd dat wij alleen samenwerken met dienstverleners die voldoen aan een niveau van gegevensbescherming zoals voorgeschreven binnen de EU. De wettelijke grondslag is artikel 6, lid 1, zin 1, punt f) AVG. Het voorkomen van fraudepogingen ten nadele van onze klanten maar ook ten nadele van ons, wordt onder AVG uitdrukkelijk erkend als rechtmatig belang.

a) IDnow

Om gebruikers op ons platform te identificeren, gebruiken wij AutoIdent van IDnow (Auenstraße 100, 80469 München, Duitsland). Dit is een verificatie-app die het identiteitsbewijs van de eindgebruiker vastlegt met de camera van een smartphone en zo een online verificatie uitvoert. Daarbij worden de volgende persoonsgegevens verzameld:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Geboortedatum
 • ID-kaartnummer
 • Video-opnames van het gezicht

Verder worden persoonlijke identiteitsgegevens verzameld die dienen om de identiteit van de gebruiker zonder twijfel te bevestigen.

De AutoIdent-oplossing is geen volledig geautomatiseerde procedure. Zodra de verificatie-app fouten vaststelt, worden de gegevens door werknemers van IDnow nogmaals handmatig gecontroleerd.

Wij hebben met IDnow een verwerkingsovereenkomst gesloten voor het gebruik van de AutoIdent-oplossing. Via deze overeenkomst garandeert IDnow dat de gegevens in overeenstemming met de algemene verordening gegevensbescherming worden verwerkt en dat de rechten van de betrokkenen zijn gewaarborgd.

De persoonsgegevens worden overeenkomstig artikel 6, lid 1, zin 1, punt b) AVG verzameld als maatregel voor de sluiting van een overeenkomst.

Bovendien vindt de gegevensverzameling plaats op basis van artikel 6, lid 1, zin 1, punt f) AVG. Het gerechtvaardigde belang ligt hier in de algemene verhoging van de veiligheid van de marktplaats.

De door ons verzamelde informatie valt onder de wetgeving inzake gegevensbescherming. Wij gebruiken de informatie uitsluitend met het oog op verificatie en identificatie van de gebruikers.

b) Advertentie melden

Als u vermoedt dat een advertentie frauduleus is, kunt u dit aan Chrono24 melden via het daarvoor bestemde formulier. Daarbij worden de volgende persoonsgegevens verwerkt door de aanbieders van e-maildiensten Sparkpost en Mailgun:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw e-mailadres
 • Uw telefoonnummer

De verwerking van uw persoonsgegevens is rechtmatig op grond van art. 6, lid 1, zin 1, sub f AVG. Het legitieme, doorslaggevende belang van Chrono24 GmbH dat hier vereist is, vloeit voort uit de preventie van fraude en de daarmee verbonden verbetering van de veiligheid van de markt.

Om de service te verlenen en ervoor te zorgen dat de service het bovengenoemde doel effectief vervult, maken wij gebruik van de diensten van Message Systems, Inc, dba SparkPost (301 Howard St. Suite 1330, San Francisco, CA 94105, USA) en Mailgun Technologies, Inc. (548 Market St. #43099, San Francisco, CA 94104, USA). Met beide ondernemingen is een orderverwerkingsovereenkomst conform art. 28 AVG gesloten. Door dit contract verzekeren zowel Message Systems, Inc., dba SparkPost als Mailgun Technologies, Inc. dat zij de gegevens namens ons verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en dat zij de bescherming van de rechten van de betrokkene waarborgen.

Zowel Message Systems, Inc., dba SparkPost als Mailgun Technologies, Inc. zijn in de Verenigde Staten gevestigd. Hoewel uw persoonsgegevens op Europese servers worden opgeslagen, kan een overdracht van persoonsgegevens naar de VS niet volledig worden uitgesloten in verband met de Cloud Act. Er kan dus een overdracht naar een derde land plaatsvinden door de overdracht van uw persoonsgegevens. De doorgifte van gegevens aan de VS is toegestaan, omdat Chrono24 GmbH door het afsluiten van standaardbepalingen inzake gegevensbescherming in de zin van art. 46, lid 2, sub c AVG met beide verwerkers passende garanties in de zin van art. 46, lid 1 AVG heeft genomen om een passend niveau van gegevensbescherming te waarborgen. Bovendien hebben zowel Message Systems, Inc., dba SparkPost als Mailgun Technologies, Inc. passende aanvullende maatregelen genomen om de instandhouding van dit niveau van gegevensbescherming te waarborgen.

c) Het doorgeven van persoonsgegevens binnen de Chrono24 Groep ter voorkoming van fraude

In het kader van fraudepreventie worden klanten bij wie een vermoeden van frauduleus handelen bestaat, binnen de Chrono24 Groep doorverwezen naar Chrono24 Direct GmbH. Chrono24 Direct GmbH is een partnerbedrijf van Chrono24 GmbH dat horloges op ons platform aanbiedt. Persoonsgegevens worden dus aan Chrono24 Direct GmbH doorgegeven om te voorkomen dat deze laatste een transactie met mogelijk frauduleuze klanten afsluit. Daarbij worden de volgende persoonsgegevens tussen Chrono24 GmbH en Chrono24 Direct GmbH uitgewisseld:

 • E-mailadres
 • Voor- en achternaam

De doorgifte van persoonsgegevens is rechtmatig overeenkomstig artikel 6 lid 1 zin 1 sub f AVG. Het noodzakelijke doorslaggevende legitieme belang van Chrono24 GmbH en Chrono24 Direct GmbH als gezamenlijke voor de verwerking verantwoordelijken overeenkomstig artikel 26 AVG vloeit voort uit de voorkoming van fraude en de verhoging van de algemene veiligheid van het platform.

Chrono24 heeft met Chrono24 Direct GmbH een overeenkomst inzake gezamenlijke verantwoordelijkheid in de zin van artikel 26 AVG gesloten, zodat de rechten en vrijheden van de betrokkenen door beide partijen verder kunnen worden gewaarborgd en beide partijen zich ertoe verplichten de gegevens in overeenstemming met de AVG te verwerken.

d) Procedure ter bescherming tegen spam

Wij gebruiken de tool Turnstile van Cloudflare, Inc. (101 Townsend Street, San Francisco, CA 94107, VS) om te analyseren of de gegevens op onze website worden ingevoerd door een mens of door geautomatiseerde, machinale verwerking. Hierdoor kunnen wij onze website beschermen tegen automatische spionage, misbruik en spam.

Turnstile selecteert automatisch uit een aantal browsers challenges op basis van telemetrie en gebruikersgedrag tijdens een sessie op onze website om het hierboven beschreven doel te bereiken. Deze gegevens omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

 • IP-adres
 • Informatie over systeemconfiguratie
 • Informatie over uw besturingssysteem
 • Instellingen van uw apparaat (bijv. taal- en browserinstellingen, headers, user agent)

Daarnaast gebruikt Turnstile zogenaamde 'private access tokens' om het hierboven beschreven doel te analyseren. De tokens worden aan Turnstile geleverd door de fabrikanten van de apparaten. Met behulp van deze tokens bevestigt de tool dat websitebezoekers mensen zijn. In samenwerking met derden, zoals fabrikanten, kunnen gegevens dus worden gevalideerd zonder dat ze opnieuw door Turnstile hoeven te worden verzameld.

Als de puur gegevensgebaseerde analyse van Turnstile geen duidelijk resultaat oplevert, wordt de websitebezoeker gevraagd een actie te ondernemen (bijvoorbeeld op een knop klikken). Deze interactie dient als laatste controle of de websitebezoeker een mens is.

Cloudflare, Inc. verwerkt de verzamelde gegevens niet voor eigen doeleinden. Bovendien worden tijdens de analyse geen cookies geplaatst of gezocht om informatie te verzamelen of op te slaan.

De verwerking van persoonsgegevens in het kader van de procedure ter bescherming tegen spam door het gebruik van Turnstile is rechtmatig op grond van artikel 6 lid 1 sub f AVG. Het gerechtvaardigde belang vloeit voort uit de bovengenoemde doeleinden en de daarmee samenhangende algemene verhoging van de veiligheid van de markt.

Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Cloudflare, Inc.

Verzameling van persoonsgegevens voor het naleven van de Amerikaanse "Sales Tax"

Avalara

Om de belastingwetten in de VS na te leven, maken wij gebruik van de cloudoplossing AvaTax van de aanbieder Avalara. Deze automatiseert zowel de bepaling van omzetbelastingpercentages als de complexe tariefberekening van de Amerikaanse Sales Tax. Daarbij worden de volgende persoonsgegevens bij in de VS gevestigde handelaars verwerkt:

 • Adres

De gegevensverzameling dient om vast te stellen aan welke regionale belastingvoorschriften wij gebonden zijn. Deze verschillen in de VS niet alleen op het niveau van de staten, maar vaak ook van county tot county. Daarom is het voor ons essentieel te weten waar precies een handelaar is gevestigd in de VS, om vervolgens met behulp van AvaTax het correcte omzetbelastingpercentage te bepalen.

Wij hebben met Avalara een verwerkingsovereenkomst gesloten voor het gebruik van de cloudoplossing met het oog op het naleven van de belastingvoorschriften. Via deze overeenkomst garandeert Avalara dat de gegevens in overeenstemming met de algemene verordening gegevensbescherming worden verwerkt en dat de rechten van de betrokkenen zijn gewaarborgd.

De rechtsgrond voor de gegevensverzameling is art. 6 lid 1 zin 1 sub c AVG, aangezien de verwerking noodzakelijk is om onze juridische verplichting tot het naleven van de Amerikaanse belastingwet te vervullen.

Online-vergadertools

a) Zoom

Voor het houden van interviews in het kader van gebruikersstudies gebruiken wij de Zoom-tool van Zoom Video Communications, Inc. (55 Almaden Boulevard, 6th Floor, San Jose, CA 95113, USA). Communicatie via Zoom vindt plaats met Chrono24-gebruikers die deelnemen aan onze studies. Er worden verschillende soorten gegevens verwerkt wanneer u Zoom gebruikt, en de omvang van de verwerkte gegevens hangt af van de informatie die u vóór en tijdens uw deelname aan een Zoom-meeting verstrekt. Uiteindelijk kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Weergegeven naam
 • E-mailadres
 • Profielfoto
 • Meeting-metagegevens (datum, tijd, meeting-ID, informatie over apparaat en hardware)
 • IP-adres van de deelnemers
 • Tekst-, audio- en videogegevens

Om de weergave van video's en het afspelen van audio mogelijk te maken, worden de gegevens van de microfoon en de videocamera van uw eindapparaat verwerkt tijdens de Zoom-meeting. U kunt de camera of microfoon echter op elk moment zelf uitschakelen of muten via de Zoom-app.

U kunt ook met een telefoon bij een Zoom-meeting inbellen. In dat geval worden de volgende aanvullende persoonsgegevens verwerkt:

 • Telefoonnummer
 • Landnaam
 • Indien van toepassing, verdere verbindingsgegevens zoals het IP-adres van het gebruikte apparaat

De verwerking van persoonsgegevens is rechtmatig op grond van artikel 6 lid 1 sub f AVG. Onze grootste belangstelling gaat dan ook uit naar de efficiënte uitvoering van onlinemeetings in het kader van gebruikersstudies.

Als u uw toestemming hebt gegeven in overeenstemming met artikel 6 lid 1 sub a AVG, zullen wij ook een opname maken van de Zoom-meeting. Een mp4-bestand van alle video-, audio- en presentatieopnamen, een m4a-bestand van alle audio-opnamen en een tekstbestand van de Zoom-meetingchat worden intern op onze servers opgeslagen voor de evaluatie van het gebruikersonderzoek.

Wij hebben met Zoom Video Communications, Inc. een gegevensverwerkingsovereenkomst gesloten in de zin van artikel 28 van de AVG. Door dit contract zorgt Zoom Video Communications, Inc. ervoor dat het de gegevens verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en garandeert het de bescherming van de rechten van de betrokkenen.

Aangezien Zoom Video Communications, Inc. in de VS is gevestigd, kan een overdracht van persoonsgegevens naar een derde land niet worden uitgesloten. De doorgifte van gegevens naar de VS is toegestaan omdat wij met Zoom Video Communications, Inc. standaard gegevensbeschermingsclausules hebben afgesloten op grond van artikel 46 lid 2 sub c AVG. Deze vormen een passende waarborg om een passend niveau van gegevensbescherming tot stand te brengen. Bovendien neemt Zoom Video Communications, Inc. passende aanvullende maatregelen om ervoor te zorgen dat dit niveau van gegevensbescherming wordt gehandhaafd. Als aanvullende beschermingsmaatregel hebben wij onze Zoom-configuratie ook zodanig ingericht dat alleen datacentra in de Europese Economische Ruimte of in beveiligde derde landen zoals Canada of Japan worden gebruikt voor onlinemeetings.

b) Teams

Voor het houden van onlinemeetings en webinars en het uitwisselen van informatie via chat, maken wij gebruik van de tool Microsoft Teams (hierna: Teams) van Microsoft Ireland Operations Ltd (70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ierland). De communicatie via Teams gebeurt zowel met externe partijen als met Chrono24-gebruikers die deelnemen aan onze studies. Bij het gebruik van Teams worden verschillende soorten gegevens verwerkt, waarbij de omvang van de verwerkte gegevens afhangt van de informatie die u voor en tijdens deelname aan een Teams-meeting verstrekt. Uiteindelijk kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Weergegeven naam
 • E-mailadres
 • Profielfoto
 • Meeting-metagegevens (datum, tijd, meeting-ID, informatie over apparaat en hardware)
 • IP-adres van de deelnemers
 • Tekst-, audio- en videogegevens

Om de weergave van video's en het afspelen van audio mogelijk te maken, worden de gegevens van de microfoon en de videocamera van uw eindapparaat verwerkt tijdens de Teams-meeting. U kunt de camera of microfoon echter op elk moment zelf uitschakelen of muten via de Teams-app.

U kunt ook met een telefoon bij een Teams-meeting inbellen. In dat geval worden de volgende aanvullende persoonsgegevens verwerkt:

 • Telefoonnummer
 • Landnaam
 • Indien van toepassing, verdere verbindingsgegevens zoals het IP-adres van het gebruikte apparaat

De wettelijke basis voor gegevensverwerking bij het houden van Teams-meetings is artikel 6 lid 1 sub b DSGVO, voor zover de vergaderingen worden gehouden in het kader van contractuele relaties.

Als er geen contractuele relatie met u bestaat, is de rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens artikel 6 lid 1 sub f AVG. Wij zijn hier geïnteresseerd in de effectieve uitvoering van Teams-meetings en de op behoeften gebaseerde uitvoering van gebruikersonderzoeken.

Als we Teams-meetings willen opnemen, communiceren we dat vooraf op transparante wijze. Een opname vindt alleen plaats als u ons uw toestemming heeft gegeven in overeenstemming met artikel 6 lid 1 sub a AVG.

Wij hebben een orderverwerkingsovereenkomst gesloten met Microsoft Ireland Operations Ltd. in de zin van artikel 28 AVG. Met deze overeenkomst garandeert Microsoft Ireland Operations Ltd. dat het de gegevens verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en garandeert het de bescherming van de rechten van de betrokkenen.

Aangezien Microsoft Ireland Operations Ltd. de Europese dochteronderneming is van Microsoft Corporation (One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS), gevestigd in de VS, kan een overdracht van persoonsgegevens naar een derde land niet worden uitgesloten. De doorgifte van gegevens naar de VS is toegestaan omdat wij met Microsoft Ireland Operations Ltd. standaardclausules voor gegevensbescherming hebben gesloten overeenkomstig artikel 46 lid 2 sub c AVG. Deze vormen een passende waarborg om een passend niveau van gegevensbescherming tot stand te brengen. Bovendien neemt Microsoft Ireland Operations Ltd. passende aanvullende maatregelen om ervoor te zorgen dat dit niveau van gegevensbescherming wordt gehandhaafd. Als aanvullende beschermingsmaatregel hebben wij ook onze Teams-configuratie zo ingericht dat de gegevens alleen worden opgeslagen in datacentra in de Europese Unie.

Rechten als betrokkene

U heeft het recht:

 • conform art. 7, lid 3 AVG te allen tijde uw eerder gegeven toestemming weer in te trekken. Hierdoor is het ons niet meer toegestaan gegevens te verwerken op basis van uw eerdere toestemming;
 • conform art. 15 AVG om informatie op te vragen over de persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt. U kunt in het bijzonder verzoeken om informatie over het doel van de verwerking, de categorieën persoonsgegevens en ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden verstrekt, de beoogde bewaartermijn, het bestaan van een recht op rectificatie, verwijdering, beperking van de verwerking of bezwaar, het bestaan van een recht van beroep, de herkomst van uw gegevens, indien deze niet door ons zijn verzameld, en het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming met inbegrip van profilering en, indien van toepassing, zinvolle gedetailleerde informatie over deze gegevens;
 • conform art. 16 AVG om onmiddellijke correctie van door ons opgeslagen onjuiste of volledige persoonsgegevens te verlangen;
 • conform art. 17 AVG om te verzoeken om verwijdering van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie, om te voldoen aan een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang of om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen;
 • conform art. 18 AVG heeft u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen als u de juistheid van de gegevens betwist, als de verwerking onrechtmatig is, maar u niet akkoord gaat met de verwijdering en wij de gegevens niet langer nodig hebben, maar u wel om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen of wanneer u overeenkomstig art. 21 AVG bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking;
 • conform art. 20 AVG om de door u verstrekte persoonlijke gegevens in een gestructureerd, actueel en machineleesbaar formaat te ontvangen of om de overdracht ervan aan een andere verwerkingsverantwoordelijke te verlangen en
 • conform artikel 77 AVG een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthouder in uw eigen woonplaats of de plaats waar uw werk of ons hoofdkantoor gevestigd is.

Recht van bezwaar

Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt op grond van rechtmatige belangen in de zin van artikel 6, lid 1, zin 1, sub f AVG, heeft u het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op grond van artikel 21 AVG, mits daarvoor redenen zijn die voortvloeien uit uw bijzondere situatie of het bezwaar betrekking heeft op direct-marketing. In het laatste geval heeft u een algemeen recht van bezwaar, dat we zullen respecteren zonder een specifieke situatie te verlangen.

Als u gebruik wilt maken van uw recht van bezwaar, kunt u een e-mail sturen aan .

Veiligheid van de gegevens

Op onze website passen we de algemeen bekende TLS-procedure (Transport Layer Security) toe in combinatie met het hoogste versleutelingsniveau dat door uw browser wordt ondersteund. TLS is een veilige en bewezen standaard die bijvoorbeeld ook bij internetbankieren wordt gebruikt. U herkent een veilige TLS-verbinding aan de extra s na http (d.w.z. https://..) in de adresbalk van uw browser of aan het slotje dat onder in uw browser zichtbaar is.

We nemen daarnaast gepaste technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies, vernietiging of onbevoegde toegang door derden. Op basis van technologische ontwikkelingen passen wij onze veiligheidsmaatregelen vanzelfsprekend voortdurend aan.

Als u zich bij ons als gebruiker registreert, heeft u uitsluitend toegang tot uw gebruikersaccount na het invoeren van uw persoonlijke wachtwoord. U dient uw toegangsinformatie altijd vertrouwelijk te behandelen en het browservenster na afloop van uw bezoek te sluiten, met name wanneer u uw computer met anderen deelt.

Ook de veiligheid van onze bedrijfsinterne gegevens nemen we uiterst serieus. Onze werknemers en de door ons ingeschakelde dienstverleners hebben een geheimhoudingsplicht en dienen de bepalingen in de regelgeving rond gegevensbescherming na te leven.

Actualiteit en wijziging van deze gegevensbeschermingsverklaring

Deze verklaring inzake gegevensbescherming is momenteel geldig en dateert uit juli 2023.

Als gevolg van de verdere ontwikkeling van onze website en diensten daarop of als gevolg van gewijzigde wettelijke of officiële eisen, kan het nodig zijn om deze verklaring van gegevensbescherming te wijzigen. De actuele gegevensbeschermingsverklaring kan te allen tijde worden opgevraagd en geprint op
https://www.chrono24.nl/info/datenschutz.htm