Wij hechten veel waarde aan betrouwbaarheid, transparantie en uw veiligheid.

Chrono24 Trusted Seller

Chrono24 Trusted Seller

Een Trusted Seller onderscheidt zich door correctheid en betrouwbaarheid. Daarbij gaan wij uit van onze ervaringen met de desbetreffende verkoper en de feedback van de gebruikers.

Om Chrono24 Trusted Seller te worden dient een verkoper aan enkele belangrijke kwaliteitseisen te voldoen. Deze hebben we hieronder voor u opgesomd. Daarnaast dient hij in te stemmen met de Trusted Seller Guidelines voor verkopers en deze tevens te ondertekenen.

Trusted Seller Guidelines bekijken

Hoe kan een verkoper Trusted Seller worden?

Controle van de identiteit van de verkoper

Behalve aan de hand van een kopie van een identiteitsbewijs, een bedrijfsvergunning of een bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel kunnen wij verlangen dat de identiteit van een nieuwe verkoper ook bevestigd wordt door een andere, bij ons reeds bekende verkoper.

Proeftijd van 6 maanden

Pas wanneer een verkoper zes maanden zonder onopgeloste geschillen actief is geweest op Chrono24, kan hij Trusted Seller worden.

Ondertekening van de Trusted Seller Guidelines

Om Chrono24 Trusted Seller te worden dient een verkoper in te stemmen met de Chrono24 Trusted Seller Guidelines - en zich eraan te houden!

Monitoring

Wanneer een geschil of een overtreding van de Trusted Seller Guidelines gemeld wordt, neemt Chrono24 Support contact op met de verkoper. Overtredingen van de Trusted Seller Guidelines nemen we zeer serieus en kunnen leiden tot intrekking van het keurmerk.

De Chrono24 Trusted Seller Guidelines

Iedere verkoper die het Trusted Seller-keurmerk draagt, heeft zich aan de volgende Guidelines gecommitteerd door deze te ondertekenen.

  1. Onze onderneming richt zich op de verkoop van horloges. Alle op onze website aanwezige en aan Chrono24 verstrekte gegevens over onze onderneming zijn waarheidsgetrouw.
  2. Onze onderneming is financieel gezond, we komen onze verplichtingen na en betalen altijd op tijd.
  3. We handelen uitsluitend in originele producten die we uit betrouwbare bron verkregen hebben.
  4. We beschrijven de staat van onze producten naar waarheid. Eventuele gebreken of schade omschrijven we duidelijk en tonen we aan de hand van foto's.
  5. Over het algemeen bieden we artikelen aan die uit voorraad of anders op korte termijn leverbaar zijn. Bij horloges die niet uit voorraad leverbaar zijn, geven we de verwachte levertermijn aan. Eenmaal aangeschafte producten leveren we binnen de aangewezen termijn, tenzij met de koper anders is overeengekomen.
  6. Aanvragen van klanten, die we via Chrono24 per e-mail ontvangen, beantwoorden we binnen 5 werkdagen.
  7. Artikelen worden in principe verzekerd verzonden; wanneer dat niet het geval is, dragen we het risico zelf.
  8. We streven voortdurend een eerlijke afwikkeling van de transactie na. In het geval van een meningsverschil of conflict gaan we samen met de klant op zoek naar een oplossing die voor beide partijen acceptabel is.
Trusted Seller Guidelines bekijken

Door Chrono24-gebruikers gemelde overtredingen van deze voorwaarden nemen we uiterst serieus. Voor eventuele conflicten zoeken we steeds naar een snelle en pragmatische oplossing waar beide partijen mee in kunnen stemmen. Dit kan leiden tot intrekking van de status van Trusted Seller.

Neem in het geval van een probleem of meningsverschil contact op met ons Support Team< en houd ons aan ons woord.

N.B.: Ondanks alle inspanningen kunnen wij niet garanderen dat alle producten van verkopers met een Trusted Seller-keurmerk authentiek zijn. Koper en verkoper zijn samen verantwoordelijk voor alle afspraken rond de betaling en verzending van de producten.