Overslaan
145.000 aankopen wereldwijd als uitstekend beoordeeld
Chrono24 - Nederland
Inloggen of registreren

Inning van belasting via marktplaats

Onder marktplaatsfacilitator wordt verstaan een marktplaats die overeenkomsten aangaat met derde verkopers teneinde hun afzet via de marktplaats van materiële en digitale producten en diensten te bevorderen. Chrono24 wordt bijgevolg aangemerkt als marktplaatsfacilitator voor de verkoop door derden via de wereldwijde marktplaatsen van Chrono24. Chrono24 is verantwoordelijk voor omzetbelasting op de verkoop die tot stand wordt gebracht via het platform. Verkopers die rechtstreeks verkopen buiten het platform kunnen nog steeds aansprakelijk zijn voor de omzetbelasting op die verkoop.

Onder wetgeving inzake marktplaatsfacilitatie wordt verstaan wetgeving die de verplichting tot inning en afdracht van verkoopbelasting van een derde verkoper verlegt naar de marktplaatsfacilitator. Als marktplaatsfacilitator is Chrono24 voortaan verantwoordelijk voor de berekening, inning, afdracht en terugbetaling van state sales tax (verkoopbelasting van de staat) over verkooptransacties van derde verkopers ter zake van transacties naar staten waar wetgeving inzake marktplaatsfacilitatie en/of inning via marktplaatsen van kracht is. In bepaalde staten is de wetgeving inzake marktplaatsfacilitatie niet van toepassing op de lokale belastingen. Chrono24 is bijgevolg niet verantwoordelijk voor deze belastingen.

Wetgeving inzake marktplaatsfacilitatie is momenteel van kracht in de volgende staten:

Staat Datum van inwerkingtreding Wetgeving inzake marktplaatsfacilitatie
Alabama 2019-01-01 https://revenue.alabama.gov/2018/07/03/ador-announces-sales-and-use-tax-guidance-for-online-sellers/
Alaska 2019-01-01

Gebruik de volgende link voor een overzicht van de rechtsgebieden/gemeenten waar inning via de marktplaats is ingevoerd:

https://arsstc.org
Arizona 2019-10-01 https://azdor.gov/news-events-notices/news/new-tpt-law-remote-sellers-and-marketplace-facilitators-starting-october-1
Arkansas 2019-07-01 https://www.dfa.arkansas.gov/excise-tax/sales-and-use-tax/arkansas-remote-seller-frequently-asked-questions-faqs
California 2019-10-01 https://www.cdtfa.ca.gov/industry/MPFAct.htm
Colorado 2019-10-01

Onder wetgeving worden niet verstaan gemeentelijke verkoopbelasting en gebruiksheffingen over verkopen van derden van Colorado indien er in de gemeente geen verordening voor marktplaatsfacilitatie van kracht is.

https://leg.colorado.gov/bills/hb19-1240
Connecticut 2018-12-01 https://portal.ct.gov/-/media/DRS/Publications/OCG/OCG-8.pdf?la=en
DC 2019-04-01 https://otr.cfo.dc.gov/sites/default/files/dc/sites/otr/page_content/attachments/Wayfair%20Response%20Notice%20%281%202%202019%29_0.pdf
Florida 2021-07-01

Neem voor meer informatie contact op met de Florida Department of Revenue (Belastingdienst)

https://floridarevenue.com
Georgia 2020-04-01

Neem voor meer informatie contact op met de Georgia Department of Revenue (Belastingdienst)

https://dor.georgia.gov
Hawaii 2020-01-01 https://tax.hawaii.gov/
Idaho 2019-06-01 https://tax.idaho.gov/n-feed.cfm?idd=4279
Illinois 2020-01-01

Neem voor meer informatie contact op met de Illinois Department of Revenue (Belastingdienst)

Onder wetgeving worden niet verstaan lokale verkoopbelasting en gebruiksheffingen van de plaats van de verkoper.

Indiana 2019-07-01

Neem voor meer informatie contact op met de Indiana Department of Revenue (Belastingdienst)

https://www.in.gov/dor/
Iowa 2019-01-01 https://tax.iowa.gov/south-dakota-v-wayfair
Kansas 2021-07-01

Neem voor meer informatie contact op met de Kansas Department of Revenue (Belastingdienst)

https://www.ksrevenue.org/
Kentucky 2020-07-01 https://revenue.ky.gov/Pages/index.aspx
Louisiana 2020-07-01

Neem voor meer informatie contact op met de Louisiana Department of Revenue (Belastingdienst)

https://revenue.louisiana.gov/
Maine 2019-10-01 https://legislature.maine.gov/legis/bills/getPDF.asp?paper=HP1064&item=1&snum=129
Maryland 2019-10-01

Neem voor meer informatie contact op met de Comptroller van Maryland

Massachusetts 2019-10-01 https://www.mass.gov/info-details/remote-seller-and-marketplace-facilitator-faqs
Michigan 2020-01-01

Neem voor meer informatie contact op met de Michigan Department of Treasury (afdeling Financiën)

https://www.michigan.gov/treasury/
Minnesota 2018-10-01 https://www.revenue.state.mn.us/sales-tax-update-marketplace-providers
Mississippi 2020-07-01

Neem voor meer informatie contact op met de Mississippi Department of Revenue (Belastingdienst)

Nebraska 2019-04-01

Neem voor meer informatie contact op met de Nebraska Department of Revenue (Belastingdienst)

https://www.revenue.nebraska.gov/index.html
Nevada 2019-10-01

Neem voor meer informatie contact op met de Nevada Department of Taxation (afdeling Belastingen)

https://tax.nv.gov/
New Jersey 2018-11-01 https://www.state.nj.us/treasury/taxation/index.shtml
New Mexico 2019-07-01 http://www.tax.newmexico.gov/
New York 2019-06-01

Neem voor meer informatie contact op met de New York Department of Taxation and Finance (afdeling Belastingen en Financiën)

North Carolina 2020-02-01

Neem voor meer informatie contact op met de North Carolina Department of Revenue (Belastingdienst)

https://www.ncdor.gov/
North Dakota 2019-10-01

Neem voor meer informatie contact op met de North Dakota Tax Commissioner (belastinginspecteur)

https://www.nd.gov/tax/
Ohio 2019-09-01

Neem voor meer informatie contact op met de Ohio Department of Tax Commission (afdeling Belastingcommissie)

https://www.tax.ohio.gov/
Oklahoma 2018-07-01

Neem voor meer informatie contact op met de Oklahoma Tax Commission (Belastingcommissie)

https://www.ok.gov/tax
Pennsylvania 2018-04-01 https://www.revenue.pa.gov/Pages/default.aspx
PuertoRico 2020-07-01

Neem voor meer informatie contact op met de Puerto Rico Department of Treasury (afdeling Financiën)

http://www.hacienda.gobierno.pr/
Rhode Island 2019-07-01 http://www.tax.ri.gov/Advisory/ADV_2019_11.pdf
South Carolina 2019-04-29

Neem voor meer informatie contact op met de South Carolina Department of Revenue (Belastingdienst)

https://dor.sc.gov/
South Dakota 2019-03-01

Neem voor meer informatie contact op met de South Dakota Department of Revenue (Belastingdienst)

Texas 2019-10-01

Neem voor meer informatie contact op met de Texas Comptroller of Public Accounts (vergelijkbaar met Algemene Rekenkamer)

https://comptroller.texas.gov/
Utah 2019-10-01

Neem voor meer informatie contact op met de Utah Department of Tax Commission (afdeling Belastingcommissie)

https://tax.utah.gov/
Vermont 2019-06-07

Neem voor meer informatie contact op met de Vermont Department of Taxation (afdeling Belastingen)

https://tax.vermont.gov/
Virginia 2019-07-01 https://www.tax.virginia.gov/remote-sellers-marketplace-facilitators-economic-nexus
Washington 2018-01-01 https://dor.wa.gov/find-taxes-rates/retail-sales-tax/tax-obligation-marketplace-facilitators
West Virginia 2019-07-01 https://public.wvtax.gov/Business/SalesAndUseTax/ECommerce/MarketplaceFacilitators/Pages/MarketplaceFacilitators.aspx
Wisconsin 2020-01-01

Neem voor meer informatie contact op met de Wisconsin Department of Revenue (Belastingdienst)

https://www.revenue.wi.gov/pages/home.aspx
Wyoming 2019-07-01

Neem voor meer informatie contact op met de Wyoming Department of Revenue (Belastingdienst)

https://revenue.wyo.gov/